KAP ***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:16
KAP ***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Yeni Bakiye
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.029 56.820 678.042 733.833 733.833
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
290.000 3.532 -293.532 0 0
Kar Dağıtımı
15.000 174.195 -189.195
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.000 174.195 -189.195
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 3.088 57.928 56.696 0 678.042 1.545.754 1.545.754
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİND 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
20.108.200 10.430.879 30.539.079 13.446.454 5.418.859 18.865.313
EMANET KIYMETLER
4.946.342 6.071.730 11.018.072 5.231.937 3.426.934 8.658.871
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.814.773 6.030.665 10.845.438 5.201.854 3.398.887 8.600.741
Tahsile Alınan Çekler
131.569 0 131.569 30.083 0 30.083
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 41.065 41.065 0 28.047 28.047
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
15.161.858 4.359.149 19.521.007 8.214.517 1.991.925 10.206.442
Menkul Kıymetler
105.423 1.368.835 1.474.258 105.423 934.915 1.040.338
Teminat Senetleri
2.980.709 227.802 3.208.511 2.024.658 155.589 2.180.247
Emtia
7.332.635 54.753 7.387.388 1.995.042 154.261 2.149.303
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.354.020 2.339.529 3.693.549 1.224.971 494.301 1.719.272
Diğer Rehinli Kıymetler
3.389.071 368.230 3.757.301 2.864.423 252.859 3.117.282
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
26.998.795 34.469.377 61.468.172 16.743.133 13.554.991 30.298.124


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.786.131 835.600
Alınan Faizler
3.510.961 1.137.267
Ödenen Faizler
-1.192.602 -504.338
Alınan Temettüler
51.936 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
855.812 257.106
Elde Edilen Diğer Kazançlar
143.682 219.094
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-284.523 -125.875
Ödenen Vergiler
-466.204 -171.735
Diğer
167.069 24.081
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
165.161 2.910.526
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-62.180 -18.215
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.302.759 -1.985.658
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-416.054 -233.571
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.414.366 4.406.312
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.531.788 741.658
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.951.292 3.746.126
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
442.921 -4.233.126
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-34.946 -29.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.303 -2.628
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
27.250
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-18.501.646 -31.229.578
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.035.367 27.015.839
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-36.551 -15.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-522.692 466.031
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.835.390 8.851.984
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.198.054 -8.381.699
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-150.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-10.028 -4.254
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.507.543 475.599
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.379.064 454.630
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.568.140 1.444.994
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.947.204 1.899.624


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.103.472 678.042 840.810 223.238
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-70.092 55.791 108.609 100.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.029 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.029 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-70.092 56.820 108.609 100.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-94.834 43.411 78.235 101.915
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.742 13.409 30.374 -1.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.033.380 733.833 949.419 323.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.142.883 5.904.281 16.047.164 6.539.189 6.328.270 12.867.459
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 6.221.558 2.922.134 9.143.692 1.067.426 4.370.764 5.438.190
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 167.750 1.424.421 1.592.171 564.033 1.874.246 2.438.279
Bankalar
I-3 5.055.856 1.497.713 6.553.569 205.482 2.496.518 2.702.000
Para Piyasalarından Alacaklar
1.001.991 0 1.001.991 300.161 0 300.161
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.039 0 -4.039 -2.250 0 -2.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 1.142.072 29.261 1.171.333 897.309 0 897.309
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.142.072 29.261 1.171.333 897.309 0 897.309
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 2.779.253 2.868.141 5.647.394 4.574.393 1.896.428 6.470.821
Devlet Borçlanma Senetleri
424.431 739.773 1.164.204 901.207 284.363 1.185.570
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.174 0 9.174 17.914 17.914
Diğer Finansal Varlıklar
2.345.648 2.128.368 4.474.016 3.655.272 1.612.065 5.267.337
Türev Finansal Varlıklar
I-2 0 84.745 84.745 61 61.078 61.139
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 84.745 84.745 61 61.078 61.139
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.665.142 3.314.945 9.980.087 2.737.016 911.408 3.648.424
Krediler
I-6 6.200.343 3.314.945 9.515.288 2.274.963 911.408 3.186.371
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 491.814 0 491.814 480.469 0 480.469
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-7 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-27.015 0 -27.015 -18.416 0 -18.416
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 271.260 0 271.260 271.260 0 271.260
Satış Amaçlı
271.260 0 271.260 271.260 0 271.260
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 99.996 0 99.996 65.050 0 65.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
99.996 0 99.996 65.050 0 65.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
99.996 0 99.996 65.050 0 65.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
73.132 0 73.132 15.753 0 15.753
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
52.755 0 52.755 29.511 0 29.511
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
52.755 0 52.755 29.511 0 29.511
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 47.470 0 47.470 47.470 0 47.470
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 23.481 0 23.481 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 51.840 1.657.370 1.709.210 36.019 542.342 578.361
VARLIKLAR TOPLAMI
17.427.959 10.876.596 28.304.555 9.741.268 7.782.020 17.523.288
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 1.623.917 1.199.387 2.823.304 902.199 565.011 1.467.210
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 2.183.401 1.945.755 4.129.156 572.458 1.796.476 2.368.934
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 1.517.325 0 1.517.325 1.850.812 0 1.850.812
Bonolar
942.247 0 942.247 1.360.884 0 1.360.884
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
575.078 0 575.078 489.928 0 489.928
FONLAR
II-4 2.619.265 3.655.147 6.274.412 2.329.985 4.102.187 6.432.172
Müstakrizlerin Fonları
432.462 46.754 479.216 33.774 10.743 44.517
Diğer
2.186.803 3.608.393 5.795.196 2.296.211 4.091.444 6.387.655
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 185.302 185.302 0 27.773 27.773
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 0 185.302 185.302 0 27.773 27.773
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 49.550 0 49.550 7.811 0 7.811
KARŞILIKLAR
II-10 75.914 99.757 175.671 41.329 68.134 109.463
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
34.064 0 34.064 29.470 0 29.470
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
41.850 99.757 141.607 11.859 68.134 79.993
CARİ VERGİ BORCU
II-11 651.912 0 651.912 165.785 0 165.785
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 28.135 0 28.135
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 0 0 0 93.785 93.785
Krediler
0 0 0 0 93.785 93.785
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 139.141 8.165.712 8.304.853 59.094 2.602.624 2.661.718
ÖZKAYNAKLAR
4.164.767 28.303 4.193.070 2.297.483 12.207 2.309.690
Ödenmiş Sermaye
II-14 1.800.000 0 1.800.000 750.000 0 750.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.088 0 3.088 3.088 0 3.088
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 -36.992 28.303 -8.689 49.196 12.207 61.403
Kar Yedekleri
295.199 0 295.199 56.696 0 56.696
Yasal Yedekler
99.575 0 99.575 27.681 0 27.681
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
18.624 0 18.624 2.015 0 2.015
Diğer Kar Yedekleri
177.000 0 177.000 27.000 0 27.000
Kar veya Zarar
2.103.472 0 2.103.472 1.438.503 0 1.438.503
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.103.472 0 2.103.472 1.438.503 0 1.438.503
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.025.192 15.279.363 28.304.555 8.255.091 9.268.197 17.523.288


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 3.396.930 1.307.589 1.551.055 565.700
Kredilerden Alınan Faizler
764.769 584.512 374.067 217.041
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
49 2.293 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.167.821 5.912 744.276 2.524
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
15.215 423 1.968 329
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.137.347 560.420 313.245 280.801
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.137.347 560.420 313.245 280.801
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
144.538 60.341 64.996 23.302
Diğer Faiz Gelirleri
167.191 93.688 52.503 41.703
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.272.048 -586.038 -581.020 -252.079
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-427.268 -199.480 -236.740 -80.396
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-274.147 -55.782 -134.016 -26.499
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-343.489 -234.662 -121.666 -103.104
Kiralama Faiz Giderleri
-3.165 -1.578 -858 -603
Diğer Faiz Giderleri
-223.979 -94.536 -87.740 -41.477
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.124.882 721.551 970.035 313.621
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
816.459 215.377 302.459 99.784
Alınan Ücret ve Komisyonlar
855.813 257.105 319.322 106.772
Gayri Nakdi Kredilerden
36.930 22.832 13.325 8.903
Diğer
818.883 234.273 305.997 97.869
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-39.354 -41.728 -16.863 -6.988
Gayri Nakdi Kredilere
-5.582 -3.733 -2.080 -1.455
Diğer
-33.772 -37.995 -14.783 -5.533
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 52.147 354 85 46
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 326.420 156.292 192.402 -23.973
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
123.434 119.058 216.314 -18.773
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-141.568 -307.482 -1.132.128 -128.192
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
344.554 344.716 1.108.216 122.992
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 75.232 12.771 5.451 3.145
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.395.140 1.106.345 1.470.432 392.623
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -48.639 -57.350 -22.070 -31.267
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -66.354 -39.519 -25.281 -17.453
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-122.897 -42.507 -48.104 -17.790
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -267.832 -65.742 -120.312 -21.204
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.889.418 901.227 1.254.665 304.909
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 2.889.418 901.227 1.254.665 304.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -785.946 -223.185 -413.855 -81.671
Cari Vergi Karşılığı
-812.821 -251.294 -646.055 -86.473
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
26.875 28.109 232.200 4.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 2.103.472 678.042 840.810 223.238
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 2.103.472 678.042 840.810 223.238
Grubun Karı (Zararı)
2.103.472 678.042 840.810 223.238
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211714


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6334 Değişim: 0,37%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6600
Açılış: 32,5128
35,0955 Değişim: 0,60%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.442,50 Değişim: 0,29%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.446,05
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.