KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2019 - 17:58
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 3.000.000 -22.985 -770.585 -1.252.674 953.756 0 953.756
Transferler
0 0 -1.252.674 1.252.674 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -21.051 0 -1.163.536 -1.184.587 0 -1.184.587
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -1.163.536 -1.163.536 0 -1.163.536
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -21.051 0 0 -21.051 0 -21.051
Sermaye Arttırımı
2.000.000 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -44.036 -2.023.259 -1.163.536 1.769.169 0 1.769.169
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 5.000.000 -44.036 -2.023.259 -1.163.536 1.769.169 0 1.769.169
Transferler
-1.163.536 1.163.536 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.312 0 -876.914 -867.602 0 -867.602
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -876.914 -876.914 0 -876.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.312 0 0 9.312 0 9.312
Sermaye Arttırımı
1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -34.724 -3.186.795 -876.914 1.901.567 0 1.901.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-964.406 -1.125.351
Dönem Karı (Zararı)
-876.914 -1.173.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-876.914 -1.173.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-87.516 -47.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-17-18 910 910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-845 51.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.324 33.521
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -9.169 17.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-87.767 -99.513
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -87.767 -99.513
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 186 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.743 -4.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 13.729 -14.659
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 17.236 -1.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 778 130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11-15 13.955 51.132
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.441 -39.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6-8-9 -130.177 -1.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -3.264 -38.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.052.173 -1.224.864
Alınan Faiz
21 87.767 99.513
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000 2.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 1.000.000 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.594 874.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.594 874.649
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.902.594 1.027.945
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.938.188 1.902.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.938.188 1.902.594
Ticari Alacaklar
0 1.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-6 0 1.190
Diğer Alacaklar
3.048 16.777
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.048 16.777
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 17.236
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 14.607 17.255
Diğer Dönen Varlıklar
8 135.529 1.514
ARA TOPLAM
2.091.372 1.956.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.091.372 1.956.566
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10-18 303 1.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 30.568 30.754
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.871 31.967
TOPLAM VARLIKLAR
2.122.243 1.988.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.108 330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.108 330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 77.578 72.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 34.884 46.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 26.553 29.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7-14 8.331 17.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.741 6.005
ARA TOPLAM
116.311 125.960
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.311 125.960
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
104.365 93.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 104.365 93.404
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.365 93.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.676 219.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.901.567 1.769.169
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.724 -44.036
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.724 -44.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -34.724 -44.036
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -3.186.795 -2.023.259
Net Dönem Karı veya Zararı
-876.914 -1.163.536
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.901.567 1.769.169
TOPLAM KAYNAKLAR
2.122.243 1.988.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 134.873 1.857
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
134.873 1.857
BRÜT KAR (ZARAR)
134.873 1.857
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.534.442 -1.363.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 883.528 2.271.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -451.081 -2.182.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-967.122 -1.272.550
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-967.122 -1.272.550
Finansman Gelirleri
21 87.767 99.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-879.355 -1.173.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 2.441 9.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 2.441 9.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-876.914 -1.163.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
-876.914 -1.163.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-876.914 -1.163.536
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına Kazanç 22 -1.645,00000000 -2.685,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.312 -21.051
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 10.528 -26.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.216 5.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.216 5.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.312 -21.051
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-867.602 -1.184.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-867.602 -1.184.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749915


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.