KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:47
KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.222.257 5.712 2.741.129 361.488.129 390.294.416 175.465.839 1.110.324.713 1.110.324.713
Transferler
27.861.326 147.604.513 -175.465.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.160 117.786 102.071.241 102.303.187 102.303.187
Kar Payları
-135.192.242 -135.192.242 -135.192.242
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.108.097 5.712 2.858.915 389.349.455 402.706.687 102.071.241 1.077.435.658 0 1.077.435.658
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 403.169.750 149.907.991 1.126.035.297 1.126.035.297
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.689.320 -1.689.320 -1.689.320
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -1.689.320 -1.689.320 -1.689.320
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 401.480.430 149.907.991 1.124.345.977 1.124.345.977
Transferler
13.037.787 136.870.204 -149.907.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.627 110.774 152.275.987 152.436.388 152.436.388
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-135.192.240 -135.192.240 -135.192.240
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.513.279 5.712 3.050.659 402.060.907 403.158.394 152.275.987 1.141.590.125 1.141.590.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.721.522 77.184.427
Dönem Karı (Zararı)
152.275.987 102.071.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
141.854.077 68.880.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55.302.159 50.256.346
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.012.906 -2.086.879
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.012.906 -2.086.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.056.375 8.175.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.711.423 7.265.839
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.376.443 910.155
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-31.491 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.051.078 17.248.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.427.948 -5.393.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 46.479.026 22.641.667
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
650.807 2.226.516
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.475.426 -21.519.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 47.037.949 19.238.932
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.781.771 -4.658.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-203.688.397 -69.780.078
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -21.230.770 -38.451.477
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.924.240 -14.378.343
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -90.983.090 -28.861.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.136.982 2.551.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.687.279 9.359.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.441.667 101.171.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.660.345 -2.878.008
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.059.800 -21.109.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.877.141 -66.270.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.624.380 7.488.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -124.939.077 -80.047.180
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.994.066
Alınan Temettüler
28.502.965 23.208.425
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
21 0 -13.927.030
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -1.065.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.959.097 20.124.720
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
569.232.141 243.585.479
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-371.091.159 -74.272.234
Ödenen Temettüler
-135.192.240 -135.192.242
Ödenen Faiz
-34.417.593 -19.389.895
Alınan Faiz
18 14.427.948 5.393.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.803.478 31.038.210
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.803.478 31.038.210
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
153.725.346 96.211.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.528.824 127.249.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 175.528.824 153.725.346
Finansal Yatırımlar
4 3.275.123 2.028.322
Ticari Alacaklar
393.839.226 383.621.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 16.554 149.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 393.822.672 383.472.011
Diğer Alacaklar
7.108.119 6.042.710
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.108.119 6.042.710
Türev Araçlar
6 4.350.189
Stoklar
9 226.794.004 135.810.914
Peşin Ödenmiş Giderler
64.172.096 12.661.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.530.783 384.455
Diğer Dönen Varlıklar
15.062.405 7.129.767
ARA TOPLAM
891.660.769 701.403.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
891.660.769 701.403.880
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.569.965 2.569.965
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.262.271 1.208.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.262.271 1.208.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 108.072.220 122.016.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
208.506.005 210.694.814
Maddi Duran Varlıklar
664.095.203 632.114.142
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.473.482 46.761.928
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.125.208 29.413.654
Peşin Ödenmiş Giderler
13.194.899 7.751.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 2.488.043 27.371.181
Diğer Duran Varlıklar
4.239.715 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.049.901.803 1.050.488.456
TOPLAM VARLIKLAR
1.941.562.572 1.751.892.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 187.224.673 127.156.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 65.748.952 95.782.504
Ticari Borçlar
118.901.218 112.764.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 0 154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 118.901.218 112.764.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 7.909.382 6.898.287
Diğer Borçlar
9.416.645 7.395.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.416.645 7.395.488
Ertelenmiş Gelirler
17.917.626 43.038.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 13.999.907 5.736.167
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.418.516 14.425.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.176.818 3.560.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.241.698 10.865.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.100.925 2.699.106
ARA TOPLAM
441.637.844 415.896.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
441.637.844 415.896.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 311.847.591 166.707.957
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.699.538 34.296.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 34.593.149 30.158.300
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.106.389 4.137.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 7.787.474 8.956.203
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.334.603 209.960.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
799.972.447 625.857.039
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.141.590.125 1.126.035.297
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.507.567 -8.557.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.507.567 -8.557.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.513.279 -8.562.906
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.050.659 2.939.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.050.659 2.939.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
402.060.907 389.023.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
403.158.394 403.169.750
Net Dönem Karı veya Zararı
152.275.987 149.907.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.141.590.125 1.126.035.297
TOPLAM KAYNAKLAR
1.941.562.572 1.751.892.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 903.403.435 737.461.853 330.309.802 237.727.016
Satışların Maliyeti
16 -624.231.542 -555.891.917 -229.563.585 -174.601.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
279.171.893 181.569.936 100.746.217 63.125.742
BRÜT KAR (ZARAR)
279.171.893 181.569.936 100.746.217 63.125.742
Genel Yönetim Giderleri
-71.577.785 -66.524.720 -27.383.835 -22.142.719
Pazarlama Giderleri
-18.463.836 -13.810.049 -6.538.617 -4.384.375
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.895 -179.590 -940 -1.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.726.197 11.610.637 18.219.107 2.392.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.512.944 -10.706.664 -12.462.346 -5.997.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
200.338.630 101.959.550 72.579.586 32.991.462
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 20.817.595 19.409.764 9.500.704 5.986.765
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -3.566.950 -3.791.480 -183.922 -1.554.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14.475.426 21.519.203 3.446.463 7.950.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.064.701 139.097.037 85.342.831 45.373.583
Finansman Gelirleri
18 91.172.223 18.192.062 53.002.925 5.708.933
Finansman Giderleri
18 -123.922.988 -35.978.926 -70.710.943 -12.633.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
199.313.936 121.310.173 67.634.813 38.448.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.037.949 -19.238.932 -17.058.943 -6.517.671
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -23.323.540 -21.249.506 -13.554.769 -6.733.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -23.714.409 2.010.574 -3.504.174 216.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
152.275.987 102.071.241 50.575.870 31.930.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
152.275.987 102.071.241 50.575.870 31.930.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
152.275.987 102.071.241 50.575.870 31.930.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 1,01000000 0,68000000 0,34000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.627 114.160 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
62.034 142.700 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62.034 142.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.407 -28.540 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-12.407 -28.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
110.774 117.786 -20.547 64.021
Yabancı Para Çevrim Farkları
110.774 117.786 -20.547 64.021
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.401 231.946 -20.547 64.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.436.388 102.303.187 50.555.323 31.994.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
152.436.388 102.303.187 50.555.323 31.994.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,8931 Değişim: -0,07%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9155
Açılış: 28,9123
31,1177 Değişim: -0,06%
Düşük 31,0894 07.12.2023 Yüksek 31,1475
Açılış: 31,1368
1.883,05 Değişim: -0,04%
Düşük 1.882,52 07.12.2023 Yüksek 1.884,41
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.