KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:52
KAP ***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 -35.083 0 0 182.001 0 320.572 3.758.130 0 3.758.130
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.083 0 0 -1.838 0 0 0 0 33.245
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.083 0 0 -1.838 0 0 0 0 33.245
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 3.996 0 0 0 0 0 180.163 0 320.572 0 0 3.791.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.518 0 0 -4.525 -13.314 0 0 0 163.808 0 0 147.487
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.572 0 -320.572 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 0 5.514 0 0 -4.525 -13.314 0 500.735 0 163.808 0 0 3.938.862


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
18.395.394 79.296.635 97.692.029
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 814.069 3.024.514 3.838.583
Teminat Mektupları
805.741 992.788 1.798.529
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
805.741 992.788 1.798.529
Banka Kredileri
5.495 605.060 610.555
İthalat Kabul Kredileri
5.495 605.060 610.555
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.833 909.307 912.140
Belgeli Akreditifler
2.833 909.307 912.140
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 517.359 517.359
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.562.782 2.640.422 4.203.204
Cayılamaz Taahhütler
1.562.782 2.640.422 4.203.204
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
716.201 2.532.578 3.248.779
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
141.043 97.252 238.295
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
64.999 0 64.999
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
640.539 0 640.539
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 10.592 10.592
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
16.018.543 73.631.699 89.650.242
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
800.000 0 800.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
800.000 0 800.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
15.218.543 73.631.699 88.850.242
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.786.055 4.185.295 6.971.350
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.714.878 1.788.301 3.503.179
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.071.177 2.396.994 3.468.171
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.396.885 59.023.849 65.420.734
Swap Para Alım İşlemleri
1.940.228 8.990.665 10.930.893
Swap Para Satım İşlemleri
2.565.389 8.241.502 10.806.891
Swap Faiz Alım İşlemleri
945.634 20.895.841 21.841.475
Swap Faiz Satım İşlemleri
945.634 20.895.841 21.841.475
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.035.603 10.422.555 16.458.158
Para Alım Opsiyonları
2.812.549 5.069.743 7.882.292
Para Satım Opsiyonları
3.223.054 4.729.022 7.952.076
Faiz Alım Opsiyonları
0 311.895 311.895
Faiz Satım Opsiyonları
0 311.895 311.895
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
66.496.724 49.959.188 116.455.912
EMANET KIYMETLER
549.149 410.334 959.483
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
72.751 0 72.751
Emanete Alınan Menkul Değerler
255.631 32.829 288.460
Tahsile Alınan Çekler
34.542 286.355 320.897
Tahsile Alınan Ticari Senetler
186.225 91.150 277.375
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
65.947.575 49.548.854 115.496.429
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
25.452.547 6.295.809 31.748.356
Emtia
4.055.297 0 4.055.297
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
26.177.447 25.496.723 51.674.170
Diğer Rehinli Kıymetler
10.262.284 17.756.322 28.018.606
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
84.892.118 129.255.823 214.147.941


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
163.808
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-16.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.518
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.839
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-5.801
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-17.069
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 2.443.464
Kredilerden Alınan Faizler
2.053.361
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
38.879
Bankalardan Alınan Faizler
111.790
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
27.616
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
175.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
975
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
34.099
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
140.231
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
36.513
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.538.781
Mevduata Verilen Faizler
-1.338.553
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-101.691
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.335
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-94.718
Diğer Faiz Giderleri
-1.484
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
904.683
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
89.182
Alınan Ücret ve Komisyonlar
116.938
Gayri Nakdi Kredilerden
25.158
Diğer
91.780
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-27.756
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
IV-12 -27.756
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -140.872
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 12
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 70.402
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-59.463
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
808.720
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-678.855
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 24.003
FAALİYET BRÜT KÂRI
947.410
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -416.658
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -320.790
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
209.962
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 209.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -46.154
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-46.154
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 163.808
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 163.808
Grubun Karı (Zararı)
163.808
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.498.791 7.428.467 12.927.258
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.321.243 4.822.284 7.143.527
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 1.729.316 2.865.271 4.594.587
Bankalar
I-3 2.755 1.957.013 1.959.768
Para Piyasalarından Alacaklar
589.172 0 589.172
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 1.369 0 1.369
Devlet Borçlanma Senetleri
1.369 0 1.369
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 251.473 6.176 257.649
Devlet Borçlanma Senetleri
246.576 0 246.576
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 6.176 11.073
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 444.509 2.460.050 2.904.559
Devlet Borçlanma Senetleri
444.509 1.611.539 2.056.048
Diğer Finansal Varlıklar
0 848.511 848.511
Türev Finansal Varlıklar
I-2 2.481.784 163.208 2.644.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.481.784 163.208 2.644.992
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.587 -23.251 -24.838
KREDİLER (Net)
10.286.503 12.312.468 22.598.971
Krediler
I-5 9.612.408 12.557.644 22.170.052
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.612.408 12.557.644 22.170.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
I-5 1.816.489 0 1.816.489
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-5 -1.142.394 -245.176 -1.387.570
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-71.778 -69.210 -140.988
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-127.086 -175.966 -303.052
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-943.530 0 -943.530
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 233.714 0 233.714
Satış Amaçlı
233.714 0 233.714
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 88.697 0 88.697
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 68.219 0 68.219
Şerefiye
0 0 0
Diğer
68.219 0 68.219
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
70.314 0 70.314
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 80.078 0 80.078
DİĞER AKTİFLER
I-17 527.900 435.922 963.822
VARLIKLAR TOPLAMI
16.854.216 20.176.857 37.031.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 9.018.411 14.196.815 23.215.226
ALINAN KREDİLER
II-3 2.536 4.684.397 4.686.933
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 260 0 260
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 257.372 0 257.372
Bonolar
257.372 0 257.372
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 2.390.025 130.253 2.520.278
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.372.955 130.253 2.503.208
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 17.070 0 17.070
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-9 60.304 15.991 76.295
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
11.466 0 11.466
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
48.838 15.991 64.829
CARİ VERGİ BORCU
II-10 53.008 0 53.008
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 1.825.664 1.825.664
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.825.664 1.825.664
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 196.475 260.700 457.175
ÖZKAYNAKLAR
3.936.599 2.263 3.938.862
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.251 2.263 5.514
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-17.839 0 -17.839
Kar Yedekleri
500.735 0 500.735
Yasal Yedekler
II-13 25.291 0 25.291
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
II-13 475.444 0 475.444
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
163.808 0 163.808
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
163.808 0 163.808
Azınlık Payları
II-14 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.914.990 21.116.083 37.031.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-124.635
Alınan Faizler
2.306.016
Ödenen Faizler
-1.476.065
Alınan Temettüler
12
Alınan Ücret ve Komisyonlar
108.625
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-59.463
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
86.939
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-383.395
Ödenen Vergiler
-260.259
Diğer
-447.045
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
41.807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-777
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
852.954
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-189.269
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
200.195
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
310.475
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.431.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
108.069
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
35.955
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
156.183
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-82.828
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
782.180
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.558
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
25.299
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-230.611
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
922.463
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.311.029
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.379.616
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
244.179
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
244.179
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
576.910
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.520.441
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.597.836
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.118.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718374


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.