KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:47
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
0 0 0 0 0 151.070.362 -151.070.362 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -9.000 0 0 -19.432.483 -19.441.483 -19.441.483
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 16.104 2.398.514 23.986.983 -19.432.483 186.969.118 186.969.118
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Transferler
0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -25.951 0 0 -15.525.761 -15.551.712 -15.551.712
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -8.198 4.802.656 32.652.659 -15.525.761 201.921.356 201.921.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
953.780 24.182.703
Dönem Karı (Zararı)
-15.525.761 -19.432.483
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.384.224 34.380.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 73.933 64.755
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.995 684.678
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 28.859.069 17.149.892
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.749.480 16.483.941
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.295.753 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.295.753 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.500 50.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.500 50.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -52.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.873.838 9.260.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.647.691 1.336.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-295.353 -104.552
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
35.842.920 -17.528.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.963.525 -758.346
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.832.690 34.220.240
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.689 71.539
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-34.049.663 -4.231.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.135.579 -3.745.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
984.625 24.208.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.845 -25.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.600.639 352.259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.111 -7.654
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.111 -7.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.140.000 515.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-469.250 -155.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.303.959 -29.740.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.900.000 101.003.359
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.893.937 -111.759.379
Ödenen Faiz
-26.847.595 -16.436.473
Alınan Faiz
12.178 93.704
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.474.605 -2.641.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.460 -5.205.319
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.460 -5.205.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.278.267 15.840.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.528.727 10.635.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.195.124 12.470.059
Ticari Alacaklar
65.999.913 74.806.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 786.463 253.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 65.213.450 74.553.180
Diğer Alacaklar
6.306.235 6.019.936
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.113 10.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.304.122 6.009.371
Stoklar
7 582.252.311 770.889.478
Peşin Ödenmiş Giderler
16.530.419 19.023.818
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,8 195.811 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.334.608 19.023.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 133.735 131.908
Diğer Dönen Varlıklar
13 12.758.307 12.386.807
ARA TOPLAM
705.176.044 895.728.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
705.176.044 895.728.538
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9.545.528 8.386.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.545.528 8.386.600
Diğer Alacaklar
1.273.801 1.264.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.273.801 1.264.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 958.283.750 786.845.000
Maddi Duran Varlıklar
3.645.283 3.649.105
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.895.168 15.365.294
Diğer Duran Varlıklar
13 133.427.530 129.771.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.120.071.060 945.281.969
TOPLAM VARLIKLAR
1.825.247.104 1.841.010.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 246.107.795 151.442.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 166.048.597 223.223.706
Ticari Borçlar
647.482.969 654.315.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 600.947.559 591.227.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 46.535.410 63.088.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
531.685 140.060
Diğer Borçlar
403.202 417.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 15.939 1.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
387.263 416.360
Ertelenmiş Gelirler
8 61.175.427 94.025.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.212.350 20.955.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
343.230 158.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.869.120 20.797.708
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 136.539 890.737
ARA TOPLAM
1.136.098.564 1.145.411.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.136.098.564 1.145.411.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 476.673.521 466.384.594
Ertelenmiş Gelirler
8 10.303.098 11.503.074
Uzun Vadeli Karşılıklar
250.565 238.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
250.565 238.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
487.227.184 478.126.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.623.325.748 1.623.537.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.921.356 217.473.068
Ödenmiş Sermaye
14 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.198 17.753
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -8.198 17.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -8.198 17.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.802.656 4.802.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.652.659 21.582.841
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.525.761 11.069.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.921.356 217.473.068
TOPLAM KAYNAKLAR
1.825.247.104 1.841.010.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 64.301.044 54.201.934
Satışların Maliyeti
15 -43.578.554 -28.920.242
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.722.490 25.281.692
BRÜT KAR (ZARAR)
20.722.490 25.281.692
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.467.667 -1.882.110
Pazarlama Giderleri
16 -3.525.969 -5.971.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.449.982 26.196.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.754.028 -29.057.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.424.808 14.567.720
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.500 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -50.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.444.308 14.517.720
Finansman Gelirleri
18 12.178 183.118
Finansman Giderleri
18 -46.982.247 -34.133.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.525.761 -19.432.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.525.761 -19.432.483
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.525.761 -19.432.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.525.761 -19.432.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 20 -0,19410000 -0,24290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.951 -9.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.951 -9.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.951 -9.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.551.712 -19.441.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.551.712 -19.441.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682540


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,20% Hacim : 10.599 Mio.TL Son veri saati : 14:57
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.411
9,2846 Değişim: 0,25%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7779 Değişim: 0,29%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,19 Değişim: -0,04%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.