KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:12
KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -922.257 5.712 2.741.129 361.488.129 390.294.416 175.465.839 1.110.324.713 1.110.324.713
Transferler
175.465.839 -175.465.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.798.492 -39.454 17.877.931 20.636.969 20.636.969
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.423.765 5.712 2.701.675 361.488.129 565.760.255 17.877.931 1.130.961.682 0 1.130.961.682
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 403.169.750 149.907.991 1.126.035.297 1.126.035.297
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.353.784 148.554.207 -149.907.991
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
95.636 39.403.904 39.499.540 39.499.540
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 3.035.521 390.376.904 551.723.957 39.403.904 1.165.534.837 1.165.534.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.453.361 -17.923.384
Dönem Karı (Zararı)
39.403.904 17.871.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.134.736 29.510.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.868.080 16.944.535
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.735.714 -53.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.735.714 -53.721
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
9 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.421.752 10.236.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.704.057 9.360.895
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 717.695 875.832
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.413.909 1.278.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -4.407.504 -2.143.791
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 12.821.413 3.422.299
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.944.006 4.067.044
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
715.443 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 715.443 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -7.184.481 -4.226.102
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 9.252.402 5.118.928
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.089 -3.855.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.830.584 -57.207.101
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.928.439 15.873.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.395.228 -40.665.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.317.578 -31.302.065
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.282.148 -14.923.829
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.092.809 13.810.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.708.056 -9.825.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.938.814 -1.226.040
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.127.603 -6.060.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -95.000 -811.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.292.225 14.638.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 960.227 915.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -34.978.943 -7.201.558
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-273.509 -2.283.570
Alınan Temettüler
0 23.208.425
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.771.019 78.002.964
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.139.566 79.059.786
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-6.776.051 -3.200.613
Alınan Faiz
15 4.407.504 2.143.791
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.025.433 74.718.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.025.433 74.718.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 155.753.668 96.211.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 200.779.101 170.930.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 198.658.697 153.725.346
Finansal Yatırımlar
23 2.120.404 2.028.322
Ticari Alacaklar
393.814.087 383.621.362
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 75.543 149.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 393.738.544 383.472.011
Diğer Alacaklar
34.445.876 6.042.710
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28.502.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.943.682 6.042.710
Türev Araçlar
19 715.443
Stoklar
7 154.128.492 135.810.914
Peşin Ödenmiş Giderler
18.616.618 12.661.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
685.317 384.455
Diğer Dönen Varlıklar
7.158.873 7.129.767
ARA TOPLAM
810.343.807 701.403.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
810.343.807 701.403.880
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
18 2.619.965 2.569.965
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
4.955.714 1.208.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.955.714 1.208.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 100.794.655 122.016.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
210.238.330 210.694.814
Maddi Duran Varlıklar
649.844.585 632.114.142
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.527.546 46.761.928
Şerefiye
9 17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.179.272 29.413.654
Peşin Ödenmiş Giderler
9.660.459 7.751.601
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 19.336.211 27.371.181
Diğer Duran Varlıklar
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.043.977.465 1.050.488.456
TOPLAM VARLIKLAR
1.854.321.272 1.751.892.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 116.068.807 127.156.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 85.688.634 95.782.504
Ticari Borçlar
106.482.088 112.764.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 106.482.088 112.764.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.306.134 6.898.287
Diğer Borçlar
11.312.998 7.395.488
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.312.998 7.395.488
Ertelenmiş Gelirler
31.957.041 43.038.976
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
608.564 5.736.167
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.308.310 14.425.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.820.360 3.560.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.487.950 10.865.255
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.548.493 2.699.106
ARA TOPLAM
388.281.069 415.896.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.281.069 415.896.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 255.861.984 166.707.957
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.801.652 34.296.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 30.663.772 30.158.300
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.137.880 4.137.880
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 9.841.730 8.956.203
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.505.366 209.960.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
688.786.435 625.857.039
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.165.534.837 1.126.035.297
Ödenmiş Sermaye
12 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
12 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.557.194 -8.557.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.557.194 -8.557.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.562.906 -8.562.906
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.035.521 2.939.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.035.521 2.939.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 390.376.904 389.023.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
551.723.957 403.169.750
Net Dönem Karı veya Zararı
39.403.904 149.907.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.165.534.837 1.126.035.297
TOPLAM KAYNAKLAR
1.854.321.272 1.751.892.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 265.923.594 215.276.016
Satışların Maliyeti
13 -190.327.734 -174.065.266
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.595.860 41.210.750
BRÜT KAR (ZARAR)
75.595.860 41.210.750
Genel Yönetim Giderleri
-23.814.946 -25.145.706
Pazarlama Giderleri
-5.716.537 -5.930.531
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.977 -39.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.407.877 12.695.273
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.421.840 -6.380.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.048.437 16.409.301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 6.833.127 7.850.105
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.122.785 -1.045.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 7.184.481 4.226.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.943.260 27.439.943
Finansman Gelirleri
15 12.847.297 9.815.855
Finansman Giderleri
15 -24.134.251 -14.265.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.656.306 22.990.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.252.402 -5.118.925
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -869.132 -6.264.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.383.270 1.145.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.403.904 17.871.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.403.904 17.871.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.403.904 17.871.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,26000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
659.351 2.798.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
605.430 3.498.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
218.759 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
218.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-164.838 -699.623
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-121.086 -699.623
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-43.752
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
95.636 -33.348
Yabancı Para Çevrim Farkları
95.636 -33.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
754.987 2.765.144
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.158.891 20.636.969
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.158.891 20.636.969http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682763


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.916 Değişim: 0,28% Hacim : 18.817 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.925
Açılış: 1.917
13,7739 Değişim: 0,40%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5698 Değişim: 0,22%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
789,73 Değişim: 0,41%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.