KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 14:11
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-186.478.476 186.478.476 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-147.568.289 -147.568.289 -10.530.270 -158.098.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.088 -7.088 -7.088
Sermaye Arttırımı
305.257.050 31.833.566 -73.037.136 264.053.482 264.053.482
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -283.614 639.252 21.868.966 -314.732.799 -147.568.289 922.523.259 -24.324.825 898.198.434
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -645.109 639.252 21.868.966 -326.903.703 -246.670.718 795.824.434 -7.639.047 788.185.387
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-246.670.718 246.670.718 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-190.753.838 -190.753.838 -4.730.984 -195.484.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.394 -136.394 -136.394
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
351.110 351.110 -351.110 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -41.404.830 728.846.503 -781.503 639.252 21.868.966 -573.223.311 -190.753.838 605.285.312 -12.721.141 592.564.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.068.261 -129.294.598
Dönem Karı (Zararı)
-190.753.838 -147.568.291
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -190.767.897 -147.556.130
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 14.059 -12.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.397.184 65.785.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 24.853.737 22.736.979
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.362 -32.713
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.362 -32.713
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.007.408 1.980.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 611.733 769.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.395.675 1.210.684
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
114.433.847 60.864.166
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -61.498.936 -86.882.849
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 170.391.827 155.938.784
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 7.170.528 3.435.154
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -1.629.572 -11.626.923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -11.164.459 -4.623.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 -4.609.575
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -4.730.987 -10.530.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.575.213 -47.505.179
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.597.346 -14.827.424
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.684.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 23.087.116 -14.827.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 25.360.527 -3.561.374
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 29.233.555 -1.885.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.873.028 -1.676.171
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -29.624.887 -20.253.428
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -7.527.092 -4.937.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.222.989 -30.978.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.739.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.516.582 -30.978.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -370.329 -8.775.117
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.437.529 1.387.755
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -15.631.339 -2.265.411
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.193.810 3.653.166
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 9.775.997 -32.480.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.377.543 66.921.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 25.257.053 100.349.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -42.634.596 -33.428.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-96.931.867 -129.287.510
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -136.394 -7.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.264.664 -17.829.729
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.282.982 58.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.282.982 58.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.547.646 -17.888.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.221.326 -7.041.059
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.326.320 -10.846.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.252.718 157.383.858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 264.053.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.407.240 152.587.448
Kredilerden Nakit Girişleri
37 125.091.840 151.104.827
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 46.305.071 1.482.621
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.573.719 -259.183.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -35.118.152 -244.266.872
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -16.973.325 -14.560.852
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -482.242 -356.139
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -1.580.803 -73.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.919.793 10.259.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.919.793 10.259.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.431.240 16.355.919
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.351.033 26.615.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 27.351.033 15.431.240
Ticari Alacaklar
6-7 162.776.859 159.705.970
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.684.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 132.092.397 159.705.970
Diğer Alacaklar
6-9 33.419.880 61.308.182
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.592.896 40.826.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 21.826.984 20.481.731
Stoklar
10 223.337.130 193.712.243
Peşin Ödenmiş Giderler
12 28.901.871 20.118.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 28.901.871 20.118.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 25.647 339.428
Diğer Dönen Varlıklar
29 83.919.662 64.895.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 83.919.662 64.895.761
ARA TOPLAM
559.732.082 515.511.192
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 610.978 596.919
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
560.343.060 516.108.111
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.238.527 1.352.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.238.527 1.352.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 30.961.339 27.264.636
Maddi Duran Varlıklar
14 2.505.621.759 2.521.085.578
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 4.213.897 4.609.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-10 79.870.049 80.599.342
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 79.870.049 80.599.342
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.422.712 4.679.123
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.422.712 4.679.123
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 182.764.822 171.470.932
Diğer Duran Varlıklar
29 92.733.656 78.912.655
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 92.733.656 78.912.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.900.826.761 2.889.974.585
TOPLAM VARLIKLAR
3.461.169.821 3.406.082.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 124.662.842 108.275.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 124.662.842 108.275.649
Banka Kredileri
47 118.056.320 100.638.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 6.606.522 7.637.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 475.223.159 420.115.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 475.223.159 420.115.199
Banka Kredileri
47 475.223.159 420.115.199
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 116.747.871 78.263.971
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 116.747.871 78.263.971
Ticari Borçlar
6-7 283.911.968 275.414.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15.739.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 268.172.397 275.414.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.823.673 5.582.269
Diğer Borçlar
6-9 104.119.720 118.810.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 79.496.580 95.127.919
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 24.623.140 23.682.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 59.688.500 49.912.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 59.688.500 49.912.503
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 55.430 803.764
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-27 6.798.890 6.510.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 4.403.215 4.045.253
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.395.675 2.465.575
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 41.202.171 39.996.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 41.202.171 39.996.040
ARA TOPLAM
1.218.234.224 1.103.684.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.218.234.224 1.103.684.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.624.435.358 1.487.972.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.624.435.358 1.487.972.037
Banka Kredileri
47 1.624.435.358 1.487.422.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 0 549.788
Diğer Borçlar
6-9 11.676.603 12.327.731
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.676.603 12.327.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 1.862.695 1.460.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.677.651 1.275.937
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 10.784.542 10.655.111
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 1.612.228 1.796.551
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.612.228 1.796.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.650.371.426 1.514.212.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.868.605.650 2.617.897.305
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 605.285.312 795.824.435
Ödenmiş Sermaye
30 600.000.000 600.000.000
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 60.094.073 60.094.073
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -41.404.830 -41.404.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 728.065.000 728.201.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 728.846.503 728.846.503
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 728.846.503 728.846.503
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -781.503 -645.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 639.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -573.223.311 -326.903.703
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -190.753.838 -246.670.717
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -12.721.141 -7.639.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
592.564.171 788.185.391
TOPLAM KAYNAKLAR
3.461.169.821 3.406.082.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 277.158.560 195.170.253
Satışların Maliyeti
28-31 -219.022.573 -166.842.078
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.135.987 28.328.175
BRÜT KAR (ZARAR)
58.135.987 28.328.175
Genel Yönetim Giderleri
33 -6.929.439 -7.216.573
Pazarlama Giderleri
33 -1.865.789 -142.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 9.899.481 22.985.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -14.243.393 -39.750.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.996.847 4.204.680
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 365.997 51.695
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 1.464.144 4.609.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.826.988 8.865.950
Finansman Gelirleri
37 35.191.765 66.910.618
Finansman Giderleri
37 -288.595.682 -238.484.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-206.576.929 -162.707.554
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.078.048 4.621.156
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -55.430 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 11.133.478 4.621.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.498.881 -158.086.398
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 14.059 -12.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.484.822 -158.098.559
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -4.730.984 -10.530.270
Ana Ortaklık Payları
30 -190.753.838 -147.568.289
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
136.394 -7.089
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 174.864 -9.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.470 1.999
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
40 -38.470 1.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
136.394 -7.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.348.428 -158.105.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.727.683 -10.530.742
Ana Ortaklık Payları
-190.620.745 -147.574.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 2,28% Hacim : 12.433 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.371
8,4551 Değişim: -1,09%
Düşük 8,4335 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,0663 Değişim: -0,70%
Düşük 10,0402 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
496,92 Değişim: 0,03%
Düşük 496,22 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.