KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.02.2019 - 18:55
KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.251 0 0 -34.338 0 0 182.001 0 320.572 0 0 3.758.130
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 745 0 0 34.338 0 0 -501.838 0 0 0 0 -466.755
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 745 0 0 34.338 0 0 -501.838 0 0 0 0 -466.755
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 0 0 0 -319.837 0 320.572 0 0 3.291.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -551 749 0 0 -20.043 -68.858 0 0 0 17.150 0 0 -71.553
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -551 4.745 0 0 -20.043 -68.858 0 735 0 17.150 0 0 3.219.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
16.577.715 69.256.341 85.834.056
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 842.498 2.843.284 3.685.782
Teminat Mektupları
837.641 957.928 1.795.569
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
837.641 957.928 1.795.569
Banka Kredileri
4.857 646.200 651.057
İthalat Kabul Kredileri
4.857 646.200 651.057
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 669.337 669.337
Belgeli Akreditifler
0 669.337 669.337
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 569.819 569.819
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.059.791 7.405.555 8.465.346
Cayılamaz Taahhütler
1.059.791 7.405.555 8.465.346
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
295.906 7.335.418 7.631.324
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
171.113 60.801 231.914
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
58.384 0 58.384
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
534.388 0 534.388
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 9.336 9.336
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
14.675.426 59.007.502 73.682.928
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
800.000 0 800.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
800.000 0 800.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.875.426 59.007.502 72.882.928
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.983.668 2.513.650 4.497.318
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.516.808 786.294 2.303.102
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
466.860 1.727.356 2.194.216
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.249.820 49.321.679 56.571.499
Swap Para Alım İşlemleri
1.287.179 9.179.708 10.466.887
Swap Para Satım İşlemleri
3.164.239 7.302.811 10.467.050
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.399.201 16.419.580 17.818.781
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.399.201 16.419.580 17.818.781
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.641.938 7.172.173 11.814.111
Para Alım Opsiyonları
2.321.435 3.155.683 5.477.118
Para Satım Opsiyonları
2.320.503 3.260.630 5.581.133
Faiz Alım Opsiyonları
0 377.930 377.930
Faiz Satım Opsiyonları
0 377.930 377.930
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
66.328.631 44.036.050 110.364.681
EMANET KIYMETLER
427.543 334.423 761.966
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
72.163 0 72.163
Emanete Alınan Menkul Değerler
206.929 32.605 239.534
Tahsile Alınan Çekler
2.843 233.584 236.427
Tahsile Alınan Ticari Senetler
145.608 68.234 213.842
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.901.088 43.701.627 109.602.715
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
25.360.317 5.538.591 30.898.908
Emtia
4.015.884 0 4.015.884
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
26.108.685 22.429.525 48.538.210
Diğer Rehinli Kıymetler
10.416.202 15.733.511 26.149.713
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
82.906.346 113.292.391 196.198.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.150
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-88.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
198
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-706
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
960
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-88.901
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-25.696
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-88.280
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.553


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 3.361.368
Kredilerden Alınan Faizler
2.705.675
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
53.322
Bankalardan Alınan Faizler
211.783
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
83.140
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
249.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.062
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
65.433
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
182.564
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
58.389
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -2.330.181
Mevduata Verilen Faizler
-2.067.434
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-131.514
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.292
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-126.590
Diğer Faiz Giderleri
-2.351
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.031.187
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
118.906
Alınan Ücret ve Komisyonlar
153.516
Gayri Nakdi Kredilerden
35.831
Diğer
117.685
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-34.610
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
IV-12 -34.610
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -188.806
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 17
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 45.038
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-58.430
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
796.680
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-693.212
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 144.369
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.150.711
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -664.815
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -469.266
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.630
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 16.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 520
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 17.150
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 17.150
Grubun Karı (Zararı)
17.150
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.456.836 6.358.908 10.815.744
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.820.968 3.920.967 6.741.935
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 1.022.782 2.976.158 3.998.940
Bankalar
I-3 1.058.065 944.809 2.002.874
Para Piyasalarından Alacaklar
740.121 0 740.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.269 0 3.269
Devlet Borçlanma Senetleri
3.269 0 3.269
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 300.657 4.801 305.458
Devlet Borçlanma Senetleri
295.760 0 295.760
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 4.801 9.698
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 471.071 2.231.271 2.702.342
Devlet Borçlanma Senetleri
471.071 1.495.213 1.966.284
Diğer Finansal Varlıklar
0 736.058 736.058
Türev Finansal Varlıklar
I-2 862.576 222.725 1.085.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
862.576 222.725 1.085.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.705 -20.856 -22.561
KREDİLER (Net)
8.822.015 9.787.631 18.609.646
Krediler
I-5 8.790.224 9.946.465 18.736.689
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
8.790.224 9.946.465 18.736.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
I-5 1.761.656 0 1.761.656
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-5 -1.729.865 -158.834 -1.888.699
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-50.259 -57.291 -107.550
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-749.654 -101.543 -851.197
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-929.952 0 -929.952
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 238.525 0 238.525
Satış Amaçlı
238.525 0 238.525
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 86.823 0 86.823
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 62.942 0 62.942
Şerefiye
0 0 0
Diğer
62.942 0 62.942
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
78.747 0 78.747
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 272.167 0 272.167
DİĞER AKTİFLER
I-17 627.716 608.308 1.236.024
VARLIKLAR TOPLAMI
14.645.771 16.754.847 31.400.618
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 8.495.839 13.065.209 21.561.048
ALINAN KREDİLER
II-3 2.549 3.004.633 3.007.182
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 100 0 100
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 207.110 0 207.110
Bonolar
207.110 0 207.110
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 971.302 221.318 1.192.620
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
855.261 221.318 1.076.579
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 116.041 0 116.041
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-9 109.730 21.594 131.324
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.847 0 11.847
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
97.883 21.594 119.477
CARİ VERGİ BORCU
II-10 48.582 0 48.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.636.012 1.636.012
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.636.012 1.636.012
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 227.591 169.227 396.818
ÖZKAYNAKLAR
3.218.328 1.494 3.219.822
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.700 1.494 4.194
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-88.901 0 -88.901
Kar Yedekleri
735 0 735
Yasal Yedekler
II-13 25.291 0 25.291
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
II-13 -24.556 0 -24.556
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
17.150 0 17.150
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.150 0 17.150
Azınlık Payları
II-14 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.281.131 18.119.487 31.400.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
190.116
Alınan Faizler
3.237.394
Ödenen Faizler
-2.251.993
Alınan Temettüler
17
Alınan Ücret ve Komisyonlar
143.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
129.028
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
205.067
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-533.674
Ödenen Vergiler
-315.211
Diğer
-424.131
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.258.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.521
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-758.463
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
2.799.034
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.069.042
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
559.568
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-2.956.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-123.964
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-48.018
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
341.834
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.068.090
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
692.456
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-14.086
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
79.529
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-265.352
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
922.463
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.409.714
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.379.616
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
215.970
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
460.149
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-244.179
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
849.370
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
689.706
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.597.836
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.287.542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742924


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.