KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:27
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 0 100.000.000 0 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -235.960.059 235.960.059 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -101.371 0 0 -95.844.704 -95.946.075 -95.946.075
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 0 -135.610 4.802.656 -203.307.400 -95.844.704 -114.485.058 -114.485.058
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866
Transferler
0 0 0 0 -54.550 0 0 -290.461.939 290.516.489 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -38.057 0 -82.838.101 -82.876.158 -82.876.158
Dönem Sonu Bakiyeler
205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.233.197 -314.856 7.021.505 -495.988.188 -82.838.101 273.894.708 273.894.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.295.003 -149.493.401
Dönem Karı (Zararı)
-82.838.101 -95.844.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
99.324.114 108.416.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 169.249 116.169
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
321.897 67.979
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 58.608.190 79.317.557
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.224.778 32.799.375
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.885.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.885.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.808.990 -161.980.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.465.885 6.609.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
424.549 18.627.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.023.733 24.401.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.128.913 1.947.026
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.164.794 12.535.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.352.117 -209.784.832
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
31.608.907 -12.256.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.772.494 -4.061.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.295.003 -149.409.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -83.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.563 6.336.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.563 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.563 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -163.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.662.096 183.480.244
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
657.867.871 85.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.479.138 -107.088.643
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-22.300.628 274.034.678
Ödenen Faiz
-58.867.892 -44.241.010
Alınan Faiz
1.827.715 1.300.683
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.289.976 -26.325.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.344 40.322.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.344 40.322.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.606.605 9.360.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.212.949 49.683.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 95.472.073 139.155.705
Ticari Alacaklar
27.383.553 36.761.527
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 1.484.914 969.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 25.898.639 35.791.596
Diğer Alacaklar
5.807.755 5.807.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.807.755 5.807.755
Stoklar
7 339.790.534 360.814.267
Peşin Ödenmiş Giderler
16.569.009 14.877.649
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,8 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.569.009 14.877.649
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 323.983 238.443
Diğer Dönen Varlıklar
13 23.360.770 23.915.880
ARA TOPLAM
508.707.677 581.571.226
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
508.707.677 581.571.226
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.672.251 3.760.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.672.251 3.760.162
Diğer Alacaklar
970.543 1.395.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
970.543 1.395.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.028.358.000 1.028.358.000
Maddi Duran Varlıklar
10 11.604.401 11.747.087
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.443.079 12.005.526
Diğer Duran Varlıklar
13 108.323.914 105.112.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.165.372.188 1.162.378.265
TOPLAM VARLIKLAR
1.674.079.865 1.743.949.491
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 320.071.119 366.625.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
320.071.119 366.625.364
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 278.166.744 369.325.880
Ticari Borçlar
20.843.757 28.008.551
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 17.391.914 17.641.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.451.843 10.366.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
147.247 705.000
Diğer Borçlar
39.102.297 57.050.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 34.750.180 56.720.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.352.117 330.139
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
77.109.438 39.209.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 77.109.438 39.209.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.353.947 10.732.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
525.773 223.636
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.828.174 10.509.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 262.021 1.083.912
ARA TOPLAM
745.056.570 872.741.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
745.056.570 872.741.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 654.075.618 507.180.713
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 408.376 6.699.865
Uzun Vadeli Karşılıklar
644.593 556.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
644.593 556.836
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
655.128.587 514.437.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.400.185.157 1.387.178.625
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
273.894.708 356.770.866
Ödenmiş Sermaye
14 205.000.000 205.000.000
Sermaye Avansı
14 360.000.000 360.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -2.218.849 -2.218.849
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 275.000.000 275.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.918.341 8.010.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.918.341 8.010.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.233.197 8.287.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -314.856 -276.799
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.021.505 7.021.505
Girişim Sermayesi Fonu
7.021.505 7.021.505
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-495.988.188 -205.526.249
Net Dönem Karı veya Zararı
-82.838.101 -290.516.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.894.708 356.770.866
TOPLAM KAYNAKLAR
1.674.079.865 1.743.949.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 54.661.550 57.977.125
Satışların Maliyeti
15 -22.404.376 -29.459.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.257.174 28.517.777
BRÜT KAR (ZARAR)
32.257.174 28.517.777
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.627.526 -7.353.362
Pazarlama Giderleri
16 -8.169.096 -8.776.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.049.930 3.622.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.744.652 -3.122.913
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.765.830 12.887.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 3.885.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.765.830 16.772.349
Finansman Gelirleri
19 1.827.715 1.300.683
Finansman Giderleri
19 -103.431.646 -113.917.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-82.838.101 -95.844.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-82.838.101 -95.844.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
-82.838.101 -95.844.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-82.838.101 -95.844.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kayıp 21 -0,40410000 -1,19810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-38.057 -101.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-38.057 -101.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.057 -101.371
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-82.876.158 -95.946.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-82.876.158 -95.946.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846662


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2707 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,2953
Açılış: 32,2169
34,9327 Değişim: 0,27%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.424,74 Değişim: 0,13%
Düşük 2.419,88 30.05.2024 Yüksek 2.427,96
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.