KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:36
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 0 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983
Transferler
0 0 0 0 0 0 -235.960.059 -235.960.059 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -88.480 0 0 -238.491.982 -238.580.462 -238.580.462
Sermaye Arttırımı
125.000.000 175.000.000 0 0 0 0 0 300.000.000 300.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -2.218.849 0 0 0 2.218.849 -2.218.849 0 -2.218.850 -2.218.850
Dönem Sonu Bakiyeler
205.000.000 -2.218.849 275.000.000 0 -122.719 7.021.505 -205.526.249 -238.491.982 40.661.705 40.661.705
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
-2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866
Transferler
90.000.000 -360.000.000 0 270.000.000 0 0 0 -290.516.489 290.516.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -39.275 0 -218.155.281 -218.194.556 -218.194.556
Dönem Sonu Bakiyeler
295.000.000 0 -2.218.849 545.000.000 8.287.747 -316.074 7.021.505 -496.042.738 -218.155.281 138.576.310 138.576.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
283.017.819 -285.045.250
Dönem Karı (Zararı)
-218.155.281 -238.491.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
268.675.339 277.714.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 377.060 236.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.828.324 158.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 153.275.911 248.739.318
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
113.790.283 32.465.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.596.239 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.596.239 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.885.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
232.497.761 -324.184.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.327.553 34.373.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.668.216 16.851.061
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.668.216 16.851.061
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
60.489.626 84.734.223
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.470.317 -11.710.296
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.111.689 -245.853.621
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.076.476 -209.784.832
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
77.712.239 10.717.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.081.289 -3.511.686
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
283.017.819 -284.961.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -83.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.357.365 6.064.520
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.768 6.633
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.768 6.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.624.643 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.624.643 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 8.936.240 6.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -442.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-276.351.775 280.490.821
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
814.264.941 228.572.357
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-990.302.875 -254.895.773
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 314.352.306
Ödenen Faiz
-146.460.981 -250.038.188
Alınan Faiz
2.502.712 2.819.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
43.644.428 239.680.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.023.409 1.510.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.023.409 1.510.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.606.605 9.360.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.630.014 10.870.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 109.534.686 139.155.705
Ticari Alacaklar
36.117.587 36.761.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 511.672 969.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.605.915 35.791.596
Diğer Alacaklar
10.601.908 5.807.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.601.908 5.807.755
Stoklar
7 300.324.641 360.814.267
Peşin Ödenmiş Giderler
15.650.567 14.877.649
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.650.567 14.877.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 800.331 238.443
Diğer Dönen Varlıklar
13 17.542.907 23.915.880
ARA TOPLAM
490.572.627 581.571.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
490.572.627 581.571.226
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.076.549 3.760.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.076.549 3.760.162
Diğer Alacaklar
1.269.155 1.395.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.269.155 1.395.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.021.017.999 1.028.358.000
Maddi Duran Varlıklar
10 12.948.902 11.747.087
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.702.925 12.005.526
Diğer Duran Varlıklar
13 112.011.482 105.112.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.163.027.012 1.162.378.265
TOPLAM VARLIKLAR
1.653.599.639 1.743.949.491
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 327.034.642 366.625.364
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 566.961.570 369.325.880
Ticari Borçlar
33.120.240 28.008.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 16.911.112 17.641.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.209.128 10.366.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
514.740 705.000
Diğer Borçlar
156.205.835 57.050.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 155.873.841 56.720.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
331.994 330.139
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
123.446.106 39.209.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 123.446.106 39.209.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.127.360 10.732.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
409.136 223.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.718.224 10.509.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 565.400 1.083.912
ARA TOPLAM
1.217.975.893 872.741.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.217.975.893 872.741.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 296.205.736 507.180.713
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 175.040 6.699.865
Uzun Vadeli Karşılıklar
666.660 556.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
666.660 556.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.047.436 514.437.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.515.023.329 1.387.178.625
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.576.310 356.770.866
Ödenmiş Sermaye
14 295.000.000 205.000.000
Sermaye Avansı
14 0 360.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.218.849 -2.218.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 545.000.000 275.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.971.673 8.010.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.971.673 8.010.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 8.287.747 8.287.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -316.074 -276.799
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-496.042.738 -205.526.249
Net Dönem Karı veya Zararı
-218.155.281 -290.516.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.576.310 356.770.866
TOPLAM KAYNAKLAR
1.653.599.639 1.743.949.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 189.955.469 183.554.301 88.249.243 43.792.913
Satışların Maliyeti
15 -66.046.737 -94.329.238 -25.699.552 -21.246.244
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.908.732 89.225.063 62.549.691 22.546.669
BRÜT KAR (ZARAR)
123.908.732 89.225.063 62.549.691 22.546.669
Genel Yönetim Giderleri
16 -20.883.919 -21.211.530 -6.200.903 -6.837.667
Pazarlama Giderleri
16 -53.907.123 -26.284.337 -31.016.924 -9.631.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.663.486 19.518.257 18.845.553 10.178.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.900.669 -16.634.815 -19.576.286 -8.156.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.880.507 44.612.638 24.601.131 8.099.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.596.239 3.885.000 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.476.746 48.497.638 24.601.131 8.099.982
Finansman Gelirleri
19 2.502.712 2.819.421 409.542 1.425.279
Finansman Giderleri
19 -282.134.739 -289.809.041 -101.830.716 -79.003.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-218.155.281 -238.491.982 -76.820.043 -69.478.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.155.281 -238.491.982 -76.820.043 -69.478.298
DÖNEM KARI (ZARARI)
-218.155.281 -238.491.982 -76.820.043 -69.478.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-218.155.281 -238.491.982 -76.820.043 -69.478.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kayıp 21 -0,83950000 -2,57720000 -0,26040000 -0,46450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.275 -88.480 -1.218 -25.896
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.275 -88.480 -1.218 -25.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.275 -88.480 -1.218 -25.896
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-218.194.556 -238.580.462 -76.821.261 -69.504.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-218.194.556 -238.580.462 -76.821.261 -69.504.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884488


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,5226 Değişim: 0,38%
Düşük 13,3398 24.01.2022 Yüksek 13,5910
Açılış: 13,4717
15,3229 Değişim: 0,34%
Düşük 15,1097 24.01.2022 Yüksek 15,3612
Açılış: 15,2716
800,30 Değişim: 0,85%
Düşük 787,96 24.01.2022 Yüksek 800,72
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.