" />

KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:48
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 3.006.943 1.276.552 1.924.415 736.737
Satışların Maliyeti
27.2 -1.594.618 -742.194 -841.635 -419.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.412.325 534.358 1.082.780 317.427
BRÜT KAR (ZARAR)
1.412.325 534.358 1.082.780 317.427
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -388.133 -160.788 -243.157 -92.568
Pazarlama Giderleri
28.2 -42.263 -24.808 -26.540 -13.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 447.857 212.941 353.848 99.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -464.967 -197.029 -371.899 -102.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
964.819 364.674 795.032 207.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 91.518 19.609 6.378 18.637
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -7.752 -95.318 0 -90.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 -262 0 308
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.048.585 288.703 801.410 136.450
Finansman Gelirleri
32.1 841.044 394.416 719.466 93.861
Finansman Giderleri
32.2 -2.319.320 -881.883 -1.972.274 -349.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-429.691 -198.764 -451.398 -119.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.552 2.083 -17.612 9.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -9.294 -4.603 -7.169 -501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -13.258 6.686 -10.443 10.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-452.243 -196.681 -469.010 -109.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
-452.243 -196.681 -469.010 -109.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 61.634 14.301 18.714 11.129
Ana Ortaklık Payları
35 -513.877 -210.982 -487.724 -120.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,91133000 -0,37416000 -0,86495000 -0,21324000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,91133000 -0,37416000 -0,86495000 -0,21324000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.447.147 1.052.744
Dönem Karı (Zararı)
35 -452.243 -196.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -452.243 -196.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.655.984 703.026
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 308.549 151.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-84.993 85.154
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -84.993 84.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.791 3.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.774 2.947
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 17 268
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
149.915 118.090
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 153.853 124.916
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 15.006 7.990
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -18.944 -14.816
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.265.464 398.533
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -46.486
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 0 -46.486
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 13.258 -6.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
598.406 657.311
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -1.281 260
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.248 16.890
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.468 110
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 87.716 16.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
169.498 48.073
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -281 6.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 169.779 42.040
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -48.286 -54.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -510.519 95.595
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
293.047 161.161
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 293.047 161.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 41.007 15.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.016 18.304
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.196 616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 47.212 17.688
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 418.023 342.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.653 13.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -12.392 -1.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 117.045 15.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.802.147 1.163.656
Ödenen Temettüler
-97.617 -15.109
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -257.383 -95.803
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-484.112 -942.461
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 59
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
588 2.220
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 588 2.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-486.706 -999.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -486.661 -859.859
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -45 -139.181
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 46.008 99.472
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -44.002 -45.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-650.453 -585.539
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.640
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-39.015 -2.094
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -39.015 -2.094
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.130 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.130 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
368.658 481.183
Kredilerden Nakit Girişleri
9 368.658 481.183
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-738.285 -888.976
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -738.285 -888.976
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.088 -57.376
Ödenen Faiz
32 -207.424 -150.878
Alınan Faiz
32 53.571 25.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
312.582 -475.256
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.4 176.264 99.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
488.846 -376.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.108.815 1.209.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.597.661 833.720


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.597.661 1.108.815
Finansal Yatırımlar
8 2.197 916
Ticari Alacaklar
135.092 202.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.032 564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 133.060 201.831
Diğer Alacaklar
9.819 6.440
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 91 89
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 9.728 6.351
Stoklar
14 200.981 152.695
Peşin Ödenmiş Giderler
15 138.493 63.910
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 257.383 173.856
Diğer Dönen Varlıklar
25 39.691 30.909
ARA TOPLAM
2.381.317 1.739.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.381.317 1.739.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.384 2.384
Diğer Alacaklar
7.110 6.131
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.648 3.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.462 2.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 7.135.992 7.242.664
Maddi Duran Varlıklar
19 16.771.835 16.355.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 261.402 276.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 203.471 116.848
Peşin Ödenmiş Giderler
15 867.992 432.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 1.266.078 1.270.553
Diğer Duran Varlıklar
25 27.262 23.652
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.543.526 25.726.830
TOPLAM VARLIKLAR
28.924.843 27.466.766
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 364.149 228.726
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.682.607 1.297.920
Ticari Borçlar
10 1.037.343 699.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 109.058 68.051
Diğer Borçlar
87.721 50.830
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.783 2.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 85.938 47.851
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.473.263 1.054.664
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 6.994 27.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.466.269 1.027.142
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 9.294 21.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.922 4.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 44.419 3.795
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 503 486
ARA TOPLAM
4.808.357 3.425.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.808.357 3.425.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.191.705 1.856.458
Ticari Borçlar
10 628 6.342
Diğer Borçlar
12 31.399 22.273
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.722 2.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.326 15.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 19.326 15.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 4.826.181 4.817.418
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.070.961 6.720.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.879.318 10.145.910
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.788.747 16.132.931
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.876 563.876
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.913 410.913
Geri Alınmış Paylar (-)
26.9 -264.887 -225.872
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.739 -53.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.759.798 9.863.974
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.759.798 9.863.974
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.8 9.762.050 9.866.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.6 -2.252 -2.109
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
568.622 415.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.4 568.622 415.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 295.877 256.862
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.7 5.022.164 2.239.727
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -513.877 2.661.911
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.5 1.256.778 1.187.925
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.045.525 17.320.856
TOPLAM KAYNAKLAR
28.924.843 27.466.766


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.876 410.913 -234.053 -53.739 6.640.866 -2.180 455.378 265.042 948.187 910.011 9.904.301 732.387 10.636.688
Transferler
-64.188 2.094 972.105 -910.011 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76 104.403 -210.981 -106.654 28.402 -78.252
Dönem Karı (Zararı)
-210.981 -210.981 14.300 -196.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76 104.403 104.327 14.102 118.429
Kar Payları
-15.109 -15.109
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.093 -2.093 -2.093
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
58 58 12.285 12.343
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
8.868 884 9.752 -15.397 -5.645
Dönem Sonu Bakiyeler
563.876 410.913 -236.146 -53.739 6.585.546 -2.256 559.781 267.136 1.921.234 -210.981 9.805.364 742.568 10.547.932
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.876 410.913 -225.872 -53.739 9.866.083 -2.109 415.279 256.862 2.239.727 2.661.911 16.132.931 1.187.925 17.320.856
Transferler
-104.033 -112.236 39.015 2.781.308 -2.661.911 -57.857 57.857 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143 265.579 -513.877 -248.441 92.104 -156.337
Dönem Karı (Zararı)
-513.877 -513.877 61.634 -452.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-143 265.579 265.436 30.470 295.906
Kar Payları
-97.617 -97.617
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-39.015 1.129 -37.886 0 -37.886
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
16.509 16.509
Dönem Sonu Bakiyeler
563.876 410.913 -264.887 -53.739 9.762.050 -2.252 568.622 295.877 5.022.164 -513.877 15.788.747 1.256.778 17.045.525


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-452.243 -196.681 -469.010 -109.112
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-445 49 -417 -29
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -465 38 -433 -38
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 11 16 9
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 20 11 16 9
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
296.351 118.380 248.861 90.093
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
26.4 296.351 118.380 248.861 90.093
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295.906 118.429 248.444 90.064
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-156.337 -78.252 -220.566 -19.048
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.104 28.402 9.204 19.052
Ana Ortaklık Payları
-248.441 -106.654 -229.770 -38.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187839


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.674 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8312 Değişim: -0,20%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6748 Değişim: -0,55%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.536,89 Değişim: 0,08%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.