KAP ***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 - 18:22
KAP ***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 50.000 50.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000 50.000 50.000
Dönem Karı (Zararı)
12 24.385 24.385 24.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12 685 685 685
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 685 24.385 75.070 75.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.018.008 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
204.052.400 151.738.410
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.028.015 1.667.121
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
21.289
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
200.000.000 150.050.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
24.385
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-154.058.777 -151.739.477
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.057
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-150.000.000 -150.050.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-4.056.720 -1.689.477
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
49.993.623 -1.067
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.517.100 -10.943.700
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9.517.100 10.943.700
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.385 1.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.018.008 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.018.008 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.004.985 150.004.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
200.022.993 150.004.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 200.022.993 150.004.985
Ticari Alacaklar
5.942.586 1.270.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.942.586 1.270.164
Diğer Dönen Varlıklar
8 54.380 62.389
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
51.665 61.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.715 483
ARA TOPLAM
206.019.959 151.337.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.019.959 151.337.538
DURAN VARLIKLAR

Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
206.019.959 151.337.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.924.996 151.270.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.924.996 151.270.545
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
11 205.924.996 151.270.545
Diğer Borçlar
10 19.893 16.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.893 16.308
ARA TOPLAM
205.944.889 151.286.853
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.944.889 151.286.853
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.944.889 151.286.853
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.070 50.685
Ödenmiş Sermaye
12 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 685 0
Net Dönem Karı veya Zararı
12 24.385 685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.070 50.685
TOPLAM KAYNAKLAR
206.019.959 151.337.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 9.517.100 10.943.700 7.335.600 6.271.750
Satışların Maliyeti
14 -9.517.100 -10.943.700 -7.335.600 -6.271.750
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-6.795 -6.795
Karşılık Giderleri
-6.795 -6.795
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.795 -6.795
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.795 0 -6.795 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -266.004 -237.336 -125.438 -115.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-272.799 -237.336 -132.233 -115.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 272.799 237.336 132.233 115.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
Finansman Gelirleri
5.949.381 1.691.796 332.544 2.282.719
Finansman Giderleri
-5.924.996 -1.691.796 -332.544 -2.282.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.385 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.385 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.385 0 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.385 0 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.385 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.385 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953416


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,49% Hacim : 6.587 Mio.TL Son veri saati : 13:55
Düşük 1.390 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8389 Değişim: -0,31%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3530 Değişim: -0,77%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,75 Değişim: -0,46%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.