KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:03
KAP ***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OGP*** OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 3.000.000 -22.985 -770.585 -1.252.674 953.756 0 953.756
Transferler
0 0 -1.252.674 1.252.674 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 17.890 0 -662.668 -644.778 0 -644.778
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -662.668 -662.668 0 -662.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 17.890 0 17.890 0 17.890
Sermaye Arttırımı
2.000.000 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -5.095 -2.023.259 -662.668 2.308.978 0 2.308.978
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 5.000.000 -44.036 -2.023.258 -1.163.536 1.769.170 0 1.769.170
Transferler
0 0 -1.163.536 1.163.536 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -4.645 0 -452.177 456.822
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -452.177 -452.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -4.645 0 0 -4.645
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -48.681 -3.186.794 -452.177 1.312.348 0 1.312.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-503.758 -616.018
Dönem Karı (Zararı)
-452.177 -662.668
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-452.177 -662.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-33.236 -43.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-16-17 455 455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.388 17.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -12.388 17.597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.717 -54.742
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -21.717 -54.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 414 -6.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.062 35.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.040 -3.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -41.067 4.487
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -330 -145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10-13 -11.118 18.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.493 16.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 13.388 -8.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 105 25.066
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-525.475 -670.760
Alınan Faiz
20 21.717 54.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 0 2.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-503.758 1.383.982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-503.758 1.383.982
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.902.594 1.027.945
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.398.836 2.411.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.398.836 1.902.594
Ticari Alacaklar
1.347 1.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-6 1.347 1.190
Diğer Alacaklar
17.817 16.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 17.817 16.777
Peşin Ödenmiş Giderler
59.641 18.574
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 59.641 18.574
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 3.886 17.255
Diğer Dönen Varlıklar
0 176
ARA TOPLAM
1.481.527 1.956.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.481.527 1.956.566
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 758 1.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 30.340 30.754
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.098 31.967
TOPLAM VARLIKLAR
1.512.625 1.988.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 330
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 0 330
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 66.461 72.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.358 46.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 28.293 29.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.065 17.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.110 6.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 6.110 6.005
ARA TOPLAM
106.929 125.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.929 125.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
93.348 93.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 93.348 93.404
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.348 93.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.277 219.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.312.348 1.769.170
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.681 -44.036
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.681 -44.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.681 -44.036
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.186.794 -2.023.258
Net Dönem Karı veya Zararı
-452.177 -1.163.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.312.348 1.769.170
TOPLAM KAYNAKLAR
1.512.625 1.988.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.392 0 1.282 0
Satışların Maliyeti
15 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.392 0 1.282 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.392 0 1.282 0
Genel Yönetim Giderleri
16 -768.730 -665.253 -362.691 -320.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 298.671 20.431 226.327 5.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.502 -83.751 0 -83.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-472.169 -728.573 -135.082 -398.340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-472.169 -728.573 -135.082 -398.340
Finansman Gelirleri
20 21.717 54.742 10.164 30.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-450.452 -673.831 -124.918 -367.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.725 11.163 2.850 8.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.725 11.163 2.850 8.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-452.177 -662.668 -122.068 -359.730
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-452.177 -662.668 -122.068 -359.730
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-452.177 -662.668 -122.068 -359.730
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 -904,00000000 -1.420,00000000 -244,00000000 -719,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.645 17.890 -20.845 -3.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.955 22.363 -26.724 -4.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.310 -4.473 5.879 923
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.310 -4.473 5.879 923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.645 17.890 -20.845 -3.697
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-456.822 -644.778 -142.913 -363.427
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-456.822 -644.778 -142.913 -363.427



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703563


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.