KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:39
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.829 -6.494 0 0 0 42.265 -141.058 0 -141.058
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 -112.763 -49.150 0 148.041 0 42.265 3.314.772 0 3.314.772
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 0 0 3.566.950
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 0 0 3.566.950
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 905.872 -12.922 0 0 0 103.589 0 0 996.539
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 203.291 0 -205.688 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.688 0 -205.688 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 -2.397 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 9.314 0 0 862.348 -36.860 0 351.332 0 103.589 0 0 4.563.489


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
41.556.581 160.490.653 202.047.234 36.143.655 148.048.781 184.192.436
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 6.384.473 5.072.220 11.456.693 3.412.776 5.270.535 8.683.311
Teminat Mektupları
4.194.241 1.387.078 5.581.319 3.061.521 1.333.953 4.395.474
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.194.241 1.387.078 5.581.319 3.061.521 1.333.953 4.395.474
Banka Kredileri
0 0 0 0 4.976 4.976
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 4.976 4.976
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
6.538 2.369.868 2.376.406 4.211 2.211.783 2.215.994
Belgeli Akreditifler
6.538 2.369.868 2.376.406 4.211 2.211.783 2.215.994
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.183.694 1.315.274 3.498.968 347.044 1.719.823 2.066.867
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 13.849.888 5.657.438 19.507.326 13.618.283 2.521.407 16.139.690
Cayılamaz Taahhütler
1.755.702 5.657.438 7.413.140 1.680.493 2.521.407 4.201.900
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
538.885 5.631.575 6.170.460 595.909 2.497.633 3.093.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
735.796 0 735.796 620.130 0 620.130
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
83.156 0 83.156 62.333 0 62.333
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
392.490 0 392.490 396.015 0 396.015
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.682 0 1.682 2.413 0 2.413
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.693 25.863 29.556 3.693 23.774 27.467
Cayılabilir Taahhütler
12.094.186 0 12.094.186 11.937.790 0 11.937.790
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
12.094.186 0 12.094.186 11.937.790 0 11.937.790
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 21.322.220 149.760.995 171.083.215 19.112.596 140.256.839 159.369.435
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.850.000 0 2.850.000 2.250.000 0 2.250.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.850.000 0 2.850.000 2.250.000 0 2.250.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.472.220 149.760.995 168.233.215 16.862.596 140.256.839 157.119.435
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.654.547 9.945.266 11.599.813 2.078.511 7.235.331 9.313.842
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.472.692 4.309.224 5.781.916 1.693.029 2.925.800 4.618.829
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
181.855 5.636.042 5.817.897 385.482 4.309.531 4.695.013
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.268.798 93.886.502 102.155.300 10.142.298 93.932.934 104.075.232
Swap Para Alım İşlemleri
658.394 16.678.577 17.336.971 789.765 17.710.189 18.499.954
Swap Para Satım İşlemleri
1.780.404 15.544.023 17.324.427 4.552.533 13.292.433 17.844.966
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.915.000 30.831.951 33.746.951 2.400.000 31.465.156 33.865.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.915.000 30.831.951 33.746.951 2.400.000 31.465.156 33.865.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.548.875 45.929.227 54.478.102 4.641.787 39.088.574 43.730.361
Para Alım Opsiyonları
5.061.899 8.010.533 13.072.432 3.320.031 4.963.669 8.283.700
Para Satım Opsiyonları
3.486.976 11.503.148 14.990.124 1.321.756 7.144.617 8.466.373
Faiz Alım Opsiyonları
0 13.207.773 13.207.773 0 13.490.144 13.490.144
Faiz Satım Opsiyonları
0 13.207.773 13.207.773 0 13.490.144 13.490.144
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satı 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
74.911.868 123.695.782 198.607.650 74.646.303 113.840.341 188.486.644
EMANET KIYMETLER
5.704.783 4.438.827 10.143.610 5.471.688 3.692.871 9.164.559
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.675.712 1.365.314 7.041.026 5.426.545 1.142.809 6.569.354
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.570 1.843.401 1.849.971 5.989 1.363.782 1.369.771
Tahsile Alınan Çekler
5.005 1.229.949 1.234.954 4.244 1.185.098 1.189.342
Tahsile Alınan Ticari Senetler
11.284 163 11.447 11.401 1.182 12.583
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.212 0 6.212 23.509 0 23.509
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
69.177.075 119.167.656 188.344.731 69.144.605 110.065.382 179.209.987
Menkul Kıymetler
2.016.538 3.326.028 5.342.566 2.123.355 3.062.952 5.186.307
Teminat Senetleri
29.306.090 15.329.668 44.635.758 29.307.079 14.140.699 43.447.778
Emtia
10.685.963 5.342.981 16.028.944 10.522.916 5.677.350 16.200.266
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.414.916 61.708.853 79.123.769 17.054.937 55.367.793 72.422.730
Diğer Rehinli Kıymetler
9.753.568 33.460.126 43.213.694 10.136.318 31.816.588 41.952.906
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.010 89.299 119.309 30.010 82.088 112.098
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
116.468.449 284.186.435 400.654.884 110.789.958 261.889.122 372.679.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
771.833 1.278.677
Alınan Faizler
1.112.251 729.204
Ödenen Faizler
-850.287 -560.332
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.196 30.888
Elde Edilen Diğer Kazançlar
308.177 28.580
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
109.794 84.812
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-193.837 -131.078
Ödenen Vergiler
-59.154 -24.329
Diğer
VI-1 297.693 1.120.932
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-832.960 -917.524
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-282.961 -820
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-261.799 -300.658
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-92.459 -337.547
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 -15.468 439.802
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-241.463 -252.207
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-610.310 474.099
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-694.449 -634.157
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
844.610 -113.595
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 521.339 -192.441
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-61.127 361.153
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-161.161 -73.471
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.832 -7.477
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
84.193 140.870
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-139.011 -1.225.947
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.604.534 977.525
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.780.643 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
94.598 41.558
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-10.610 -369.420
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.171.599
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -1.538.044
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.610 -2.975
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
618.982 329.520
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
386.084 247.782
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 6.969.578 4.013.859
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 7.355.662 4.261.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
103.589 42.265
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
892.950 -183.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
892.950 -183.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.132.376 -221.037
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-16.633 -8.117
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-222.793 45.831
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
996.539 -141.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.004.321 17.806.556 26.810.877 8.897.971 18.235.706 27.133.677
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.178.820 12.758.915 13.937.735 698.155 12.591.571 13.289.726
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 993.890 8.870.685 9.864.575 698.223 8.744.186 9.442.409
Bankalar
I-3 185.313 3.891.356 4.076.669 186 3.849.928 3.850.114
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-383 -3.126 -3.509 -254 -2.543 -2.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 351.859 42.553 394.412 82.571 19.184 101.755
Devlet Borçlanma Senetleri
954 21.420 22.374 723 201 924
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 21.133 21.133 0 18.983 18.983
Diğer Finansal Varlıklar
350.905 0 350.905 81.848 0 81.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 6.133.653 4.460.172 10.593.825 6.015.351 4.024.089 10.039.440
Devlet Borçlanma Senetleri
4.385.327 3.867.294 8.252.621 3.839.372 3.477.533 7.316.905
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 381 5.278 4.897 359 5.256
Diğer Finansal Varlıklar
1.743.429 592.497 2.335.926 2.171.082 546.197 2.717.279
Türev Finansal Varlıklar
I-2 1.339.989 544.916 1.884.905 2.101.894 1.600.862 3.702.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.255.593 544.916 1.800.509 2.009.458 1.600.862 3.610.320
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 84.396 0 84.396 92.436 0 92.436
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
15.076.563 14.361.086 29.437.649 12.343.360 14.203.781 26.547.141
Krediler
I-5 14.231.885 14.517.052 28.748.937 13.422.045 14.147.077 27.569.122
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 2.105.309 1.071.772 3.177.081 270.117 1.064.923 1.335.040
Devlet Borçlanma Senetleri
194.542 1.071.772 1.266.314 198.108 1.064.923 1.263.031
Diğer Finansal Varlıklar
1.910.767 0 1.910.767 72.009 0 72.009
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.260.631 -1.227.738 -2.488.369 -1.348.802 -1.008.219 -2.357.021
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 274.767 0 274.767 296.839 0 296.839
Satış Amaçlı
274.767 0 274.767 296.839 0 296.839
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 179.431 0 179.431 181.790 0 181.790
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 159.689 0 159.689 147.126 0 147.126
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
159.689 0 159.689 147.126 0 147.126
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
972 0 972 4.739 0 4.739
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 547.859 0 547.859 256.329 0 256.329
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 709.481 205.411 914.892 710.991 187.373 898.364
VARLIKLAR TOPLAMI
25.953.083 32.373.053 58.326.136 22.839.145 32.626.860 55.466.005
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 14.455.944 25.584.672 40.040.616 11.162.411 27.254.677 38.417.088
ALINAN KREDİLER
II-3 0 1.691.200 1.691.200 0 1.708.596 1.708.596
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 2.529.222 674.437 3.203.659 1.884.402 340.500 2.224.902
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 939.775 675.346 1.615.121 1.155.844 1.572.905 2.728.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
933.576 675.346 1.608.922 1.155.844 1.572.905 2.728.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 6.199 0 6.199 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 123.161 0 123.161 120.180 0 120.180
KARŞILIKLAR
II-9 447.117 62.294 509.411 288.862 62.439 351.301
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
43.576 0 43.576 35.868 0 35.868
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
403.541 62.294 465.835 252.994 62.439 315.433
CARİ VERGİ BORCU
II-10 638.361 0 638.361 73.803 0 73.803
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 4.093.427 4.093.427 0 3.833.893 3.833.893
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.093.427 4.093.427 0 3.833.893 3.833.893
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 746.577 1.101.114 1.847.691 564.536 1.876.007 2.440.543
ÖZKAYNAKLAR
4.731.402 -167.913 4.563.489 3.725.750 -158.800 3.566.950
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.564 0 -3.564 -5.961 0 -5.961
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
993.401 -167.913 825.488 91.338 -158.800 -67.462
Kar Yedekleri
351.332 0 351.332 148.041 0 148.041
Yasal Yedekler
II-13 46.700 0 46.700 36.415 0 36.415
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
304.632 0 304.632 111.626 0 111.626
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
103.589 0 103.589 205.688 0 205.688
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
103.589 0 103.589 205.688 0 205.688
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
24.611.559 33.714.577 58.326.136 18.975.788 36.490.217 55.466.005


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 1.293.087 839.749
Kredilerden Alınan Faizler
786.809 607.851
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.320 6.029
Bankalardan Alınan Faizler
4.069 6.828
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.938 3.485
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
484.938 203.865
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.382 4.793
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
377.823 183.603
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
86.733 15.469
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
2.013 11.691
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.017.798 -561.871
Mevduata Verilen Faizler
-820.040 -372.867
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.843 -9.057
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-63.419 -103.765
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-74.424 -70.640
Kiralama Faiz Giderleri
-4.429 -4.926
Diğer Faiz Giderleri
-44.643 -616
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
275.289 277.878
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
39.868 25.181
Alınan Ücret ve Komisyonlar
47.196 30.888
Gayri Nakdi Kredilerden
19.365 16.446
Diğer
27.831 14.442
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.328 -5.707
Gayri Nakdi Kredilere
0 -1
Diğer
-7.328 -5.706
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 302.391 113.918
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
280.551 7.839
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-188.519 589.865
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
210.359 -483.786
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 271.733 208.839
FAALİYET BRÜT KÂRI
889.281 625.816
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -299.444 -313.376
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -171.000 -79.000
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-133.759 -82.158
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -136.239 -98.260
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
148.839 53.022
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 148.839 53.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -45.250 -10.757
Cari Vergi Karşılığı
-559.573 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-289.318 -172.219
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
803.641 161.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 103.589 42.265
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 103.589 42.265
Grubun Karı (Zararı)
103.589 42.265
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03100000 0,01300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028625


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7481 Değişim: -0,06%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8327
Açılış: 32,7682
35,0598 Değişim: -0,09%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.441,77 Değişim: -0,66%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.