KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2022 - 17:29
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740
Transferler
17 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 -10.186 0 0 0 82.290 72.104 0 72.104
Sermaye Arttırımı
17 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -67.191 0 0 -3.464.255 82.290 2.550.844 0 2.550.844
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 -128.768 0 0 -3.464.255 3.722.640 6.129.617 0 6.129.617
Transferler
17 0 0 0 0 0 3.722.640 -3.722.640 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 0 0 -1.109 0 0 0 1.085.459 1.084.350 0 1.084.350
Sermaye Arttırımı
17 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 0 -129.877 0 0 258.385 1.085.459 8.713.967 0 8.713.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-182.943 8.903
Dönem Karı (Zararı)
1.085.459 82.290
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 1.085.459 82.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-183.751 -248.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 5.223 429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.015 25.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 96.015 25.278
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-234.977 -266.298
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -234.977 -266.298
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -50.012 -7.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.319.628 -91.570
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-442.179 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.636 -29.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -224.725 -24.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 5.089 -5.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-486.404 -2.481
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -486.404 -2.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,9 -128.656 -93.208
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.049 35.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -66.049 35.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 15.020 9.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.276 -10.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -1.129 -1.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 9.405 -9.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-417.920 -257.395
Alınan Faiz
24 234.977 266.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.496.032 248.187
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.968 -1.813
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -3.968 -1.813
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.313.089 257.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.313.089 257.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.538.863 2.193.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.851.952 2.450.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.851.952 1.538.863
Finansal Yatırımlar
4 4.958.922 4.516.743
Ticari Alacaklar
589.512 369.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 587.090 362.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.422 7.511
Diğer Alacaklar
499.375 12.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 498.775 12.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 600 600
Peşin Ödenmiş Giderler
141.542 12.886
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 141.542 12.886
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 11.017 10.359
Diğer Dönen Varlıklar
10 702 232
ARA TOPLAM
9.053.022 6.461.930
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.053.022 6.461.930
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 73.471 77.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.502 10.687
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.502 10.687
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 105.872 55.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.845 144.056
TOPLAM VARLIKLAR
9.241.867 6.605.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 1.523 5.491
Ticari Borçlar
38.114 104.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.114 104.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 59.597 46.016
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
143.358 71.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 143.358 71.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 28.808 18.295
ARA TOPLAM
271.400 245.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.400 245.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
256.500 231.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 256.500 231.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
256.500 231.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
527.900 476.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.713.967 6.129.617
Ödenmiş Sermaye
18 7.500.000 6.000.000
Sermaye Avansı
18 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-129.876 -128.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-129.876 -128.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -129.876 -128.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 258.384 -3.464.255
Net Dönem Karı veya Zararı
18 1.085.459 3.722.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.713.967 6.129.617
TOPLAM KAYNAKLAR
9.241.867 6.605.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.372.570 321.202
Satışların Maliyeti
19 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.372.570 321.202
BRÜT KAR (ZARAR)
1.372.570 321.202
Genel Yönetim Giderleri
20 -927.551 -509.261
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 21.992 9.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -259 -133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
466.752 -178.988
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 434.537 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
901.289 -178.988
Finansman Gelirleri
24 184.733 261.299
Finansman Giderleri
24 -50.244 -4.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.035.778 77.312
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
49.681 4.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 49.681 4.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.085.459 82.290
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.085.459 82.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.085.459 82.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,16700000 -0,06080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.109 10.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -1.440 12.732
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 331 -2.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 331 -2.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.109 10.186
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.084.350 92.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.084.350 92.476http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024864


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.405 Değişim: 0,58% Hacim : 19.031 Mio.TL Son veri saati : 14:11
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8248 Değişim: 1,83%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,7047 Değişim: 2,86%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
930,17 Değişim: 2,10%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.