KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 16:27
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
000.000 400.000 -5.522 -4.063.709 -447.423 1.883.646 0 1.883.646
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.500.000 0 -42.838 -2.563.709 -566.097 2.327.356 0 2.327.356
Transferler
16 0 0 0 -566.097 566.097 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 12.768 0 -59.884 -47.116 0 -47.116
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -59.884 -59.884 0 -59.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 0 0 12.768 0 0 12.768 0 12.768
Sermaye Arttırımı
16 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
16 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.500.000 0 -30.070 -3.129.809 -59.884 2.280.240 0 2.280.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.563 -522.223
Dönem Karı (Zararı)
-59.884 -447.423
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-59.884 -447.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-590.768 -74.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-18-19 930 303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.484 -24.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.109 -31.365
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 7.375 7.119
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -600.813 -55.979
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.369 5.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.724 -56.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -20.701 -194.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -15.369 -5.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -24.338 -24.606
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.680 -1.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -18.715 23.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.719 147.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8-9 13.451 138.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -2.732 8.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-717.376 -578.202
Alınan Faiz
22 600.813 55.979
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.921 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.921 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.921 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.295 400.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.295 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
14 2.295 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-117.189 -122.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-117.189 -122.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.339.355 1.938.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.222.166 1.815.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.222.166 2.339.355
Ticari Alacaklar
222.349 201.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 222.349 201.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
20.914 5.545
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.902 4.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 9.012 819
Peşin Ödenmiş Giderler
7 34.338 10.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 4.299 14.765
Diğer Dönen Varlıklar
8 496 3.481
ARA TOPLAM
2.504.562 2.574.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.504.562 2.574.794
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.190 2.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.190 2.199
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 41.843 38.474
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.033 40.673
TOPLAM VARLIKLAR
2.550.595 2.615.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 2.295 0
Ticari Borçlar
24.603 22.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 24.603 22.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 41.043 72.526
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.000 35.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 34.625 35.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.375 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 11.155 13.887
ARA TOPLAM
121.096 144.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.096 144.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
149.259 143.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 149.259 143.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.259 143.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
270.355 288.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.280.240 2.327.356
Ödenmiş Sermaye
16 5.500.000 5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.070 -42.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.070 -42.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -30.070 -42.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -3.129.806 -2.563.709
Net Dönem Karı veya Zararı
-59.884 -566.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.280.240 2.327.356
TOPLAM KAYNAKLAR
2.550.595 2.615.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 671.275 550.816 226.235 185.656
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
671.275 550.816 226.235 185.656
BRÜT KAR (ZARAR)
671.275 550.816 226.235 185.656
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.339.006 -1.186.703 -429.864 -371.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 64 4.297 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 0 -4.535 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-667.667 -636.125 -203.629 -185.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-667.667 -636.125 -203.629 -185.390
Finansman Gelirleri
22 681.104 332.816 289.708 88.334
Finansman Giderleri
22 -80.291 -147.168 0 -92.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-66.854 -450.477 86.079 -189.627
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.970 3.054 -2.606 2.128
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 6.970 3.054 -2.606 2.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.884 -447.423 83.473 -187.499
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59.884 -447.423 83.473 -187.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-59.884 -447.423 83.473 -187.499
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,01000000 -746,00000000 -0,01000000 -375,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.768 29.502 3.243 303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 16.369 37.823 4.158 388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.601 -8.321 -915 -85
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.601 -8.321 -915 -85
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.768 29.502 3.243 303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.116 -417.921 86.716 -187.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-47.116 -417.921 86.716 -187.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884965


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.