KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:19
KAP ***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -738 0 0 -128.054 767 0 0 0 31.797 -96.228 0 -96.228
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 5.792 0 0 -92.002 -43.833 0 17.498 0 31.797 3.203.353 0 3.203.353
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.829 -6.494 0 0 0 42.265 -141.058 0 -141.058
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 -112.763 -49.150 0 148.041 0 42.265 3.314.772 0 3.314.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
19.752.567 99.348.237 119.100.804 20.671.332 87.556.663 108.227.995
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 2.622.890 3.769.671 6.392.561 2.239.071 3.146.535 5.385.606
Teminat Mektupları
2.044.797 696.649 2.741.446 1.687.371 645.127 2.332.498
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.044.797 696.649 2.741.446 1.687.371 645.127 2.332.498
Banka Kredileri
0 9.355 9.355 0 9.759 9.759
İthalat Kabul Kredileri
0 9.355 9.355 0 9.759 9.759
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
78.893 1.312.122 1.391.015 0 867.081 867.081
Belgeli Akreditifler
78.893 1.312.122 1.391.015 0 867.081 867.081
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
499.200 1.751.545 2.250.745 551.700 1.624.568 2.176.268
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.549.247 3.561.344 5.110.591 1.224.838 3.063.959 4.288.797
Cayılamaz Taahhütler
1.549.247 3.561.344 5.110.591 1.224.838 3.063.959 4.288.797
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
566.127 3.546.811 4.112.938 335.537 3.050.880 3.386.417
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
535.578 0 535.578 430.136 0 430.136
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
58.534 0 58.534 48.352 0 48.352
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
384.931 0 384.931 404.739 0 404.739
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.077 0 4.077 6.074 0 6.074
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 14.533 14.533 0 13.079 13.079
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
15.580.430 92.017.222 107.597.652 17.207.423 81.346.169 98.553.592
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.050.000 0 2.050.000 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.050.000 0 2.050.000 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
13.530.430 92.017.222 105.547.652 17.207.423 81.346.169 98.553.592
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.052.916 2.841.805 3.894.721 838.395 3.024.469 3.862.864
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
482.836 1.459.379 1.942.215 704.788 1.254.165 1.958.953
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
570.080 1.382.426 1.952.506 133.607 1.770.304 1.903.911
Para ve Faiz Swap İşlemleri
9.528.904 62.197.076 71.725.980 14.757.089 58.027.396 72.784.485
Swap Para Alım İşlemleri
524.655 11.892.736 12.417.391 833.409 12.077.136 12.910.545
Swap Para Satım İşlemleri
2.424.249 9.956.712 12.380.961 3.493.680 9.453.770 12.947.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.290.000 20.173.814 23.463.814 5.215.000 18.248.245 23.463.245
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.290.000 20.173.814 23.463.814 5.215.000 18.248.245 23.463.245
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.948.610 26.779.396 29.728.006 1.611.939 20.275.745 21.887.684
Para Alım Opsiyonları
1.365.820 5.067.152 6.432.972 984.684 1.933.212 2.917.896
Para Satım Opsiyonları
1.582.790 4.842.906 6.425.696 627.255 3.161.253 3.788.508
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.434.669 8.434.669 0 7.590.640 7.590.640
Faiz Satım Opsiyonları
0 8.434.669 8.434.669 0 7.590.640 7.590.640
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 198.945 198.945 0 18.559 18.559
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
71.673.245 66.829.218 138.502.463 71.658.526 56.146.034 127.804.560
EMANET KIYMETLER
4.754.346 1.703.600 6.457.946 5.628.951 1.508.628 7.137.579
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.368.654 453.013 4.821.667 5.060.521 336.073 5.396.594
Emanete Alınan Menkul Değerler
326.477 450.851 777.328 509.349 442.778 952.127
Tahsile Alınan Çekler
3.434 795.454 798.888 4.124 723.459 727.583
Tahsile Alınan Ticari Senetler
55.781 4.282 60.063 54.957 6.318 61.275
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
66.868.733 65.075.438 131.944.171 65.979.409 54.598.185 120.577.594
Menkul Kıymetler
2.214.870 1.865.405 4.080.275 2.221.576 1.672.962 3.894.538
Teminat Senetleri
27.705.891 8.642.320 36.348.211 26.981.755 7.903.308 34.885.063
Emtia
9.332.313 2.070.428 11.402.741 8.790.103 1.705.633 10.495.736
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
18.347.779 32.796.096 51.143.875 18.782.042 24.786.473 43.568.515
Diğer Rehinli Kıymetler
9.267.880 19.701.189 28.969.069 9.203.933 18.529.809 27.733.742
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
50.166 50.180 100.346 50.166 39.221 89.387
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
91.425.812 166.177.455 257.603.267 92.329.858 143.702.697 236.032.555


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.278.677 665.394
Alınan Faizler
729.204 436.183
Ödenen Faizler
-560.332 -332.596
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.888 29.307
Elde Edilen Diğer Kazançlar
28.580 -4.867
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
84.812 33.060
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-131.078 -129.931
Ödenen Vergiler
-24.329 -56.517
Diğer
1.120.932 690.755
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-923.474 -3.404.433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-820 -1.340.034
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-300.658 -326.708
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-337.547 701.201
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
439.802 -759.351
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-252.207 -39.854
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
474.099 -340.078
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-634.157 -39.540
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-113.595 -338.345
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-198.391 -921.724
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
355.203 -2.739.039
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-73.471 -459.145
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-7.477 -20.278
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
140.870 144.964
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.225.947 -1.719.192
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
977.525 35.869
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.558 1.099.492
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-363.470 832.802
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.171.599 1.016.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.538.044 -187.430
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
2.975 3.642
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
329.520 463.472
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
247.782 -1.901.910
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.013.859 6.409.525
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.261.641 4.507.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.265 31.797
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-183.323 -128.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -738
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-946
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
208
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-183.323 -127.287
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-221.037 -164.173
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-8.117 984
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.831 35.902
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.058 -96.228


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.391.571 10.041.182 16.432.753 6.326.607 9.612.160 15.938.767
Nakit ve Nakit Benzerleri
491.856 6.466.420 6.958.276 739.014 5.670.822 6.409.836
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 251.667 5.325.096 5.576.763 278.774 4.597.321 4.876.095
Bankalar
I-3 90.196 1.143.130 1.233.326 150.215 1.075.003 1.225.218
Para Piyasalarından Alacaklar
150.078 0 150.078 310.151 0 310.151
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-85 -1.806 -1.891 -126 -1.502 -1.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 188.362 13.512 201.874 167.166 31.047 198.213
Devlet Borçlanma Senetleri
560 2.175 2.735 679 20.246 20.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 11.337 11.337 0 10.801 10.801
Diğer Finansal Varlıklar
187.802 0 187.802 166.487 0 166.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 4.780.111 2.525.089 7.305.200 4.589.660 2.491.578 7.081.238
Devlet Borçlanma Senetleri
3.239.038 2.116.500 5.355.538 3.153.523 2.012.359 5.165.882
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 227 5.124 4.897 213 5.110
Diğer Finansal Varlıklar
1.536.176 408.362 1.944.538 1.431.240 479.006 1.910.246
Türev Finansal Varlıklar
I-2 931.242 1.036.161 1.967.403 830.767 1.418.713 2.249.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
855.414 1.036.161 1.891.575 830.767 1.418.713 2.249.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 75.828 0 75.828 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.357.186 10.108.376 21.465.562 10.828.423 9.626.143 20.454.566
Krediler
I-5 12.493.352 9.851.011 22.344.363 11.916.386 9.343.578 21.259.964
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 192.731 894.702 1.087.433 196.335 862.528 1.058.863
Devlet Borçlanma Senetleri
192.731 894.702 1.087.433 196.335 862.528 1.058.863
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.328.897 -637.337 -1.966.234 -1.284.298 -579.963 -1.864.261
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 341.733 0 341.733 672.505 0 672.505
Satış Amaçlı
341.733 0 341.733 672.505 0 672.505
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 190.608 0 190.608 189.036 0 189.036
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 95.964 0 95.964 97.369 0 97.369
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
95.964 0 95.964 97.369 0 97.369
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
27.882 0 27.882 27.428 0 27.428
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 262.437 0 262.437 227.363 0 227.363
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 882.696 1.313.436 2.196.132 643.970 1.784.825 2.428.795
VARLIKLAR TOPLAMI
19.550.077 21.462.994 41.013.071 19.012.701 21.023.128 40.035.829
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 9.050.747 18.279.630 27.330.377 7.914.614 17.724.580 25.639.194
ALINAN KREDİLER
II-3 0 1.443.001 1.443.001 1.040 1.406.131 1.407.171
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 2.555.058 946.620 3.501.678 2.868.068 677.925 3.545.993
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 351.824 0 351.824 563.046 0 563.046
Bonolar
292.133 0 292.133 499.471 0 499.471
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
59.691 0 59.691 63.575 0 63.575
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 606.060 1.046.697 1.652.757 762.984 1.423.732 2.186.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
606.060 1.046.697 1.652.757 762.984 1.423.732 2.186.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 134.249 0 134.249 120.954 0 120.954
KARŞILIKLAR
II-9 189.739 32.363 222.102 138.985 33.566 172.551
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
27.545 0 27.545 24.506 0 24.506
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
162.194 32.363 194.557 114.479 33.566 148.045
CARİ VERGİ BORCU
II-10 65.432 0 65.432 67.042 0 67.042
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 2.300.162 2.300.162 0 2.109.077 2.109.077
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.300.162 2.300.162 0 2.109.077 2.109.077
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 400.002 296.715 696.717 420.103 348.152 768.255
ÖZKAYNAKLAR
3.382.161 -67.389 3.314.772 3.388.122 67.708 3.455.830
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-265 0 -265 -3.931 0 -3.931
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-94.524 -67.389 -161.913 -46.298 67.708 21.410
Kar Yedekleri
148.041 0 148.041 17.498 0 17.498
Yasal Yedekler
II-13 36.415 0 36.415 29.705 0 29.705
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
111.626 0 111.626 -12.207 0 -12.207
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
42.265 0 42.265 134.209 0 134.209
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
42.265 0 42.265 134.209 0 134.209
Azınlık Payları
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.735.272 24.277.799 41.013.071 16.244.958 23.790.871 40.035.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 751.307 615.917
Kredilerden Alınan Faizler
519.409 455.402
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.029 0
Bankalardan Alınan Faizler
6.828 21.813
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.485 43.071
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
203.865 82.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.793 1.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
183.603 37.198
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
15.469 44.257
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
11.691 13.036
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -561.871 -308.865
Mevduata Verilen Faizler
-372.867 -221.314
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.057 -13.929
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-103.765 -1.848
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-70.640 -55.973
Kiralama Faiz Giderleri
-4.926 -6.057
Diğer Faiz Giderleri
-616 -9.744
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
189.436 307.052
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
25.181 23.968
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.888 29.310
Gayri Nakdi Kredilerden
16.446 12.024
Diğer
14.442 17.286
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.707 -5.342
Gayri Nakdi Kredilere
-1 0
Diğer
-5.706 -5.342
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 113.918 -24.614
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.839 -13.390
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
589.865 24.604
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-483.786 -35.828
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 208.839 219.188
FAALİYET BRÜT KÂRI
537.374 525.594
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -224.934 -302.866
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -79.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-82.158 -70.213
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -98.260 -111.129
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
53.022 41.386
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 53.022 41.386
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -10.757 -9.589
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-172.219 -237.518
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
161.462 227.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 42.265 31.797
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 42.265 31.797
Grubun Karı (Zararı)
42.265 31.797
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hiss
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.457 Değişim: 0,00% Hacim : 16.267 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.450 10.06.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.453
8,4291 Değişim: 0,01%
Düşük 8,4255 11.06.2021 Yüksek 8,4318
Açılış: 8,4279
10,2775 Değişim: 0,00%
Düşük 10,2638 11.06.2021 Yüksek 10,2790
Açılış: 10,2776
515,16 Değişim: 0,13%
Düşük 514,09 11.06.2021 Yüksek 515,17
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.