KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 17:33
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 0 -42.838 0 0 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356
Transferler
18 0 0 0 0 0 -566.097 566.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 42.930 0 0 0 -58.725 -15.795 0 -15.795
Sermaye Arttırımı
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 0 92 0 0 -3.129.806 -58.725 2.311.561 0 2.311.561
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 250.000 -57.005 0 0 -3.129.806 -334.449 2.228.740 0 2.228.740
Transferler
18 0 0 0 0 0 -334.449 334.449 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 0 0 -8.754 0 0 0 71.616 62.862 0 62.862
Sermaye Arttırımı
18 500.000 -250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 0 -65.759 0 0 -3.464.255 71.616 2.541.602 0 2.541.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.632 -233.411
Dönem Karı (Zararı)
71.616 -143.211
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 71.616 -143.211
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-402.086 -294.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 858 500
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.726 21.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 55.501 14.482
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 16.225 7.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-449.287 -311.105
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -449.287 -311.105
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -25.383 -5.431
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-154.449 -107.126
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-21.663 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.450 -17.046
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -69.930 -17.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.520 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.423 -15.612
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.423 -4.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -11.047
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7,8 -57.295 -56.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.295 -9.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 7.295 -9.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 10.583 -19.170
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.496 10.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -6.072 13.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -5.424 -2.906
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-484.919 -544.516
Alınan Faiz
24 449.287 311.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.920
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -2.920
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.855 2.127
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.127
Kredilerden Nakit Girişleri
13 0 2.127
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
855 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 855 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-250.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.223 -234.204
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.223 -234.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.193.085 2.339.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.408.308 2.105.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.410.943 2.193.206
Finansal Yatırımlar
4 21.663 0
Ticari Alacaklar
323.475 252.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 321.549 251.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.926 406
Diğer Alacaklar
24.212 13.789
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 23.612 13.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 600 600
Peşin Ödenmiş Giderler
69.579 12.284
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 69.579 12.284
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 8.112 4.307
Diğer Dönen Varlıklar
10 695 942
ARA TOPLAM
2.858.679 2.476.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.858.679 2.476.553
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.839 3.697
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.839 3.697
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 70.427 45.044
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.266 48.741
TOPLAM VARLIKLAR
2.931.945 2.525.294
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.944 2.089
Ticari Borçlar
21.358 14.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 21.358 14.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 40.726 41.512
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.993 52.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 69.768 52.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 16.225 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 15.993 12.663
ARA TOPLAM
167.014 122.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.014 122.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
223.329 173.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 223.329 173.669
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.329 173.669
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
390.343 296.554
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.541.602 2.228.740
Ödenmiş Sermaye
18 6.000.000 5.500.000
Sermaye Avansı
18 0 250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-65.759 -57.005
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.759 -57.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -65.759 -57.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -3.464.255 -3.129.806
Net Dönem Karı veya Zararı
18 71.616 -334.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.541.602 2.228.740
TOPLAM KAYNAKLAR
2.931.945 2.525.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 697.513 445.040 376.311 222.520
Satışların Maliyeti
19 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
697.513 445.040 376.311 222.520
BRÜT KAR (ZARAR)
697.513 445.040 376.311 222.520
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.028.507 -909.142 -519.246 -415.585
Pazarlama Giderleri
20 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.204 64 0 64
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -133 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-321.923 -464.038 -142.935 -193.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.663 0 1.663 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-320.260 -464.038 -141.272 -193.001
Finansman Gelirleri
24 409.197 391.396 147.898 190.864
Finansman Giderleri
24 -40.090 -80.291 -35.091 -78.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.847 -152.933 -28.465 -80.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.769 9.722 17.791 -3.579
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 22.769 9.722 17.791 -3.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.616 -143.211 -10.674 -84.486
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.616 -143.211 -10.674 -84.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.616 -143.211 -10.674 -84.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,01230000 -0,02600000 -0,00180000 0,01540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.095 15.213 -1.091 -27.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 11.369 19.504 -1.363 -35.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -2.274 -4.291 272 7.818
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.274 -4.291 272 7.818
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.095 15.213 -1.091 -27.717
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.711 -127.998 -11.765 -112.203
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.711 -127.998 -11.765 -112.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958005


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6671 Değişim: 0,03%
Düşük 8,6572 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1776 Değişim: 0,16%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,66 Değişim: 0,01%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.