KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:19
KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 140.000.000 0 -25.109 2.046.429 -21.118.253 -105.613.041 55.290.026 55.290.026
Transferler
0 0 0 0 352.085 -105.965.126 105.613.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 50.213 0 0 151.070.362 151.120.575 151.120.575
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -140.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
0 0 0 0 2.404.142 148.666.220 -151.070.362 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -7.351 0 0 11.069.818 11.062.467 11.062.467
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.712.796 16.488.643
Dönem Karı (Zararı)
11.069.818 151.070.362
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.783.899 -94.746.618
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 274.565 988.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.168.395 708.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 92.876.213 53.015.998
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31.769.831 59.499.365
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-76.187.234 -211.273.286
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -76.187.234 -211.273.286
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50.000 2.215.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
50.000 2.215.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-167.871 98.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.083.500 -39.740.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
90.462.210 -46.665.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.780.466 -494.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.657.406 18.256.168
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
58.651.733 5.582.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.232.427 228.569.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
261.279 -3.996.186
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-248.723.913 -229.587.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.529.364 -11.405.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.770.217 16.582.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-57.421 -94.236
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.609.195 -224.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-561.048 -202.817
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-561.048 -202.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
515.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.563.147 -21.407
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.665.962 -5.737.468
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
468.751.600 967.712.950
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-407.780.408 -914.120.315
Ödenen Faiz
-82.601.731 -52.439.082
Alınan Faiz
196.372 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.231.795 -6.891.021
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.562.361 10.526.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.562.361 10.526.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.840.628 5.313.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.278.267 15.840.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.470.059 22.731.649
Ticari Alacaklar
74.806.532 153.805.735
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.6 253.352 200.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 74.553.180 153.605.622
Diğer Alacaklar
6.019.936 14.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 10.565 4.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.009.371 9.372
Stoklar
7 770.889.478 989.326.691
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.023.818 87.834.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 131.908 101.679
Diğer Dönen Varlıklar
15 12.386.807 40.450.181
ARA TOPLAM
895.728.538 1.294.264.837
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
895.728.538 1.294.264.837
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8.386.600 19.849.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.386.600 19.849.607
Diğer Alacaklar
1.264.747 490.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.264.747 490.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 786.845.000 461.565.000
Maddi Duran Varlıklar
11 3.649.105 3.362.622
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.365.294 5.206.104
Diğer Duran Varlıklar
15 129.771.223 76.198.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
945.281.969 566.671.887
TOPLAM VARLIKLAR
1.841.010.507 1.860.936.724
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 151.442.418 90.150.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 223.223.706 156.992.245
Ticari Borçlar
654.315.659 541.083.232
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 591.227.508 533.269.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 63.088.151 7.813.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
140.060 159.403
Diğer Borçlar
417.891 156.612
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.531 27.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
416.360 128.955
Türev Araçlar
10 0 98.894
Ertelenmiş Gelirler
8 94.025.114 334.402.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.955.722 19.011.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
158.014 157.565
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 20.797.708 18.853.841
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 890.737 1.705.078
ARA TOPLAM
1.145.411.307 1.143.759.364
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.145.411.307 1.143.759.364
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 466.384.594 490.696.597
Ertelenmiş Gelirler
8 11.503.074 19.849.607
Uzun Vadeli Karşılıklar
238.464 220.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
238.464 220.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478.126.132 510.766.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.623.537.439 1.654.526.123
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.473.068 206.410.601
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 17.753 25.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 17.753 25.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 4.802.656 2.398.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.582.841 -127.083.379
Net Dönem Karı veya Zararı
11.069.818 151.070.362
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
217.473.068 206.410.601
TOPLAM KAYNAKLAR
1.841.010.507 1.860.936.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 351.529.209 466.924.584
Satışların Maliyeti
17 -250.199.747 -331.824.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.329.462 135.100.455
BRÜT KAR (ZARAR)
101.329.462 135.100.455
Genel Yönetim Giderleri
18 -19.169.957 -9.318.262
Pazarlama Giderleri
18 -16.955.066 -20.228.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 135.081.258 273.864.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -62.318.550 -112.733.714
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.967.147 266.684.116
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-50.000 -2.215.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.917.147 264.469.116
Finansman Gelirleri
21 364.243 56.714
Finansman Giderleri
21 -127.211.572 -113.455.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.069.818 151.070.362
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.069.818 151.070.362
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.069.818 151.070.362
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.069.818 151.070.362
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 23 0,13840000 2,05700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.351 50.213
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.351 50.213
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.351 50.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.062.467 151.120.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.062.467 151.120.575http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664816


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.