KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2021 - 19:50
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 421.536.314 922.766.393
Satışların Maliyeti
27.2 -403.391.942 -636.821.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.144.372 285.944.768
BRÜT KAR (ZARAR)
18.144.372 285.944.768
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -100.578.635 -142.041.522
Pazarlama Giderleri
28.2 -17.432.979 -27.989.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir 65.891.030 55.008.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -121.655.616 -19.437.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-155.631.828 151.483.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 11.992.989 230.862.128
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -815.742 -8.918.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -840.778 -191.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-145.295.359 373.236.117
Finansman Gelirleri
32.1 170.931.771 192.402.214
Finansman Giderleri
32.2 -585.500.040 -396.807.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-559.863.628 168.831.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
75.840.576 -79.907.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -4.619.085 -35.423.718
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 80.459.661 -44.484.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-484.023.052 88.923.113
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 -233.903 -1.362.149
DÖNEM KARI (ZARARI)
-484.256.955 87.560.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 5.255.713 11.129.779
Ana Ortaklık Payları
35 -489.512.668 76.431.185
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,86812100 0,13554600
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,86770600 0,13796200
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00041500 -0,00241600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.055.913 351.624.652
Dönem Karı (Zararı)
35 -484.256.955 87.560.964
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -484.023.052 88.923.113
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 -233.903 -1.362.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
580.785.507 127.465.053
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 175.532.112 160.249.399
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.416.543 1.601.759
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 1.416.543 1.601.759
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
222.314 527.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 369.089 527.307
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-146.775 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
102.101.780 95.537.160
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 102.340.638 99.609.909
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 4.071.666 3.016.360
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -4.310.524 -7.089.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
413.152.721 50.745.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -210.316.216
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -210.316.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-31.180.302 -15.364.088
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -31.180.302 -15.364.088
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -80.459.661 44.484.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.370.258 189.744.223
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 20.888.813 273.835
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.218.517 91.193.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 3.174.931 86.078.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 65.043.586 5.115.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -1.609.660 -771.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.386.820 23.859.447
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -674.503 1.992.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 43.061.323 21.867.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.296.350 -5.336.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -53.472.941 12.740.643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.226.120 50.322.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -734.794 1.110.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.491.326 49.211.984
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.600.943 670.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.369.686 3.530.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.848.818 -16.256.846
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 791.023 679.737
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -4.639.841 -16.936.583
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -46.572.697 40.714.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.339.365 -11.196.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -5.143.817 5.785.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 24.483.182 -16.981.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
149.898.810 404.770.240
Ödenen Temettüler
-4.579.800 -12.349.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -37.263.097 -40.796.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-250.608.224 -190.584.715
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-3.124.845 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.321.467 9.486.286
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 1.321.467 9.486.286
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-242.933.491 -181.951.217
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -242.218.812 -181.202.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -714.679 -749.162
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 3.476.042 3.429.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -9.347.397 -21.548.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.316.439 -59.270.628
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.299.398 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-52.372.759 -18.034.395
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -52.372.759 -18.034.395
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.824.836 216.599.272
Kredilerden Nakit Girişleri
9 239.824.836 216.599.272
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-133.727.276 -158.225.596
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -133.727.276 -158.225.596
Ödenen Faiz
32 -176.173.003 -165.299.272
Alınan Faiz
32 73.832.365 65.689.363
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.868.750 101.769.309
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 62.293.219 40.899.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-101.575.531 142.669.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 434.234.608 291.565.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 332.659.077 434.234.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 332.659.077 434.234.608
Finansal Yatırımlar
8 78.701.349 66.215.162
Ticari Alacaklar
124.317.208 189.641.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 306.806 3.481.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 124.010.402 186.160.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 8.465.495 6.855.835
Diğer Alacaklar
4.083.698 6.624.536
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.216.125 1.394.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.867.573 5.229.621
Stoklar
14 36.142.998 39.439.348
Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.457.066 17.242.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 37.263.097 40.796.066
Diğer Dönen Varlıklar
25 14.373.668 11.004.286
ARA TOPLAM
656.463.656 812.054.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
656.463.656 812.054.492
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 3.068.570 36.443.570
Diğer Alacaklar
8.709.962 7.759.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 7.397.747 6.544.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.312.215 1.215.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 167.016.632 135.836.330
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.644.250.814 1.638.379.459
Maddi Duran Varlıklar
19 4.622.754.706 4.507.185.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 264.103.863 278.055.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.095.874 2.463.304
Peşin Ödenmiş Giderler
15 88.233.405 37.974.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 104.173.966 31.510.115
Diğer Duran Varlıklar
25 12.227.186 10.452.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.917.634.978 6.686.061.439
TOPLAM VARLIKLAR
7.574.098.634 7.498.115.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 144.720.378 59.255.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 495.755.336 352.982.413
Ticari Borçlar
147.614.344 160.699.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 515.911 1.250.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 147.098.433 159.449.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 8.417.656 6.816.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 21.327.186 15.957.500
Diğer Borçlar
11.292.824 15.068.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.872.612 2.081.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 8.420.212 12.987.131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 10.090.912 56.155.109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 4.619.085 35.423.718
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.655.450 4.907.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 2.152.443 4.257.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 503.007 649.782
ARA TOPLAM
846.493.171 707.267.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846.493.171 707.267.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.435.410.176 1.077.242.303
Ticari Borçlar
10 5.941.408 2.095.892
Diğer Borçlar
12 507.565 580.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 129.311 637.811
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.564.992 5.645.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 6.564.992 5.645.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 1.136.919.644 1.145.573.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.585.473.096 2.231.775.382
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.431.966.267 2.939.042.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.041.110.361 4.489.385.708
Ödenmiş Sermaye
26.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
26.1 410.912.684 410.912.684
Geri Alınmış Paylar (-)
26.10 -503.638.432 -451.265.673
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26.2 -53.739.327 -53.710.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.594.555.053 2.652.205.463
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.594.555.053 2.652.205.463
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.9 2.572.364.188 2.629.600.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.7 -1.283.894 -869.848
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.4 23.474.759 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
253.905.628 164.892.311
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 253.905.628 164.892.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.3 534.628.501 482.255.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.8 730.122.985 643.788.504
Net Dönem Karı veya Zararı
35 -489.512.668 76.431.185
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 101.022.006 69.687.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.142.132.367 4.559.073.321
TOPLAM KAYNAKLAR
7.574.098.634 7.498.115.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -433.231.278 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-45.469.008 18.034.395 287.294.462 -259.859.849 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
473.328.032 403.217 27.434.941 76.431.185 577.597.375 16.713.228 594.310.603
Dönem Karı (Zararı)
76.431.185 76.431.185 11.129.779 87.560.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
473.328.032 403.217 27.434.941 501.166.190 5.583.449 506.749.639
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.034.395 -18.034.395 -18.034.395
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
814.260 814.260 -814.260 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -451.265.673 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321
Transferler
-53.809.333 52.372.759 77.867.759 -76.431.185 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.427.031 -414.046 91.225.765 -489.512.668 -402.127.980 17.904.046 -384.223.934
Dönem Karı (Zararı)
-489.512.668 -489.512.668 5.255.713 -484.256.955
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.427.031 -414.046 91.225.765 87.384.688 12.648.333 100.033.021
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
60.986 60.986 0 60.986
Kar Payları
-2.218.913 -2.218.913 -2.360.887 -4.579.800
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-52.372.759 -52.372.759 0 -52.372.759
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-2.212.448 -912.397 -3.124.845 0 -3.124.845
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-28.882 12.745.631 12.716.749 14.582.649 27.299.398
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.208.585 -1.208.585 1.208.585 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -503.638.432 -53.739.327 2.572.364.188 -1.283.894 23.474.759 253.905.628 534.628.501 730.122.985 -489.512.668 4.041.110.361 101.022.006 4.142.132.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-484.256.955 87.560.964
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-402.829 478.029.628
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 0 624.339.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -490.432 511.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.603 -146.822.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 87.603 -146.822.282
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
100.435.850 28.720.011
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 100.435.850 28.720.011
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.033.021 506.749.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-384.223.934 594.310.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.904.046 16.713.228
Ana Ortaklık Payları
-402.127.980 577.597.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923020


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 0,00% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,6032 Değişim: 0,32%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7830 Değişim: 0,27%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.490,23 Değişim: -0,37%
Düşük 2.488,38 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.