KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 19:20
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.283 14.875.840 843.864.123
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 -34.601 -34.601
Transferler
0 -251.539.858 251.539.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
173.951.674 173.951.674
Dönem Karı (Zararı)
-108.475.546 -108.475.546 -14.156.648 -122.632.194
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.601 0 0
Sermaye Arttırımı
158.992.950 28.158.724 -13.200.000 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
294.742.950 28.202.966 -26.340.830 812.135.180 -88.802 639.252 21.868.966 -128.254.327 -108.475.546 894.429.811 719.192 895.149.003
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-186.478.476 186.478.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-147.568.291 -147.568.289 -10.530.270 -158.098.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.088 -7.088 -7.088
Sermaye Arttırımı
305.257.050 31.833.566 -73.037.137 264.053.480 264.053.480
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 60.094.073 -26.340.830 728.846.503 -283.614 73.676.389 21.868.966 -314.732.799 -147.568.291 922.523.260 -24.324.825 898.198.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-129.294.598 -107.921.865
Dönem Karı (Zararı)
-147.568.291 -108.475.546
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -147.556.130 -108.602.001
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -12.161 126.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.785.960 57.338.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 22.736.979 23.392.664
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -32.713 -205.012
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -32.713 -205.012
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.980.529 -26.659.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 769.845 765.668
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.210.684 112.399
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 -27.540.368
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 3.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.864.166 82.010.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -86.882.849 -3.920.339
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 155.938.784 72.460.481
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 3.435.154 21.783.315
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -11.626.923 -8.312.720
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -4.623.156 -7.043.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -764
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -764
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 -4.609.575 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30 -10.530.270 -14.156.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.505.179 -56.750.633
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.827.424 -53.826.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -14.827.424 -53.826.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.561.374 -525.759
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.885.203 -4.412.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.676.171 3.886.362
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -20.253.428 5.055.672
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.937.877 -3.421.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -30.978.144 -26.130.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -30.978.144 -26.130.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -8.775.117 860.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.387.755 1.897.713
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.265.411 2.409.793
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.653.166 -512.080
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -32.480.850 -1.826.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.921.280 21.165.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 100.349.360 45.681.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -33.428.080 -24.515.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-129.287.510 -107.887.264
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -7.088 -34.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.829.729 -29.684.505
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 58.308 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 58.308 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.888.037 -29.684.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.041.059 -26.900.387
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -10.846.978 -2.784.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.383.859 148.029.113
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 264.053.480 28.158.724
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.587.448 168.405.000
Kredilerden Nakit Girişleri
37 151.104.827 168.405.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 1.482.621 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-259.183.863 -47.068.260
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -244.266.872 -36.568.732
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -14.560.852 -10.499.528
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -356.139 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -73.206 -1.466.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.259.532 10.422.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.259.532 10.422.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.355.919 7.133.365
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.615.451 17.556.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 26.615.450 16.355.919
Ticari Alacaklar
6-7 143.290.971 131.834.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 143.290.971 131.834.270
Diğer Alacaklar
6-9 57.297.230 55.209.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 37.939.184 36.053.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.358.046 19.155.334
Stoklar
10 163.590.973 143.337.545
Peşin Ödenmiş Giderler
12 30.978.456 27.411.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 30.978.456 27.411.475
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 154.854 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 161.134.468 178.951.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 161.134.468 178.951.670
ARA TOPLAM
583.062.402 553.100.194
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 563.144 575.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
583.625.546 553.675.499
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 2.087.318 645.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.087.318 645.577
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 6.745.110 2.135.535
Maddi Duran Varlıklar
14 2.464.087.343 2.478.541.012
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 71.678.859 62.132.440
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 71.678.859 62.132.440
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.131.293 3.760.397
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.131.293 3.760.397
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 37.937.289 32.200.012
Diğer Duran Varlıklar
29 102.913.487 98.705.488
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 102.913.487 98.705.488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.690.580.699 2.678.120.461
TOPLAM VARLIKLAR
3.274.206.245 3.231.795.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 64.096.469 66.508.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 64.096.469 66.508.048
Banka Kredileri
47 56.140.167 59.659.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 7.956.302 6.848.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 654.641.946 586.803.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 654.641.946 586.803.729
Banka Kredileri
47 654.641.946 586.803.729
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 73.499.805 92.330.497
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 73.499.805 92.330.497
Ticari Borçlar
6-7 245.505.802 288.073.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 245.505.802 288.073.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 8.890.224 16.895.496
Diğer Borçlar
6-9 30.439.147 31.978.245
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 7.190.606 9.456.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 23.248.541 22.522.228
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 72.007.493 104.488.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 72.007.493 104.488.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-29 1.210.684 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 1.210.684 1.150.340
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 39.982.700 33.950.286
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 39.982.700 33.950.286
ARA TOPLAM
1.190.274.270 1.222.178.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.190.274.270 1.222.178.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.090.789.083 1.128.098.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.090.789.083 1.128.098.571
Banka Kredileri
47 1.087.881.622 1.124.009.826
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 2.907.461 4.088.745
Diğer Borçlar
6-9 8.567.780 5.678.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.567.780 5.678.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 4.495.801 3.725.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 4.310.757 3.540.912
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 185.044 185.044
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 78.510.419 77.396.298
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 3.370.457 2.467.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.370.457 2.467.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.185.733.540 1.217.367.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.376.007.810 2.439.545.355
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 922.523.260 806.045.160
Ödenmiş Sermaye
30 600.000.000 294.742.950
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 60.094.073 28.260.507
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 728.562.889 728.569.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 728.846.503 728.846.503
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 728.846.503 728.846.503
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -283.614 -276.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 639.252 73.676.388
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -314.732.799 -128.254.325
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -147.568.291 -186.478.473
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -24.324.825 -13.794.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
898.198.435 792.250.605
TOPLAM KAYNAKLAR
3.274.206.245 3.231.795.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 195.170.253 145.196.250
Satışların Maliyeti
28-31 -166.842.078 -147.314.921
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.328.175 -2.118.671
BRÜT KAR (ZARAR)
28.328.175 -2.118.671
Genel Yönetim Giderleri
33 -7.216.573 -4.804.031
Pazarlama Giderleri
33 -142.158 -1.253.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 22.985.492 27.227.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -39.750.256 -36.206.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.204.680 -17.155.755
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.661.270 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 -764
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.865.950 -17.156.519
Finansman Gelirleri
37 66.910.618 129.425.084
Finansman Giderleri
37 -238.484.122 -242.060.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-162.707.554 -129.791.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.621.156 7.033.256
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 4.621.156 7.033.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-158.086.398 -122.758.650
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 -12.163 126.455
DÖNEM KARI (ZARARI)
-158.098.561 -122.632.195
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -10.530.270 -14.156.648
Ana Ortaklık Payları
30 -147.568.291 -108.475.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.089 -34.601
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -9.088 -44.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 1.999 9.759
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.999 9.759
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.089 -34.601
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-158.105.650 -122.666.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.530.742 -14.160.642
Ana Ortaklık Payları
-147.574.908 -108.506.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850357


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5139 Değişim: 0,19%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5856
Açılış: 32,4515
34,5604 Değişim: 0,05%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.495,10 Değişim: 0,35%
Düşük 2.482,04 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.