KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 17:47
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -22.985 -770.585 -1.252.674 953.756 0 953.756
Transferler
14 -1.252.674 1.252.674 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.246 -884.142 -891.388 0 -891.388
Dönem Karı (Zararı)
-884.142 -884.142 0 -884.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.246 -7.246 0 -7.246
Sermaye Arttırımı
14 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -30.231 -2.023.259 -884.142 2.062.368 0 2.062.368
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -44.036 -2.023.258 -1.163.536 1.769.170 0 1.769.170
Transferler
14 -1.163.536 1.163.536 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 5.507 -352.457 -346.950 0 -346.950
Dönem Karı (Zararı)
-352.457 -352.457 0 -352.457
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 5.507 5.507 0 5.507
Sermaye Arttırımı
14 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -38.529 -3.186.794 -352.457 2.422.220 0 2.422.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-348.011 -886.467
Dönem Karı (Zararı)
-352.457 -884.142
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-352.457 -884.142
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-65.092 -83.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-16-17 682 683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.954 -4.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -11.954 12.984
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -17.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-57.850 -81.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -57.850 -81.174
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 4.030 1.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.688 -303
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -22.495 4.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 537 -87
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10-14 9.030 21.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 14.790 295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.826 -26.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6-8 9.786 -13.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 40 -13.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-405.861 -967.641
Alınan Faiz
20 57.850 81.174
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000 2.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 1.000.000 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
651.989 1.113.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
651.989 1.113.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.902.594 1.027.945
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.554.583 2.141.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.554.583 1.902.594
Ticari Alacaklar
1.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-6 1.190
Diğer Alacaklar
1.987 16.777
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.987 16.777
Peşin Ödenmiş Giderler
7 41.069 18.574
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 8.835 17.255
Diğer Dönen Varlıklar
176
ARA TOPLAM
2.606.474 1.956.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.606.474 1.956.566
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 531 1.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 26.724 30.754
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.255 31.967
TOPLAM VARLIKLAR
2.633.729 1.988.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
867 330
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 867 330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 76.457 72.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.283 46.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.415 29.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.868 17.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 6.045 6.005
ARA TOPLAM
112.652 125.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.652 125.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
98.857 93.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 98.857 93.404
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.857 93.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.509 219.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.422.220 1.769.170
Ödenmiş Sermaye
14 6.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.529 -44.036
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -38.529 -44.036
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 -3.186.794 -2.023.258
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -352.457 -1.163.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.422.220 1.769.170
TOPLAM KAYNAKLAR
2.633.729 1.988.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.393 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.393 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.134.331 -923.071 -365.601 -257.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 846.158 95.222 547.487 74.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -122.051 -132.878 -117.549 -49.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-407.831 -960.727 64.337 -232.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-407.831 -960.727 64.337 -232.154
Finansman Gelirleri
20 57.850 80.208 36.133 25.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-349.981 -880.519 100.470 -206.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.476 -3.623 -751 -14.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.476 -3.623 -751 -14.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-352.457 -884.142 99.719 -221.474
DÖNEM KARI (ZARARI)
-352.457 -884.142 99.719 -221.474
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-352.457 -884.142 99.719 -221.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 -661,00000000 -1.893,00000000 199,00000000 -3.446,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.507 -7.246 10.152 -25.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 7.060 -9.058 13.015 -31.421
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.553 1.812 -2.863 6.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.553 1.812 -2.863 6.285
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.507 -7.246 10.152 -25.136
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-346.950 -891.388 109.871 -246.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-346.950 -891.388 109.871 -246.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715805


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.762 Değişim: -0,53% Hacim : 80.531 Mio.TL Son veri saati : 15:12
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4057 Değişim: 0,15%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5562 Değişim: 0,37%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.455,54 Değişim: 0,69%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.