KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.03.2021 - 16:14
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567
Transferler
-876.914 876.914 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13 0 0 0 -566.097 -566.097 -566.097
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -8.114 0 0 -8.114 -8.114
Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 0 0 1.000.000 1.000.000
Sermaye Azaltımı
13 -1.500.000 1.500.000 0 0 0
Sermaye Avansı
13 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 2.327.356
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 2.327.356
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.500.000 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 2.327.356
Transferler
-566.097 566.097
Dönem Karı (Zararı)
13 0 0 0 0 -334.449 -334.449 -334.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13 0 0 -14.167 0 0 -14.167 -14.167
Sermaye Arttırımı
13 0 250.000 0 0 0 250.000 250.000
Sermaye Azaltımı
13 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
13 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 250.000 -57.005 -3.129.806 -334.449 2.228.740 2.228.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-392.844 -596.603
Dönem Karı (Zararı)
-334.449 -566.097
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13,21 -334.449 -566.097
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
481.099 452.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.423 334
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 29.743 37.454
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
472.013 300.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
472.013 300.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -6.570 -7.906
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.510 121.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.481 -182.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.558 -201.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,5 -49.558 -201.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.063 -2.497
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,6 -9.063 -2.497
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.860 21.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,5 -8.860 21.815
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.169 -296.244
Ödenen Faiz

Alınan Faiz
-472.013 -300.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.921 -2.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.921 -2.230
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.921 -2.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
249.495 1.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-505
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
24 -505
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.270 401.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.270 401.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.339.355 1.938.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.193.085 2.339.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.193.206 2.342.836
Ticari Alacaklar
252.025 202.467
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 251.619 201.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 406 819
Diğer Alacaklar
13.789 4.726
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 13.189 4.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 600 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.285 10.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 4.307 14.765
Diğer Dönen Varlıklar
12 941 0
ARA TOPLAM
2.476.553 2.574.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.476.553 2.574.794
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.697 2.199
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 45.044 38.474
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.741 40.673
TOPLAM VARLIKLAR
2.525.294 2.615.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 2.089 2.594
Ticari Borçlar
14.063 22.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 14.063 22.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 19.944 72.526
Kısa Vadeli Karşılıklar
52.558 35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 52.558 35.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 34.231 11.293
ARA TOPLAM
122.885 144.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.885 144.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
173.669 143.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 173.669 143.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.669 143.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
296.554 288.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.228.740 2.327.356
Ödenmiş Sermaye
13 5.500.000 5.500.000
Sermaye Avansı
13 250.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -57.005 -42.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -3.129.806 -2.563.709
Net Dönem Karı veya Zararı
-334.449 -566.097
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.228.740 2.327.356
TOPLAM KAYNAKLAR
2.525.294 2.615.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 963.861 755.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
963.861 755.429
BRÜT KAR (ZARAR)
963.861 755.429
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.773.415 -1.637.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 64 15.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 0 -4.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-809.490 -872.073
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-809.490 -872.073
Finansman Gelirleri
18 846.359 445.944
Finansman Giderleri
18 -374.346 -145.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-337.477 -571.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.028 5.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 3.028 5.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-334.449 -566.097
DÖNEM KARI (ZARARI)
-334.449 -566.097
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-334.449 -566.097
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -608,08940000 -956,24450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.167 -8.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -17.709 -10.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 3.542 2.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 3.542 2.289
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.167 -8.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-348.616 -574.211
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-348.616 -574.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922175


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4365 Değişim: -0,02%
Düşük 8,4272 02.08.2021 Yüksek 8,4444
Açılış: 8,4381
10,0218 Değişim: -0,15%
Düşük 10,0094 02.08.2021 Yüksek 10,0382
Açılış: 10,0365
492,47 Değişim: 0,05%
Düşük 491,61 02.08.2021 Yüksek 492,47
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.