KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 19:22
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 -186.478.476 186.478.476
Dönem Karı (Zararı)
-510.217.481 -510.217.481 -4.197.041 -514.414.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.344 -75.344 -75.344
Sermaye Arttırımı
305.257.050 31.833.566 -73.037.136 264.053.482 264.053.482
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-11.294.688 -11.294.688 7.724.689 -3.569.999
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -451.870 639.252 21.868.966 -326.027.487 -510.217.481 548.411.123 -10.266.907 538.144.216
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.719 795.824.433 -7.639.047 788.185.386
Transferler
-246.670.718 246.670.719
Dönem Karı (Zararı)
-121.752.110 -121.752.110 -40.144.457 -161.896.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.963.895 -4.963.895 -4.963.895
Sermaye Arttırımı
800.000.000 198.763.689 998.763.689 74.349.000 1.073.112.689
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.699.659 27.075.376 24.375.717 -26.659.684 -2.283.967
Dönem Sonu Bakiyeler
1.400.000.000 258.857.762 -44.104.489 728.846.503 -5.609.004 639.252 21.868.966 -546.499.045 -121.752.110 1.692.247.835 -94.187 1.692.153.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-137.760.520 -9.003.767
Dönem Karı (Zararı)
-121.752.110 -510.217.481
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -121.865.195 -510.220.343
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 113.085 2.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
203.899.251 431.617.934
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-28-33-36 72.816.664 68.898.354
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.946.456 1.833.009
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.946.456 1.833.009
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.270.286 2.362.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.405.755 1.071.245
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.864.531 1.291.322
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-66.347.602 -32.867.418
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -114.635.183 -52.520.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 57.656.434 16.899.489
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 4.667.970 60.509.848
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -14.036.823 -57.756.472
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 209.392.073 426.834.454
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -49.099.200 46.973
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -2.699.659 -39.017.651
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 27.075.376 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 7.544.857 3.527.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.943.766 69.771.124
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.081.901 -3.382.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -13.326.196 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 14.408.097 -3.382.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.919.162 -15.477.746
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -920.316 3.985.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.998.846 -19.463.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -69.398.210 -68.052.132
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 1.262.483 3.886.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.673.150 28.162.122
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
699.297 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -15.372.447 28.162.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.444.534 -8.775.894
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.304.577 77.957.438
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -57.210.959 60.779.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 26.906.382 17.178.178
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 28.176.132 -49.752.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.613.717 105.205.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -87.088.707 138.525.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -38.525.010 -33.320.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-132.796.625 -8.828.423
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -4.963.895 -175.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.370.329 -80.053.593
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.282.982 334.264
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.282.982 334.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.692.082 -80.387.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -68.166.742 -60.566.377
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.525.340 -19.821.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -961.229 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
509.700.949 87.844.082
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 998.763.689 264.053.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
175.730.396 588.226.831
Kredilerden Nakit Girişleri
47 52.589.805 560.406.093
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
47 123.140.591 27.820.738
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
20 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-664.699.335 -764.436.229
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -448.658.943 -720.009.981
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -44.805.000 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
47 -162.673.204 -44.741.941
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -8.562.188 315.693
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20-47 -93.801 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
296.570.100 -1.213.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
296.570.100 -1.213.278
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 15.431.240 16.355.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 312.001.340 15.142.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 312.001.340 15.431.240
Ticari Alacaklar
6-7 184.330.560 188.601.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.222.112 28.895.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 142.108.448 159.705.970
Diğer Alacaklar
6-9 36.057.090 32.412.266
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.850.851 11.930.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 23.206.239 20.481.731
Stoklar
10 263.110.453 193.712.243
Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.047.909 20.118.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.047.909 20.118.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 871.415 339.428
Diğer Dönen Varlıklar
29 265.860.570 64.895.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 265.860.570 64.895.761
ARA TOPLAM
1.076.279.337 515.511.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 710.004 596.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.076.989.341 516.108.111
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.201.799 1.352.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.201.799 1.352.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 36.497.040 27.264.636
Maddi Duran Varlıklar
14 2.523.124.541 2.521.085.578
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.137.147 4.609.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 81.586.756 80.599.342
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 81.586.756 80.599.342
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.487.099 4.679.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.487.099 4.679.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 220.910.928 171.470.932
Diğer Duran Varlıklar
29 69.794.260 78.912.655
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 69.794.260 78.912.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.946.739.570 2.889.974.585
TOPLAM VARLIKLAR
4.023.728.911 3.406.082.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 80.336.958 108.275.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 80.336.958 108.275.649
Banka Kredileri
47 80.336.958 100.638.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 7.637.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 369.307.778 420.115.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 369.307.778 420.115.199
Banka Kredileri
47 369.307.778 420.115.199
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 4.012.017 78.263.971
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 4.012.017 78.263.971
Ticari Borçlar
6-7 261.363.067 280.689.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.974.685 5.275.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 255.388.382 275.414.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.432.558 5.582.269
Diğer Borçlar
6-9 68.654.918 113.534.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 32.641.572 89.852.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 36.013.346 23.682.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 78.088.635 49.912.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 78.088.635 49.912.503
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 655.825 803.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 6.880.532 6.510.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 5.016.001 4.045.253
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.864.531 2.465.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 57.656.434 39.996.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 57.656.434 39.996.040
ARA TOPLAM
935.388.722 1.103.684.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
935.388.722 1.103.684.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.361.299.441 1.487.972.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.361.299.441 1.487.972.037
Banka Kredileri
47 1.361.299.441 1.487.422.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 0 549.788
Diğer Borçlar
9 17.519.866 12.327.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 17.519.866 12.327.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 2.094.598 1.460.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.909.554 1.275.937
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 10.995.907 10.655.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 4.276.729 1.796.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.276.729 1.796.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.396.186.541 1.514.212.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.331.575.263 2.617.897.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 1.692.247.835 795.824.435
Ödenmiş Sermaye
30 1.400.000.000 600.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 258.857.762 60.094.073
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -44.104.489 -41.404.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 723.237.499 728.201.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 728.846.503 728.846.503
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 728.846.503 728.846.503
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.806.868
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -802.136 -645.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -546.499.045 -326.903.703
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -121.752.110 -246.670.717
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -94.187 -7.639.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.692.153.648 788.185.391
TOPLAM KAYNAKLAR
4.023.728.911 3.406.082.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.011.882.178 705.392.508 413.185.298 226.780.734
Satışların Maliyeti
28-31 -768.749.891 -525.274.676 -311.674.896 -169.867.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
243.132.287 180.117.832 101.510.402 56.913.248
BRÜT KAR (ZARAR)
243.132.287 180.117.832 101.510.402 56.913.248
Genel Yönetim Giderleri
33 -28.278.562 -21.994.530 -9.910.567 -7.156.287
Pazarlama Giderleri
33 -7.627.953 -10.450.477 -3.830.979 -9.004.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 42.216.853 34.781.117 18.761.807 6.208.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -85.245.961 -63.288.871 -53.813.908 -12.134.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.196.664 119.165.071 52.716.755 34.827.043
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 417.405 368.270 25.424 316.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -25.424 0 -25.424 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 9.232.405 12.695.625 3.725.060 3.264.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.821.050 132.228.966 56.441.815 38.408.599
Finansman Gelirleri
37 163.003.225 77.436.692 85.831.563 7.427.584
Finansman Giderleri
37 -547.235.744 -723.314.005 -130.010.189 -330.909.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-210.411.469 -513.648.347 12.263.189 -285.073.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
48.401.817 -769.037 46.964.039 -2.489.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -655.825 -672.607 -392.452 -378.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 49.057.642 -96.430 47.356.491 -2.111.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-162.009.652 -514.417.384 59.227.228 -287.562.500
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 113.085 2.862 46.236 25.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
-161.896.567 -514.414.522 59.273.464 -287.537.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -40.144.457 -4.197.041 9.602.413 10.507.444
Ana Ortaklı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.363 Değişim: 0,17% Hacim : 25.065 Mio.TL Son veri saati : 10:34
Düşük 9.349 23.02.2024 Yüksek 9.383
Açılış: 9.362
31,0828 Değişim: 0,31%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6885 Değişim: 0,15%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7389
Açılış: 33,6386
2.019,95 Değişim: 0,15%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.026,16
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.