" />

KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 21:12
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.rler
30.2 -91.927.356 -105.878.811 -7.850.063 -40.140.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.737.264 -100.119.013 117.795.108 -26.352.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 6.406.480 8.621.023 1.692.879 1.255.553
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -1.825.660 -149.552 -202.553 -147.966
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -262.912 -140.454 -122.186 -62.859
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.055.172 -91.787.996 119.163.248 -25.307.379
Finansman Gelirleri
32.1 94.347.898 128.578.021 55.862.021 61.311.718
Finansman Giderleri
32.2 -445.721.192 -555.313.723 -115.398.958 -301.771.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-304.318.122 -518.523.698 59.626.311 -265.767.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.321.678 24.264.823 -20.666.629 6.991.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -6.953.951 -11.861.479 -3.257.801 -574.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 54.275.629 36.126.302 -17.408.828 7.566.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-256.996.444 -494.258.875 38.959.682 -258.775.073
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 0 -175.533 0 -59.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
-256.996.444 -494.434.408 38.959.682 -258.834.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 151.159 -1.834.800 -871.352 -443.156
Ana Ortaklık Payları
35 -257.147.603 -492.599.608 39.831.034 -258.391.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,45603600 -0,87359600 0,07063800 -0,45824100
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,45603600 -0,87328500 0,07063800 -0,45813600
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 -0,00031100 0,00000000 -0,00010500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
324.295.995 37.319.854
Dönem Karı (Zararı)
35 -256.996.444 -494.434.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -256.996.444 -494.258.875
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 0 -175.533
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
542.352.113 557.402.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 134.382.296 130.958.525
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
707.596 16.969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 707.596 16.969
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.385 1.118.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -42.596 1.118.728
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 48.981 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.685.838 75.267.490
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 128.931.700 77.453.169
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 2.993.569 5.704.209
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -5.239.431 -7.889.888
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
294.002.773 428.738.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
40.842.854 -42.571.088
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 40.842.854 -42.571.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -54.275.629 -36.126.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.602.768 4.237.482
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 74.489.425 -33.863.346
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.192.612 39.211.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 131.584 -1.066.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -37.324.196 40.278.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 8.465.495 -2.168.911
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.593.474 40.528.324
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -133.004 -535.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 36.726.478 41.064.230
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -7.275.638 -4.436.571
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -164.980.915 -137.061.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.546.323 44.037.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.122.118 444.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 142.424.205 43.593.648
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -8.417.656 2.133.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 524.793 -10.653.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.681.656 51.382.931
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 693.556 376.879
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 12.988.100 51.006.052
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 19.214.239 421.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.954.184 14.705.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -831.183 -5.053.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 27.785.367 19.758.252
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
391.958.437 67.205.916
Ödenen Temettüler
-16.398.158 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -51.264.284 -29.886.062
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.743.186 -175.873.569
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.592.542 1.120.788
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 998.611 1.120.788
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 593.931 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.120.896 -172.438.960
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -101.392.069 -172.022.175
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -1.728.827 -416.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 2.930.000 1.792.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -18.144.832 -6.347.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.927.017 -70.859.663
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.653.899 10.950.345
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-29.068.553 -21.184.287
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -29.068.553 -21.184.287
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
846.875.643 116.895.926
Kredilerden Nakit Girişleri
9 846.875.643 116.895.926
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-650.022.472 -70.644.744
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -650.022.472 -70.644.744
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.579.800 -29.423.734
Ödenen Faiz
32 -175.031.983 -132.941.928
Alınan Faiz
32 46.100.283 55.488.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.479.826 -209.413.378
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 22.142.196 81.286.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.622.022 -128.127.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 332.659.077 434.234.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 611.281.099 306.107.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 611.281.099 332.659.077
Finansal Yatırımlar
8 4.896.993 78.701.349
Ticari Alacaklar
166.041.655 124.317.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 175.222 306.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 165.866.433 124.010.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 0 8.465.495
Diğer Alacaklar
3.284.698 4.083.698
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 61.966 1.216.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.222.732 2.867.573
Stoklar
14 43.418.636 36.142.998
Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.854.776 20.457.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 51.264.284 37.263.097
Diğer Dönen Varlıklar
25 14.236.875 14.373.668
ARA TOPLAM
925.279.016 656.463.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
925.279.016 656.463.656
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 2.383.501 3.068.570
Diğer Alacaklar
10.178.585 8.709.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.684.910 7.397.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.493.675 1.312.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 126.173.778 167.016.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.659.465.646 1.644.250.814
Maddi Duran Varlıklar
19 4.621.662.250 4.622.754.706
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 299.774.079 264.103.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 4.169.779 3.095.874
Peşin Ödenmiş Giderler
15 242.816.610 88.233.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 194.487.855 104.173.966
Diğer Duran Varlıklar
25 13.195.162 12.227.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.174.307.245 6.917.634.978
TOPLAM VARLIKLAR
8.099.586.261 7.574.098.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 274.733.456 144.720.378
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 754.490.318 495.755.336
Ticari Borçlar
515.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 276.272.864 147.098.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 0 8.417.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 21.851.979 21.327.186
Diğer Borçlar
16.607.630 11.292.824
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 3.566.168 2.872.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 13.041.462 8.420.212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 29.427.525 10.090.912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 6.953.951 4.619.085
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.114.765 2.655.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.562.777 2.152.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 551.988 503.007
ARA TOPLAM
1.385.090.517 846.493.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.385.090.517 846.493.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.634.903.797 1.435.410.176
Ticari Borçlar
10 3.902.296 5.941.408
Diğer Borçlar
12 8.874.415 507.565
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.937 129.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.240.976 6.564.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.240.976 6.564.992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.172.858.764 1.136.919.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.827.787.185 2.585.473.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.212.877.702 3.431.966.267
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.521.065.321 4.041.110.361
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.10 -532.706.985 -503.638.432
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.739.327 -53.739.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.420.775.294 2.594.555.053
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.420.775.294 2.594.555.053
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.9 2.422.678.628 2.572.364.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.7 -1.903.334 -1.283.894
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 0 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
262.738.217 253.905.628
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 262.738.217 253.905.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 563.697.054 534.628.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.8 142.660.050 730.122.985
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -257.147.603 -489.512.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 365.643.238 101.022.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.886.708.559 4.142.132.367
TOPLAM KAYNAKLAR
8.099.586.261 7.574.098.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-40.187.818 21.184.287 95.434.716 -76.431.185 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.168 107.331.083 -492.599.608 -385.145.357 7.181.622 -377.963.735
Dönem Karı (Zararı)
-492.599.608 -492.599.608 -1.834.800 -494.434.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.168 107.331.083 107.454.251 9.016.422 116.470.673
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
60.986 60.986 60.986
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.184.287 -21.184.287 -21.184.287
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.483.058 -1.483.058 12.433.403 10.950.345
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.005.499 -1.005.499 1.005.499 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -472.449.960 -53.710.445 2.589.412.734 -746.680 23.474.759 272.223.394 503.440.029 736.795.649 -492.599.608 4.080.628.493 90.308.137 4.170.936.630
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367
Transferler
-38.814.875 29.068.553 -479.766.346 489.512.668 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-619.440 8.832.589 -257.147.603 -248.934.454 4.798.217 -244.136.237
Dönem Karı (Zararı)
-257.147.603 -257.147.603 151.159 -256.996.444
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-619.440 8.832.589 8.213.149 4.647.058 12.860.207
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
-16.398.158 -16.398.158
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-29.068.553 -29.068.553 0 -29.068.553
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-110.870.685 -107.696.589 -218.567.274 276.221.173 57.653.899
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.474.759 -23.474.759 -23.474.759
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -532.706.985 -53.739.327 2.422.678.628 -1.903.334 0 262.738.217 563.697.054 142.660.050 -257.147.603 3.521.065.321 365.643.238 3.886.708.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-256.996.444 -494.434.408 38.959.682 -258.834.339
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-590.865 152.517 -339.777 458.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -690.005 186.414 -402.098 537.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99.140 -33.897 62.321 -79.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 99.140 -33.897 62.321 -79.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.451.072 116.318.156 -1.429.604 64.711.054
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 13.451.072 116.318.156 -1.429.604 64.711.054
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.860.207 116.470.673 -1.769.381 65.169.374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-244.136.237 -377.963.735 37.190.301 -193.664.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.798.217 7.181.622 -2.907.608 5.135.814
Ana Ortaklık Payları
-248.934.454 -385.145.357 40.097.909 -198.800.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976640


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.217 Değişim: 0,75% Hacim : 20.328 Mio.TL Son veri saati : 10:30
Düşük 11.194 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0955 Değişim: 0,09%
Düşük 32,9727 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2805 Değişim: 0,23%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.630,12 Değişim: 0,61%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.