" />

KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 18:11
KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 401.480.430 149.907.991 1.124.345.977 1.124.345.977
Transferler
13.037.787 136.870.204 -149.907.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.222.125 439.904 150.123.986 152.786.015 152.786.015
Kar Payları
-135.192.240 -135.192.240 -135.192.240
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 0 1.141.939.752
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
99.562.935 50.561.051 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.106.594 -700.561 160.793.620 156.986.465 -750 156.985.715
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-105.662.304 -105.662.304 -105.662.304
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2 4.500 4.500
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 501.623.842 348.057.141 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
556.933.950 180.987.364
Dönem Karı (Zararı)
160.792.870 150.123.986
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
165.163.353 219.476.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14 84.088.574 75.118.367
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.771.219 18.922.751
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-21 -21.902.327 18.670.899
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 131.108 251.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.197.921 16.368.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 16.567.618 11.480.970
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.050.933 4.050.592
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.579.370 837.358
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.485.996 51.403.647
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -15.313.654 -17.799.837
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 81.799.650 69.203.484
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.344.618 23.173.832
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-893.561 1.105.535
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.433.760 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.327.321 1.105.535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -16.009.220 -9.719.236
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 36.331.483 47.009.722
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -18.611.239 -3.907.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
267.527.033 -153.294.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
157.589.796 17.021.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.013.833 -23.190.646
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
52.708.598 -125.773.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.817.314 6.778.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.397.492 -28.130.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
593.483.256 216.305.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.008.905 -5.280.314
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.009.005 -2.159.553
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -29.531.396 -27.878.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.654.852 -75.555.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.365.750 9.602.960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -65.825.811 -111.348.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.900.944 857.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -14.960.119 -1.420.000
Alınan Temettüler
4.859.884 26.753.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.500 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-435.041.243 -24.256.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.316.518
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-257.715.713
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.537.935 0
Ödenen Temettüler
-105.662.304 -135.192.240
Ödenen Faiz
-81.438.945 -65.180.623
Alınan Faiz
25 15.313.654 17.799.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.237.855 81.175.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.237.855 81.175.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 239.860.344 155.753.668
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34 309.098.199 236.929.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34 309.098.199 236.929.104
Finansal Yatırımlar
34 3.430.427 2.931.240
Ticari Alacaklar
6 212.241.574 347.929.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.921 56.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
212.237.653 347.872.584
Diğer Alacaklar
7 1.716.201 6.255.876
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 172.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.716.201 6.083.710
Türev Araçlar
29 2.025.645 0
Stoklar
9 166.810.717 219.519.315
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.077.963 17.598.804
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 706.575 2.216.673
Diğer Dönen Varlıklar
8 9.625.505 14.124.072
ARA TOPLAM
713.732.806 847.504.127
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 25.077.238 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
738.810.044 847.504.127
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
29 136.205 2.569.965
Diğer Alacaklar
1.640.793 1.498.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.640.793 1.498.627
Türev Araçlar
29 196.141 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 113.885.411 103.728.231
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 215.796.388 208.087.453
Maddi Duran Varlıklar
12 671.654.951 709.230.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 23.160.993 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.270.383 45.164.066
Şerefiye
15 17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 26.922.109 27.815.792
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.408.866 9.505.614
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 15.018.496 10.557.907
Diğer Duran Varlıklar
8 3.613.794 4.237.369
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.093.782.421 1.094.579.762
TOPLAM VARLIKLAR
1.832.592.465 1.942.083.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 0 267.453.210
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.873.093 66.881.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.873.093 66.881.631
Banka Kredileri
29 223.016.873 66.881.631
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29 4.856.220 0
Ticari Borçlar
6 135.359.836 119.542.522
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
135.359.836 119.542.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 6.285.413 5.549.666
Diğer Borçlar
8.614.417 8.699.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.614.417 8.699.635
Türev Araçlar
29 0 1.105.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 28.516.740 13.948.785
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 9.270.899 627.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.260.800 17.428.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.462.578 4.672.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.798.222 12.756.294
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.882.677 3.703.669
ARA TOPLAM
440.063.875 504.941.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.063.875 504.941.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
127.102.377 240.824.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
127.102.377 240.824.922
Banka Kredileri
29 108.132.500 240.824.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29 18.969.877 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.305.289 37.438.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 46.750.681 32.463.426
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.554.608 4.975.238
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 18.853.261 16.939.245
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.260.927 295.202.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
639.324.802 800.144.137
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.193.263.913 1.141.939.752
Ödenmiş Sermaye
19 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
19 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.441.663 -6.335.069
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.441.663 -6.335.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.447.375 -6.340.781
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.679.228 3.379.789
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.679.228 3.379.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 501.623.842 402.060.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
348.057.141 403.158.394
Net Dönem Karı veya Zararı
160.793.620 150.123.986
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.750 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.193.267.663 1.141.939.752
TOPLAM KAYNAKLAR
1.832.592.465 1.942.083.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.268.982.280 1.169.468.076
Satışların Maliyeti
20 -965.772.985 -840.835.297
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
303.209.295 328.632.779
BRÜT KAR (ZARAR)
303.209.295 328.632.779
Genel Yönetim Giderleri
21 -86.059.774 -99.627.015
Pazarlama Giderleri
21 -38.192.786 -25.263.374
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -7.037 -5.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 17.536.422 61.360.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -18.358.468 -48.515.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.127.652 216.581.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 49.713.136 27.630.515
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -7.315.796 -5.783.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 16.009.220 9.719.236
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3 236.534.212 248.147.727
Finansman Gelirleri
25 85.754.404 103.151.544
Finansman Giderleri
25 -125.164.263 -154.165.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
197.124.353 197.133.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.331.483 -47.009.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -38.174.306 -22.770.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.842.823 -24.239.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
160.792.870 150.123.986
DÖNEM KARI (ZARARI)
160.792.870 150.123.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-750 0
Ana Ortaklık Payları
160.793.620 150.123.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 1,07000000 1,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.106.594 2.222.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.518.750 2.783.749
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-364.493 -6.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-364.493 -6.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
776.649 -555.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 703.750 -556.750
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
27 72.899 1.219
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-700.561 439.904
Yabancı Para Çevrim Farkları
-700.561 439.904
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.807.155 2.662.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.985.715 152.786.015
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-750 0
Ana Ortaklık Payları
156.986.465 152.786.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823974


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.