KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:33
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 -235.960.059 235.960.059 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.287.747 -242.560 0 0 -290.516.489 -282.471.302 -282.471.302
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
125.000.000 360.000.000 0 175.000.000 0 0 0 0 660.000.000 660.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 -2.218.849 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.849 -2.218.849
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866
Transferler
90.000.000 -360.000.000 270.000.000 -290.516.489 290.516.489
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
655.000 -169.641 -217.208.470 -216.723.111 -216.723.111
Sermaye Avansı
190.000.000 190.000.000 190.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-369.349 369.349
Dönem Sonu Bakiyeler
295.000.000 190.000.000 -2.218.849 545.000.000 8.573.398 -446.440 7.021.505 -495.673.389 -217.208.470 330.047.755 330.047.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.776.687 -98.456.024
Dönem Karı (Zararı)
-217.208.470 -290.516.489
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
279.492.133 354.657.257
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 369.060 299.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.281.159 136.748
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 207.730.781 332.166.458
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 93.276.482 52.749.797
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.502.792 -26.669.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -19.502.792 -26.669.640
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.239 -4.025.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.100.239 -4.025.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
179.671.210 -162.477.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.612.361 41.581.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-421.945 17.814.428
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.781.547 124.556.628
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.090.584 -120.159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.170.526 -333.858.205
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.291 330.139
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
98.091.742 -6.619.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.225.122 -6.161.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
241.954.873 -98.336.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-178.186 -119.475
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.826.111 7.745.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.768 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 45.768 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.685.688 -382.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.685.688 -382.257
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.936.239 8.595.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -470.208 -467.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-255.918.135 98.956.319
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 300.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 300.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
190.000.000 360.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.218.849
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.218.849
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 827.230.048 460.434.919
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -1.034.357.628 -434.739.984
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-53.210.958 -153.064.163
Ödenen Faiz
-211.775.638 -334.766.679
Alınan Faiz
2.690.355 4.120.772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.505.686 -100.809.697
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.315.337 8.246.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.315.337 8.246.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.606.605 9.360.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.291.268 17.606.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 112.334.682 139.155.705
Ticari Alacaklar
41.534.857 36.761.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 465.618 969.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.069.239 35.791.596
Diğer Alacaklar
6.355.637 5.807.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.355.637 5.807.755
Stoklar
7 269.032.720 360.814.267
Peşin Ödenmiş Giderler
16.917.414 14.877.649
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.917.414 14.877.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 837.935 238.443
Diğer Dönen Varlıklar
13 26.908.362 23.915.880
ARA TOPLAM
473.921.607 581.571.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
473.921.607 581.571.226
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.599.193 3.760.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.599.193 3.760.162
Diğer Alacaklar
1.269.155 1.395.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.269.155 1.395.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.036.495.000 1.028.358.000
Maddi Duran Varlıklar
10 13.672.947 11.747.087
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.875.177 12.005.526
Diğer Duran Varlıklar
13 106.238.583 105.112.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.166.150.055 1.162.378.265
TOPLAM VARLIKLAR
1.640.071.662 1.743.949.491
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 420.835.115 366.625.364
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 526.018.662 369.325.880
Ticari Borçlar
22.838.025 28.008.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 16.047.526 17.641.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.790.499 10.366.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
513.311 705.000
Diğer Borçlar
4.316.423 57.050.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 3.509.711 56.720.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
806.712 330.139
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.397.156 39.209.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 142.397.156 39.209.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.252.697 10.732.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
296.515 223.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.956.182 10.509.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 768.637 1.083.912
ARA TOPLAM
1.126.940.026 872.741.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.126.940.026 872.741.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 181.072.580 507.180.713
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.603.493 6.699.865
Uzun Vadeli Karşılıklar
407.808 556.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
407.808 556.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.083.881 514.437.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.023.907 1.387.178.625
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
330.047.755 356.770.866
Ödenmiş Sermaye
14 295.000.000 205.000.000
Sermaye Avansı
14 190.000.000 360.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -2.218.849 -2.218.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 545.000.000 275.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
10 8.573.398 8.287.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-446.440 -276.799
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -446.440 -276.799
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-495.673.389 -205.526.249
Net Dönem Karı veya Zararı
-217.208.470 -290.516.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.04 356.770.866
TOPLAM KAYNAKLAR
1.640.071.662 1.743.949.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 282.721.521 270.141.385
Satışların Maliyeti
15 -100.544.051 -138.389.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.177.470 131.751.495
BRÜT KAR (ZARAR)
182.177.470 131.751.495
Genel Yönetim Giderleri
16 -27.255.548 -31.794.366
Pazarlama Giderleri
16 -86.911.005 -32.732.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 43.207.610 46.452.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.605.252 -12.770.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.613.275 100.907.544
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.100.239 4.025.445
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.713.514 104.932.989
Finansman Gelirleri
19 2.690.355 4.120.772
Finansman Giderleri
19 -321.612.339 -399.570.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-217.208.470 -290.516.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-217.208.470 -290.516.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
-217.208.470 -290.516.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-217.208.470 -290.516.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp 21 -0,80790000 -2,19950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
485.359 8.045.187
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10, 14 655.000 8.287.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-169.641 -242.560
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
485.359 8.045.187
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-216.723.111 -282.471.302
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-216.723.111 -282.471.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914095


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5164 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9712 Değişim: 0,25%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.433,75 Değişim: -0,07%
Düşük 2.430,81 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.