KAP ***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.07.2023 - 18:25
KAP ***NYB* *NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NYB******NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Yeni Bakiye
460.000 4.117 1.108 38.164 119.337 189.195 811.921 811.921
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.029 -43.628 454.804 410.147 410.147
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
290.000 3.532 -293.532 0 0
Kar Dağıtımı
15.000 174.195 -189.195
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.000 174.195 -189.195
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 3.088 -42.520 56.696 0 454.804 1.222.068 1.222.068
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 3.088 61.403 56.696 1.438.503 2.309.690 2.309.690
Yeni Bakiye
750.000 3.088 61.403 56.696 1.438.503 2.309.690 2.309.690
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-178.701 1.262.662 1.083.961 1.083.961
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.050.000 88.503 -1.138.503 0 0
Kar Dağıtımı
150.000 1.138.503 -1.438.503 -150.000 -150.000
Dağıtılan Temettü
-150.000 -150.000 -150.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
150.000 1.288.503 -1.438.503
Dönem Sonu Bakiyeler
1.800.000 3.088 -117.298 295.199 0 1.262.662 3.243.651 3.243.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.202.792 27.045.632 37.248.424 3.296.679 8.136.132 11.432.811
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 2.054.633 176.243 2.230.876 1.773.578 111.193 1.884.771
Teminat Mektupları
III-1 2.014.633 140.806 2.155.439 1.773.578 101.569 1.875.147
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.014.633 140.806 2.155.439 1.773.578 101.569 1.875.147
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 35.437 35.437 0 9.624 9.624
Belgeli Akreditifler
0 35.437 35.437 0 9.624 9.624
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
40.000 0 40.000 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
10 0 10 8.180 216.416 224.596
Cayılamaz Taahhütler
10 0 10 8.180 216.416 224.596
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 8.170 216.416 224.586
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
10 0 10 10 0 10
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
8.148.149 26.869.389 35.017.538 1.514.921 7.808.523 9.323.444
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8.148.149 26.869.389 35.017.538 1.514.921 7.808.523 9.323.444
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
8.148.149 26.869.389 35.017.538 1.514.921 7.567.749 9.082.670
Swap Para Alım İşlemleri
0 16.968.795 16.968.795 0 3.804.542 3.804.542
Swap Para Satım İşlemleri
8.148.149 7.961.242 16.109.391 1.514.921 2.295.230 3.810.151
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 965.045 965.045 0 725.762 725.762
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 974.307 974.307 0 742.215 742.215
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 240.774 240.774
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 119.609 119.609
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 121.165 121.165
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
20.858.581 9.225.779 30.084.360 13.446.454 5.418.859 18.865.313
EMANET KIYMETLER
10.291.353 5.876.409 16.167.762 5.231.937 3.426.934 8.658.871
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.218.042 5.837.674 16.055.716 5.201.854 3.398.887 8.600.741
Tahsile Alınan Çekler
73.311 0 73.311 30.083 0 30.083
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 38.735 38.735 0 28.047 28.047
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
10.567.228 3.349.370 13.916.598 8.214.517 1.991.925 10.206.442
Menkul Kıymetler
105.423 1.291.155 1.396.578 105.423 934.915 1.040.338
Teminat Senetleri
2.586.062 214.874 2.800.936 2.024.658 155.589 2.180.247
Emtia
3.090.028 51.646 3.141.674 1.995.042 154.261 2.149.303
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.226.020 1.434.583 2.660.603 1.224.971 494.301 1.719.272
Diğer Rehinli Kıymetler
3.559.695 357.112 3.916.807 2.864.423 252.859 3.117.282
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
31.061.373 36.271.411 67.332.784 16.743.133 13.554.991 30.298.124


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
640.005 616.813
Alınan Faizler
1.892.603 663.765
Ödenen Faizler
-649.963 -289.654
Alınan Temettüler
51.936 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
536.490 150.334
Elde Edilen Diğer Kazançlar
85.606 182.878
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-176.577 -87.036
Ödenen Vergiler
-342.296 -90.065
Diğer
-757.794 86.591
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.416.782 1.654.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-108.729 5.758
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.703.856 -1.427.041
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-73.931 509.158
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.491.132 2.479.837
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.812.166 86.967
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.056.787 2.271.492
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-316.482 -2.562.041
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-34.946 -29.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-13.239 -2.148
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
27.250
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-30.646.568 -19.921.832
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
30.392.169 17.371.721
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-13.898 -8.032
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-773.116 213.334
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.855.668 5.491.180
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.473.309 -5.275.112
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-150.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.475 -2.734
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.401.977 290.228
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.369.166 213.013
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.568.140 1.444.994
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.937.306 1.658.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.262.662 454.804 753.379 316.241
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-178.701 -44.657 -100.691 -63.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.029 0 -206
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.029 0 -206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-178.701 -43.628 -100.691 -63.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-173.069 -58.504 -69.276 -82.796
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.632 14.876 -31.415 19.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.083.961 410.147 652.688 252.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.320.461 6.577.357 18.897.818 6.539.189 6.328.270 12.867.459
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 7.205.345 3.269.927 10.475.272 1.067.426 4.370.764 5.438.190
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 40.821 2.221.902 2.262.723 564.033 1.874.246 2.438.279
Bankalar
I-3 7.168.897 1.048.025 8.216.922 205.482 2.496.518 2.702.000
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 300.161 0 300.161
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.373 0 -4.373 -2.250 0 -2.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 989.567 27.231 1.016.798 897.309 0 897.309
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
989.567 27.231 1.016.798 897.309 0 897.309
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 4.125.488 2.328.555 6.454.043 4.574.393 1.896.428 6.470.821
Devlet Borçlanma Senetleri
410.028 557.212 967.240 901.207 284.363 1.185.570
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.173 0 9.173 17.914 17.914
Diğer Finansal Varlıklar
3.706.287 1.771.343 5.477.630 3.655.272 1.612.065 5.267.337
Türev Finansal Varlıklar
I-2 61 951.644 951.705 61 61.078 61.139
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
61 951.644 951.705 61 61.078 61.139
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.588.063 2.783.336 7.371.399 2.737.016 911.408 3.648.424
Krediler
I-6 4.124.961 2.783.336 6.908.297 2.274.963 911.408 3.186.371
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 489.002 0 489.002 480.469 0 480.469
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-25.900 0 -25.900 -18.416 0 -18.416
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-15 271.260 0 271.260 271.260 0 271.260
Satış Amaçlı
271.260 0 271.260 271.260 0 271.260
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 99.996 0 99.996 65.050 0 65.050
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
99.996 0 99.996 65.050 0 65.050
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
99.996 0 99.996 65.050 0 65.050
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
31.747 0 31.747 15.753 0 15.753
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
35.665 0 35.665 29.511 0 29.511
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
35.665 0 35.665 29.511 0 29.511
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 47.470 0 47.470 47.470 0 47.470
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-16 29.233 987.241 1.016.474 36.019 542.342 578.361
VARLIKLAR TOPLAMI
17.423.895 10.347.934 27.771.829 9.741.268 7.782.020 17.523.288
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 542.876 1.190.533 1.733.409 902.199 565.011 1.467.210
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 1.428.427 2.753.771 4.182.198 572.458 1.796.476 2.368.934
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 1.232.894 0 1.232.894 1.850.812 0 1.850.812
Bonolar
626.769 0 626.769 1.360.884 0 1.360.884
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
606.125 0 606.125 489.928 0 489.928
FONLAR
II-4 2.614.333 4.104.763 6.719.096 2.329.985 4.102.187 6.432.172
Müstakrizlerin Fonları
611.172 33.242 644.414 33.774 10.743 44.517
Diğer
2.003.161 4.071.521 6.074.682 2.296.211 4.091.444 6.387.655
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 74.773 74.773 0 27.773 27.773
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 0 74.773 74.773 0 27.773 27.773
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 13.017 0 13.017 7.811 0 7.811
KARŞILIKLAR
II-10 34.851 94.095 128.946 41.329 68.134 109.463
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
18.611 0 18.611 29.470 0 29.470
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.240 94.095 110.335 11.859 68.134 79.993
CARİ VERGİ BORCU
II-11 52.983 0 52.983 165.785 0 165.785
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
239.092 0 239.092 28.135 0 28.135
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 129.509 129.509 0 93.785 93.785
Krediler
0 129.509 129.509 0 93.785 93.785
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-7 165.652 9.856.609 10.022.261 59.094 2.602.624 2.661.718
ÖZKAYNAKLAR
3.284.165 -40.514 3.243.651 2.297.483 12.207 2.309.690
Ödenmiş Sermaye
II-14 1.800.000 0 1.800.000 750.000 0 750.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.088 0 3.088 3.088 0 3.088
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 -76.784 -40.514 -117.298 49.196 12.207 61.403
Kar Yedekleri
295.199 0 295.199 56.696 0 56.696
Yasal Yedekler
99.575 0 99.575 27.681 0 27.681
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
18.624 0 18.624 2.015 0 2.015
Diğer Kar Yedekleri
177.000 0 177.000 27.000 0 27.000
Kar veya Zarar
1.262.662 0 1.262.662 1.438.503 0 1.438.503
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.262.662 0 1.262.662 1.438.503 0 1.438.503
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.608.290 18.163.539 27.771.829 8.255.091 9.268.197 17.523.288


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 1.845.875 741.889 1.041.193 479.332
Kredilerden Alınan Faizler
390.702 367.471 207.098 197.738
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
49 2.293 6 376
Bankalardan Alınan Faizler
423.545 3.388 316.493 1.596
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
13.247 94 11.214 26
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
824.102 279.619 385.646 230.526
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
824.102 279.619 385.646 230.526
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
79.542 37.039 55.399 16.552
Diğer Faiz Gelirleri
114.688 51.985 65.337 32.518
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -691.028 -333.959 -369.249 -193.872
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-190.528 -119.084 -115.885 -75.996
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-140.131 -29.283 -76.557 -20.751
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-221.823 -131.558 -100.918 -66.088
Kiralama Faiz Giderleri
-2.307 -975 -498 -498
Diğer Faiz Giderleri
-136.239 -53.059 -75.391 -30.539
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.154.847 407.930 671.944 285.460
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
514.000 115.593 280.294 95.764
Alınan Ücret ve Komisyonlar
536.491 150.333 292.363 101.027
Gayri Nakdi Kredilerden
23.605 13.929 12.140 8.503
Diğer
512.886 136.404 280.223 92.524
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-22.491 -34.740 -12.069 -5.263
Gayri Nakdi Kredilere
-3.502 -2.278 -1.848 -1.300
Diğer
-18.989 -32.462 -10.221 -3.963
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 52.062 308 72 291
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 134.018 180.265 156.302 100.813
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-92.880 137.831 -38.092 65.330
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
990.560 -179.290 1.030.975 -92.277
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-763.662 221.724 -836.581 127.760
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 69.781 9.626 51.589 2.413
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.924.708 713.722 1.160.201 484.741
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -26.569 -26.083 -3.327 -14.846
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -41.073 -22.066 -34.415 -11.077
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-74.793 -24.717 -31.098 -12.527
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -147.520 -44.538 -74.298 -26.424
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.634.753 596.318 1.017.063 419.867
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 1.634.753 596.318 1.017.063 419.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -372.091 -141.514 -263.684 -103.626
Cari Vergi Karşılığı
-166.766 -164.821 -62.733 -87.172
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-205.325 23.307 -200.951 -16.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 1.262.662 454.804 753.379 316.241
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 1.262.662 454.804 753.379 316.241
Grubun Karı (Zararı)
1.262.662 454.804 753.379 316.241
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176654


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 1,45% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.