KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:53
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Transferler
0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -25.951 0 0 -15.525.761 -15.551.712 -15.551.712
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -8.198 4.802.656 32.652.659 -15.525.761 201.921.356 201.921.356
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983
Transferler
0 0 0 0 0 -235.960.059 235.960.059 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -101.371 0 0 -95.844.704 -95.946.075 -95.946.075
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -135.610 4.802.656 -203.307.400 -95.844.704 -114.485.058 -114.485.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.493.401 953.780
Dönem Karı (Zararı)
-95.844.704 -15.525.761
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.416.080 21.384.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 116.169 73.933
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.979 16.995
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 79.317.557 28.859.069
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.799.375 17.749.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.885.000 -25.295.753
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.885.000 -25.295.753
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -19.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -19.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-161.980.947 -4.873.838
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.609.759 7.647.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.627.031 -295.353
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.401.996 35.842.920
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.947.026 3.963.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.535.812 -6.832.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.784.832 -14.689
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-12.256.328 -34.049.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.061.411 -11.135.579
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-149.409.571 984.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-83.830 -30.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.336.093 6.600.639
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -70.111
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -70.111
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.500.000 7.140.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.907 -469.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.480.244 -7.303.959
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.800.000 184.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.088.643 -156.893.937
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
274.034.678 0
Ödenen Faiz
-44.241.010 -26.847.595
Alınan Faiz
1.300.683 12.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-26.325.464 -8.474.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.322.936 250.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.322.936 250.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.360.482 3.278.267
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.683.418 3.528.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 96.748.285 30.099.885
Ticari Alacaklar
68.496.457 74.598.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 1.459.228 1.447.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 67.037.229 73.151.727
Diğer Alacaklar
4.086.883 23.082.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.086.883 23.082.084
Stoklar
7 460.968.899 485.370.895
Peşin Ödenmiş Giderler
13.788.604 15.237.714
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,8 375.226 164.918
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.413.378 15.072.796
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
13 258.394 128.978
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
13 22.000.747 20.988.281
ARA TOPLAM
666.348.269 649.506.654
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
666.348.269 649.506.654
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.996.536 7.503.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.996.536 7.503.935
Diğer Alacaklar
2.064.918 1.696.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.064.918 1.696.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.003.339.907 1.005.791.000
Maddi Duran Varlıklar
10 3.260.253 3.376.422
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.027.386 11.525.302
Diğer Duran Varlıklar
13 104.507.662 101.831.448
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.131.196.662 1.131.724.855
TOPLAM VARLIKLAR
1.797.544.931 1.781.231.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 222.461.587 245.674.083
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 432.200.297 345.697.269
Ticari Borçlar
374.402.568 361.866.756
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 346.592.443 328.523.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.810.125 33.343.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
144.913 438.763
Diğer Borçlar
274.034.678 209.784.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 273.606.800 209.300.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
427.878 484.515
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.972.549 51.295.468
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4,8 0 21.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 39.972.549 51.273.547
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.503.625 10.984.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
366.270 158.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.137.355 10.826.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 234.493 703.505
ARA TOPLAM
1.354.954.710 1.226.444.754
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.354.954.710 1.226.444.754
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 556.392.752 571.795.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 300.004 1.233.413
Uzun Vadeli Karşılıklar
382.523 297.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
382.523 297.003
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.075.279 573.325.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.912.029.989 1.799.770.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-114.485.058 -18.538.983
Ödenmiş Sermaye
14 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-135.610 -34.239
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -135.610 -34.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -135.610 -34.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.802.656 4.802.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-203.307.400 32.652.659
Net Dönem Karı veya Zararı
-95.844.704 -235.960.059
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-114.485.058 -18.538.983
TOPLAM KAYNAKLAR
1.797.544.931 1.781.231.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 57.977.125 64.301.044
Satışların Maliyeti
15 -29.459.348 -43.578.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.517.777 20.722.490
BRÜT KAR (ZARAR)
28.517.777 20.722.490
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.353.362 -6.467.667
Pazarlama Giderleri
16 -8.776.269 -3.525.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.622.116 29.449.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.122.913 -8.754.028
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.887.349 31.424.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.885.000 19.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.772.349 31.444.308
Finansman Gelirleri
18 1.300.683 12.178
Finansman Giderleri
18 -113.917.736 -46.982.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-95.844.704 -15.525.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.844.704 -15.525.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.844.704 -15.525.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.844.704 -15.525.761
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 20 -1,19810000 -0,19410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.371 -25.951
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.371 -25.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.371 -25.951
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.946.075 -15.551.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.946.075 -15.551.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759830


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.