KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:38
KAP ***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ODAS*** ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -52.258 639.252 21.868.966 23.859.961 99.745.060 255.514.393 26.439.103 281.953.496
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-319.489 -319.489 -319.489
Transferler
0 99.745.060 -99.745.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
812.135.180 812.135.180 812.135.180
Dönem Karı (Zararı)
-251.539.857 -251.539.857 -11.563.263 -263.103.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.943 -1.943 -1.943
Sermaye Arttırımı
13.200.000 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 812.135.180 -54.501 13.839.252 21.868.966 123.285.532 -271.054.893 828.988.284 14.875.841 843.864.125
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.750.000 44.242 -26.340.830 -54.201 13.839.252 21.868.966 123.285.531 -251.539.858 828.988.284 14.875.840 843.864.124
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-251.539.858 251.539.858
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.288.677 -83.288.677 -83.288.677
Dönem Karı (Zararı)
-186.478.476 -186.478.476 -28.670.395 -215.148.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-222.325 -222.325 -222.325
Sermaye Arttırımı
158.992.950 28.216.265 59.837.136 247.046.351 247.046.351
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
294.742.950 28.260.507 -26.340.830 728.846.503 -276.526 73.676.388 21.868.966 -128.254.325 -186.478.476 806.045.157 -13.794.555 792.250.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.319.703 1.567.816.368
Dönem Karı (Zararı)
-186.478.476 -251.539.863
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 -186.522.422 -251.332.979
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 43.946 -206.884
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.972.431 1.756.273.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17-31-33-36 80.609.942 44.637.891
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -83.849.683 1.037.834.652
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -561.006 3.006.106
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-83.288.677 1.034.828.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.982.341 1.409.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 1.818.985 691.537
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.150.340 717.602
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 13.016 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.339.443 -38.388.657
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -100.594.248 -54.207.502
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 217.388.643 25.325.459
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 5.798.847 6.800.232
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -13.253.799 -16.306.846
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40 412.143.228
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -39.503.681 41.468.699
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
35 -279.797
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -279.797
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
39 -206.884
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.935.535 269.218.517
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
39 -28.670.396 -11.563.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.591.333 63.069.345
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 22.805.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -52.375.158 -5.788.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -52.375.158 -5.788.920
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -7.293.314 -35.827.154
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.490.581 -17.182.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.197.267 -18.644.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -57.179.260 -63.070.645
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -18.703.657 17.809.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.718.143 88.773.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 15.718.143 88.773.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 9.949.882 2.538.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.983.345 3.436.087
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.077.061 -529.662
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 17.906.284 3.965.749
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 54.280.382 -7.725.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.971.696 40.119.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 10.711.153 77.505.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27-29 -21.682.849 -37.386.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-187.097.378 1.567.803.008
Alınan Temettüler
4 15.303
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -222.325 -1.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.311.414 -1.848.915.458
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 802.225
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 802.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.311.414 -1.849.717.683
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -75.021.289 -1.835.921.416
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -20.290.125 -13.796.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
291.853.672 164.307.122
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 247.046.351 13.200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
420.074.946 823.401.172
Kredilerden Nakit Girişleri
37 405.467.520 393.063.697
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37 12.399.459 430.337.475
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
37 2.207.967 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-372.577.923 -674.163.191
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -279.417.088 -299.123.868
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
37 -51.575.016 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
37 -41.585.819 -375.039.323
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
37 -2.689.702 1.869.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.222.555 -116.791.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.222.555 -116.791.968
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.133.365 123.925.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.355.920 7.133.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 16.355.919 7.133.365
Ticari Alacaklar
6-7 131.834.270 84.642.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 131.834.270 84.642.356
Diğer Alacaklar
6-9 55.209.315 48.372.532
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 36.053.981 27.563.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.155.334 20.809.132
Stoklar
10 143.337.545 86.158.285
Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.411.475 12.164.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 27.411.475 12.164.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25-40 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 178.951.670 125.591.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 178.951.670 125.591.830
ARA TOPLAM
553.100.194 364.063.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 575.305 531.359
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
553.675.499 364.594.619
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 645.573 243.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 645.573 243.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 2.135.535 200.000
Maddi Duran Varlıklar
14 2.478.541.012 2.563.015.928
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 62.132.440 46.244.728
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17-18 62.132.440 46.244.728
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.760.397 303.323
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.760.397 303.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 32.200.012 39.234.734
Diğer Duran Varlıklar
29 98.705.489 62.226.180
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
29 98.705.489 62.226.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.678.120.458 2.711.468.536
TOPLAM VARLIKLAR
3.231.795.957 3.076.063.155
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 66.508.048 55.753.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 66.508.048 55.753.759
Banka Kredileri
47 59.659.824 49.542.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 6.848.224 6.210.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 586.803.729 354.706.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 586.803.729 354.706.373
Banka Kredileri
47 586.803.729 354.706.373
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 92.330.497 171.080.031
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
47 92.330.497 171.080.031
Ticari Borçlar
6-7 288.073.343 285.547.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 288.073.343 285.547.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 16.895.496 5.126.629
Diğer Borçlar
6-9 31.978.245 10.719.123
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 22.522.228 378.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.456.017 10.340.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 104.488.343 50.207.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 104.488.343 50.207.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 83.554
Kısa Vadeli Karşılıklar
25-29 1.150.340 845.602
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
29 1.150.340 845.602
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 33.950.286 25.325.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 33.950.286 25.325.459
ARA TOPLAM
1.222.178.327 959.396.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.222.178.327 959.396.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.128.098.571 1.147.243.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.128.098.571 1.147.243.686
Banka Kredileri
47 1.124.009.826 1.140.024.004
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 4.088.745 7.219.682
Diğer Borçlar
6-9 5.678.453 15.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.678.453 15.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
25-27 3.725.956 1.608.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.540.912 1.436.896
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 185.044 172.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 77.396.298 123.934.700
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.467.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.467.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.367.028 1.272.802.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.439.545.355 2.232.199.030
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 806.045.157 828.988.284
Ödenmiş Sermaye
30 294.742.950 135.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 28.260.507 44.242
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -26.340.830 -26.340.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 728.569.977 812.080.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 728.846.503 812.135.180
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 728.846.503 812.135.180
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -276.526 -54.201
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 73.676.388 13.839.252
Diğer Özkaynak Payları
30 21.868.966 21.868.966
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -128.254.325 123.285.532
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -186.478.476 -251.539.857
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -13.794.555 14.875.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
792.250.602 843.864.125
TOPLAM KAYNAKLAR
3.231.795.957 3.076.063.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 938.450.745 886.644.695
Satışların Maliyeti
28-31 -762.339.522 -830.719.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
176.111.223 55.925.590
BRÜT KAR (ZARAR)
176.111.223 55.925.590
Genel Yönetim Giderleri
33 -21.233.651 -17.635.541
Pazarlama Giderleri
33 -7.504.974 -15.892.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 27.052.093 51.735.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -49.129.000 -49.689.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.295.691 24.443.606
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 1.932.410 340.633
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -764 -620.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 33.742 15.303
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
127.261.079 24.179.112
Finansman Gelirleri
37 304.432.358 192.808.523
Finansman Giderleri
37 -662.820.164 -436.680.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-231.126.727 -219.693.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.933.910 -43.203.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -15.387 -1.742.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 15.949.297 -41.460.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-215.192.817 -262.896.236
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39 43.946 -206.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
-215.148.871 -263.103.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 -28.670.395 -11.563.263
Ana Ortaklık Payları
30 -186.478.476 -251.539.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-83.511.001 812.133.237
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-106.780.355 1.034.828.546
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -285.031 -2.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 23.554.385 -222.692.818
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23.491.678 -222.692.270
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
62.707 -548
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-83.511.001 812.133.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-298.659.872 549.030.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.798.938 24.129.625
Ana Ortaklık Payları
-258.860.934 524.900.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826597


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.