KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 19:54
KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.933.576 8.831.260 128.662.259 -13.759.274 243.967.486 0 243.967.486
Transferler
5.793.084 -19.552.358 13.759.274 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.199.603 4.199.603
Dönem Sonu Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.933.576 14.624.344 109.109.901 4.199.603 248.167.089 0 248.167.089
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 0 255.047.888
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-720.000 -720.000
Transferler
11.075.626 -11.075.626 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.696.819 -1.696.819
Sermaye Arttırımı
49.500.000 45.510 49.545.510
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.928.800 14.624.344 119.465.527 -1.696.819 302.176.579 0 302.176.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.614.924 3.536.173
Dönem Karı (Zararı)
-1.696.819 4.199.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.842.937 9.589.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.910.935 6.562.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
365.521 -6.723.031
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 365.521 -706.215
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.016.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.596.717 4.422.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
882.401 2.038.234
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.714.316 2.384.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.778.940 3.218.160
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -469.232 -530.138
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 6.248.172 3.748.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.029.721 330.304
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.029.721 330.304
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
266.708 1.806.267
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-46.163 -27.442
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-46.163 -27.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.039.195 -148.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -40.999.489 -52.775.916
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.534.409 -28.849.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 19.405.939 89.818.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.376 -19.896
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.209.907 -5.220.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.124.519 -3.101.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.650.019 -3.011.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-474.500 -90.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.893.077 13.640.195
Ödenen Faiz
-6.470.956 -1.529.823
Alınan Faiz
469.232 530.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.720.123 -8.966.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -137.824
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.916.110 -2.475.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
510.257 27.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
510.257 27.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.069.908 -2.056.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.063.110 -2.056.468
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.798 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
643.541 -446.368
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
643.541 -446.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.456.290 19.949.625
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
49.545.510 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.410.780 19.949.625
Kredilerden Nakit Girişleri
12.410.780 19.949.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.500.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.074.744 21.010.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.074.744 21.010.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.591.409 6.508.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.516.665 27.518.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.516.665 21.591.409
Ticari Alacaklar
360.722.662 322.834.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 593.476 358.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 360.129.186 322.475.176
Diğer Alacaklar
29.453 29.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.453 29.453
Türev Araçlar
22 3.149.923 120.202
Stoklar
9 133.896.529 126.727.641
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.126.698 2.350.419
Diğer Dönen Varlıklar
2.851.735 4.977.994
ARA TOPLAM
514.293.665 478.631.275
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22.045.399 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.339.064 478.631.275
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 407.870 407.870
Maddi Duran Varlıklar
13 116.833.804 140.921.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.143.437 1.405.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.143.437 1.405.809
Peşin Ödenmiş Giderler
10 16.176.910 16.820.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.562.021 159.556.083
TOPLAM VARLIKLAR
670.901.085 638.187.358
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 57.864.851 95.176.855
Ticari Borçlar
276.979.621 257.573.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 88.251.103 78.895.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 188.728.518 178.678.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.638 262
Diğer Borçlar
4.679.378 1.447.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.679.378 1.447.077
Ertelenmiş Gelirler
10 451.549 534.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.726.442 10.697.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.508.095 5.621.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.218.347 5.076.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.891 56.866
ARA TOPLAM
351.823.370 365.487.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
351.823.370 365.487.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12.671.278 13.509.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.671.278 13.509.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 4.229.858 4.143.150
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.901.136 17.652.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.724.506 383.139.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
302.176.579 255.047.888
Ödenmiş Sermaye
17 82.102.500 32.602.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.609.827 90.564.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.928.800 -2.928.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.928.800 -2.928.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.928.800 -2.928.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
119.465.527 109.109.901
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.696.819 11.075.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
302.176.579 255.047.888
TOPLAM KAYNAKLAR
670.901.085 638.187.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 496.547.850 387.041.085 258.911.062 203.319.816
Satışların Maliyeti
19 -431.235.481 -327.404.913 -228.527.582 -172.353.330
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.312.369 59.636.172 30.383.480 30.966.486
BRÜT KAR (ZARAR)
65.312.369 59.636.172 30.383.480 30.966.486
Genel Yönetim Giderleri
-35.658.446 -32.809.278 -19.779.513 -17.413.895
Pazarlama Giderleri
-25.517.334 -24.952.402 -13.129.769 -13.237.898
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-837.403 0 -837.403 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.342.455 18.085.677 18.459.748 8.844.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.338.975 -16.450.093 -17.110.642 -6.841.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.302.666 3.510.076 -2.014.099 2.316.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
452.148 6.044.956 195.439 6.016.815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-405.985 -698 -406.931 -698
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.348.829 9.554.334 -2.225.591 8.332.978
Finansman Gelirleri
20 469.232 530.138 228.386 405.139
Finansman Giderleri
20 -6.248.172 -4.078.602 -2.580.517 -2.360.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.430.111 6.005.870 -4.577.722 6.377.644
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-266.708 -1.806.267 853.910 -918.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-266.708 -1.806.267 853.910 -918.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.696.819 4.199.603 -3.723.812 5.459.641
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.696.819 4.199.603 -3.723.812 5.459.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.696.819 4.199.603 -3.723.812 5.459.641
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,03200000 0,12880000 -0,05080000 0,16750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.696.819 4.199.603 -3.723.812 5.459.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.696.819 4.199.603 -3.723.812 5.459.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704098


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9632 Değişim: -0,07%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2203 Değişim: 0,02%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.862,23 Değişim: -0,24%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.