KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2024 - 23:45
KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 2.742.139.501 2.558.283.132 4.191.357.452 9.641.993.685 11.620 9.642.005.305
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
85.406.105 -85.406.105 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
538.757.679 -84.188.984 2.148.956.052 2.603.524.747 -3.516 2.603.521.231
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-711.801.182 -711.801.182 -711.801.182
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 2.742.139.501 538.757.679 -84.188.984 2.643.689.237 3.394.150.165 2.148.956.052 11.533.717.250 8.104 11.533.725.354
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 2.742.139.501 538.757.679 -84.188.984 2.643.689.237 3.394.150.165 2.148.956.052 11.533.717.250 8.104 11.533.725.354
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
159.238.269 1.989.717.783 -2.148.956.052 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.023.501.182 2.271.286 2.014.249.580 3.040.022.048 -6.082 3.040.015.966
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.162.065.664 -1.162.065.664 -1.162.065.664
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 2.742.139.501 1.562.258.861 -81.917.698 2.802.927.506 4.221.802.284 2.014.249.580 13.411.673.634 2.022 13.411.675.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.198.931.482 3.431.538.580
Dönem Karı (Zararı)
2.014.243.498 2.148.952.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.306.857.227 2.445.167.978
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
695.156.354 672.180.153
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.042.447 41.570.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 17.042.447 41.570.262
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
147.722.268 103.535.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 107.788.341 92.609.637
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 10.450.535
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 29.483.392 10.925.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.747.468 141.029.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -171.314.405 -74.507.834
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 165.818.713 212.804.644
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -10.058.553 -508.468
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 9.806.777 3.241.245
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
840.507.365 385.135.877
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 284.730.579 -2.853.697
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.639.170 18.554.059
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -74.639.170 26.806.262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -8.252.203
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.402.084.852 1.086.016.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-546.154.024 -633.081.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-616.263.166 -465.631.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107.307.352 -73.408.818
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-210.661.653 -624.111.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
176.999.140 375.351.552
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.535.697 154.718.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.774.946.701 3.961.038.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -120.939.971 -11.456.631
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.424.581 -2.098.639
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -453.650.667 -515.944.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-869.181.868 -1.088.799.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12, 24 97.113.351 82.481.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11, 12, 13 -1.155.637.287 -981.834.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 24 0 33.565.318
Alınan Faiz
24 -13.362.471 -29.096.760
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
202.704.539 -193.915.575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.402.494.534 -1.012.105.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 -221.716.396 -124.352.094
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -19.743.054 -25.506.988
Ödenen Temettüler
19 -1.162.065.664 -711.801.182
Ödenen Faiz
-170.283.825 -224.952.709
Alınan Faiz
171.314.405 74.507.834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.927.255.080 1.330.633.777
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-740.811.871 -945.253.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.186.443.209 385.380.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 1.884.518.048 1.499.137.688
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 3.070.961.257 1.884.518.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 3.070.961.257 1.884.518.048
Finansal Yatırımlar
28 54.695.174 244.037.242
Ticari Alacaklar
6 1.466.143.297 1.444.612.546
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.260.938 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.461.882.359 1.444.612.546
Diğer Alacaklar
7 16.451.829 252.521.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.451.829 252.521.620
Stoklar
9 1.111.987.962 1.637.156.657
Peşin Ödenmiş Giderler
10 108.435.366 109.140.471
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 3.639.642 14.811.912
Diğer Dönen Varlıklar
8 156.516.710 292.721.573
ARA TOPLAM
5.988.831.237 5.879.520.069
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.988.831.237 5.879.520.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
28 2.928.191.284 1.829.341.298
Diğer Alacaklar
7 3.823.133 5.784.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.823.133 5.784.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.676.996.386 1.709.436.911
Maddi Duran Varlıklar
12 5.862.207.001 5.234.071.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 189.005.527 223.463.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
277.014.021 284.712.427
Şerefiye
15 46.956.887 46.956.887
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 230.057.134 237.755.540
Peşin Ödenmiş Giderler
10 76.873.919 115.623.775
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.792.894.083 1.088.965.964
Diğer Duran Varlıklar
8 1.695.176 6.553.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.808.700.530 10.497.953.527
TOPLAM VARLIKLAR
18.797.531.767 16.377.473.596
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 647.640.400 1.066.816.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
266.842.549 659.869.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
266.842.549 659.869.205
Banka Kredileri
28 257.129.048 649.654.292
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 9.713.501 10.214.913
Ticari Borçlar
6 811.772.248 1.062.507.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
811.772.248 1.062.507.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 56.882.975 39.577.211
Diğer Borçlar
7 58.585.064 47.187.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
58.585.064 47.187.049
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 151.955.270 147.898.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 142.828.246 82.230.249
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.956.880 54.922.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 20.418.173 24.166.452
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 25.538.707 30.756.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.444.146 7.863.009
ARA TOPLAM
2.188.907.778 3.168.872.461
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.188.907.778 3.168.872.461
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.594.706.141 416.762.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.594.706.141 416.762.771
Banka Kredileri
28 1.541.818.976 345.833.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 52.887.165 70.929.602
Uzun Vadeli Karşılıklar
194.566.228 307.214.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 158.115.362 284.808.690
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 36.450.866 22.405.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.407.675.964 950.898.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.196.948.333 1.674.875.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.385.856.111 4.843.748.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.411.673.634 11.533.717.250
Ödenmiş Sermaye
19 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
19 2.742.139.501 2.742.139.501
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.480.341.163 454.568.695
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.562.258.861 538.757.679
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.917.698 -84.188.984
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.802.927.506 2.643.689.237
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.221.802.284 3.394.150.165
Net Dönem Karı veya Zararı
2.014.249.580 2.148.956.052
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.022 8.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.411.675.656 11.533.725.354
TOPLAM KAYNAKLAR
18.797.531.767 16.377.473.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 13.396.507.959 14.669.844.091
Satışların Maliyeti
20 -10.195.426.221 -11.690.608.293
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.201.081.738 2.979.235.798
BRÜT KAR (ZARAR)
3.201.081.738 2.979.235.798
Genel Yönetim Giderleri
21 -573.775.680 -426.004.635
Pazarlama Giderleri
21 -324.628.475 -359.113.842
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -19.817.529 -561.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 201.214.061 176.428.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -168.795.745 -128.707.096
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.315.278.370 2.241.276.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 285.696.241 358.109.004
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -35.837.394 -81.231.098
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.565.137.217 2.518.154.624
Finansman Gelirleri
25 859.804.072 504.609.603
Finansman Giderleri
25 -1.030.240.729 -623.162.340
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-95.726.483 -253.503.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.298.974.077 2.146.098.839
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-284.730.579 2.853.697
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -601.417.405 -575.973.050
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 316.686.826 578.826.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.014.243.498 2.148.952.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.014.243.498 2.148.952.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.082 -3.516
Ana Ortaklık Payları
2.014.249.580 2.148.956.052
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 13,41000000 14,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.025.772.468 454.568.695
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 2.839.108 -105.236.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.077.369.665 567.113.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-54.436.305 -7.308.421
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-567.822 21.047.246
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-53.868.483 -28.355.667
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.025.772.468 454.568.695
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.040.015.966 2.603.521.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.082 -3.516
Ana Ortaklık Payları
3.040.022.048 2.603.524.747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246292


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3445 Değişim: 0,36%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
33,9932 Değişim: 0,37%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.100,89 Değişim: 2,34%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.101,38
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.