KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 18:16
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 46.265.619 175.508.728
Satışların Maliyeti
27.2 -67.648.567 -142.101.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-21.382.948 33.407.286
BRÜT KAR (ZARAR)
-21.382.948 33.407.286
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -17.771.622 -32.644.762
Pazarlama Giderleri
28.2 -3.952.118 -5.764.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 29.237.899 16.567.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -47.458.835 -28.302.997
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-61.327.624 -16.737.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 2.265.751 6.450.077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -432.000 -1.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -80.204 -15.515
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-59.574.077 -10.304.741
Finansman Gelirleri
32.1 23.709.033 31.301.770
Finansman Giderleri
32.2 -215.040.988 -148.587.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-250.906.032 -127.590.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
44.491.707 7.498.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -1.007.831 -8.319.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 45.499.538 15.817.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-206.414.325 -120.091.944
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 -59.643 -58.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-206.473.968 -120.150.391
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 -1.600.020 1.542.831
Ana Ortaklık Payları
35 -204.873.948 -121.693.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,36333200 -0,21581600
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,36322600 -0,21571200
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00010600 -0,00010400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.373.772 34.738.753
Dönem Karı (Zararı)
35 -206.473.968 -120.150.391
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -206.414.325 -120.091.944
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 -59.643 -58.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
171.651.330 145.619.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 45.885.309 45.240.195
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.305 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 30.305 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-183.707 504.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -183.707 504.269
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
47.602.286 28.936.064
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 46.999.643 29.315.031
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 2.793.263 6.001.966
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -2.190.620 -6.380.933
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
146.022.800 99.908.018
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-22.206.125 -13.151.477
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -22.206.125 -13.151.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -45.499.538 -15.817.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.828.334 27.959.117
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 2.995.212 111.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.235.511 33.287.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -16.519.866 -1.037.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -13.715.645 34.324.847
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -1.209.388 -733.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.473.486 34.176.123
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -461.755 238.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 36.935.241 33.937.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.303.731 6.669.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -11.396.113 -42.794.499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.309.501 51.261.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.575.955 67.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -9.885.456 51.194.413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.136.086 649.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -18.729.079 -4.789.727
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.664.769 242.135
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 123.532 220.060
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -3.788.301 22.075
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 27.526.517 -11.263.280
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.937.663 -38.857.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -2.161.577 -859.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 35.099.240 -37.998.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.994.304 53.427.953
Ödenen Temettüler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -36.379.468 -18.689.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.029.600 -57.012.256
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
593.931 793.324
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 793.324
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 593.931 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.343.531 -52.160.183
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -27.620.885 -52.147.034
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -1.722.646 -13.149
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 720.000 702.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.000.000 -6.347.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.033.816 -63.640.034
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.908.364 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -9.594.926
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 0 -9.594.926
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.514.053 8.637.504
Kredilerden Nakit Girişleri
9 46.514.053 8.637.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.456.590 -33.367.581
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -83.456.590 -33.367.581
Ödenen Faiz
32 -60.985.238 -45.740.551
Alınan Faiz
32 13.985.595 16.425.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-143.437.188 -85.913.537
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 31.703.260 20.106.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.733.928 -65.806.988
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 332.659.077 434.234.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 220.925.149 368.427.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 220.925.149 332.659.077
Finansal Yatırımlar
8 75.706.137 78.701.349
Ticari Alacaklar
156.713.034 124.317.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 16.826.672 306.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 139.886.362 124.010.402
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 9.674.883 8.465.495
Diğer Alacaklar
4.417.487 4.083.698
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.291.302 1.216.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.126.185 2.867.573
Stoklar
14 33.839.267 36.142.998
Peşin Ödenmiş Giderler
15 23.631.163 20.457.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 36.379.468 37.263.097
Diğer Dönen Varlıklar
25 17.055.811 14.373.668
ARA TOPLAM
578.342.399 656.463.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
578.342.399 656.463.656
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 3.068.570 3.068.570
Diğer Alacaklar
9.165.784 8.709.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.784.325 7.397.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.381.459 1.312.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 189.222.757 167.016.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.644.530.814 1.644.250.814
Maddi Duran Varlıklar
19 4.621.993.418 4.622.754.706
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 313.817.430 264.103.863
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 4.285.178 3.095.874
Peşin Ödenmiş Giderler
15 96.455.421 88.233.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 169.372.202 104.173.966
Diğer Duran Varlıklar
25 11.706.620 12.227.186
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.063.618.194 6.917.634.978
TOPLAM VARLIKLAR
7.641.960.593 7.574.098.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 193.778.549 144.720.378
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 672.665.135 495.755.336
Ticari Borçlar
135.413.300 147.614.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 2.091.866 515.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 133.321.434 147.098.433
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 9.553.742 8.417.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.598.107 21.327.186
Diğer Borçlar
7.562.429 11.292.824
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.996.144 2.872.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 4.566.285 8.420.212
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 37.669.669 10.090.912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 1.007.831 4.619.085
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.327.774 2.655.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.824.767 2.152.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 503.007 503.007
ARA TOPLAM
1.062.576.536 846.493.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.062.576.536 846.493.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.421.939.844 1.435.410.176
Ticari Borçlar
10 3.066.425 5.941.408
Diğer Borçlar
12 573.191 507.565
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 77.071 129.311
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.886.904 6.564.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.886.904 6.564.992
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.156.585.479 1.136.919.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.589.128.914 2.585.473.096
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.651.705.450 3.431.966.267
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.885.178.658 4.041.110.361
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.10 -503.638.432 -503.638.432
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.744.105 -53.739.327
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.580.169.795 2.594.555.053
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.580.169.795 2.594.555.053
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.9 2.558.347.830 2.572.364.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.7 -1.652.794 -1.283.894
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 23.474.759 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
294.538.273 253.905.628
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 294.538.273 253.905.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 534.628.501 534.628.501
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.8 263.309.953 730.122.985
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -204.873.948 -489.512.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 105.076.485 101.022.006
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.990.255.143 4.142.132.367
TOPLAM KAYNAKLAR
7.641.960.593 7.574.098.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-13.470.612 9.594.926 80.306.871 -76.431.185 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.887 27.955.009 -121.693.222 -93.799.100 3.052.489 -90.746.611
Dönem Karı (Zararı)
-121.693.222 -121.693.222 1.542.831 -120.150.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.887 27.955.009 27.894.122 1.509.658 29.403.780
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.594.926 -9.594.926 -9.594.926
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
83.879 83.879 -83.879 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -460.860.599 -53.710.445 2.616.129.940 -930.735 23.474.759 192.847.320 491.850.668 724.179.254 -121.693.222 4.386.075.561 72.656.223 4.458.731.784
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367
Transferler
-13.449.309 -476.063.359 489.512.668 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.049 -368.900 40.632.645 -204.873.948 -165.177.252 2.391.664 -162.785.588
Dönem Karı (Zararı)
-204.873.948 -204.873.948 -1.600.020 -206.473.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.049 -368.900 40.632.645 39.696.696 3.991.684 43.688.380
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-4.778 9.250.327 9.245.549 1.662.815 10.908.364
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.744.105 2.558.347.830 -1.652.794 23.474.759 294.538.273 534.628.501 263.309.953 -204.873.948 3.885.178.658 105.076.485 3.990.255.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-206.473.968 -120.150.391
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-259.464 -144.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -299.779 -163.680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.315 18.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 40.315 18.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.947.844 29.548.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
26,5 43.947.844 29.548.543
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.688.380 29.403.780
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-162.785.588 -90.746.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.391.664 3.052.489
Ana Ortaklık Payları
-165.177.252 -93.799.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941477


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.960 Değişim: 0,58% Hacim : 57.522 Mio.TL Son veri saati : 13:48
Düşük 8.886 05.03.2024 Yüksek 8.971
Açılış: 8.913
31,6235 Değişim: 0,17%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3632 Değişim: 0,13%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.159,11 Değişim: 0,47%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.166,01
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.