KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 23:45
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 175.508.728 145.332.389
Satışların Maliyeti
27.2 -142.101.442 -132.397.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.407.286 12.934.822
BRÜT KAR (ZARAR)
33.407.286 12.934.822
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -32.644.762 -34.286.051
Pazarlama Giderleri
28.2 -5.764.789 -6.248.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 16.567.545 11.643.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -28.302.997 -9.942.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.737.717 -25.899.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 6.450.077 1.426.778
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -1.586 -42.918
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -15.515 -2.006
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.304.741 -24.517.746
Finansman Gelirleri
32.1 31.301.770 59.214.293
Finansman Giderleri
32.2 -148.587.581 -134.469.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-127.590.552 -99.772.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.498.608 12.355.760
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -8.319.234 -1.084.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 15.817.842 13.440.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.091.944 -87.417.135
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 -58.447 -115.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.150.391 -87.532.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 1.542.831 56.884
Ana Ortaklık Payları
35 -121.693.222 -87.589.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21581600 -0,15533500
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,21571200 -0,15513000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00010400 -0,00020500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.738.753 30.299.913
Dönem Karı (Zararı)
35 -120.150.391 -87.532.893
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -120.091.944 -87.417.135
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 -58.447 -115.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
145.619.227 89.401.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 45.240.195 39.268.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
504.269 630.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 504.269 630.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.936.064 19.616.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 29.315.031 21.148.391
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 6.001.966 3.046.861
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -6.380.933 -4.578.430
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
99.908.018 51.738.736
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-13.151.477 -8.413.579
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -13.151.477 -8.413.579
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -15.817.842 -13.440.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.959.117 49.475.428
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 111.068 -61.003
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.287.778 72.732.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.037.069 51.941.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 34.324.847 20.791.523
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -733.792 -461.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.176.123 14.146.490
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 238.500 -895.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 33.937.623 15.041.922
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 6.669.788 2.367.856
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -42.794.499 -9.635.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.261.962 -10.650.001
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 67.549 45.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 51.194.413 -10.695.985
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 649.335 377.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -4.789.727 2.687.960
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.135 -2.119.159
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 220.060 177.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 22.075 -2.297.003
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -11.263.280 4.923.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.857.774 -24.833.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -859.534 40.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -37.998.240 -24.874.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.427.953 51.343.812
Ödenen Temettüler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -18.689.200 -21.043.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.012.256 -30.864.124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
793.324 657.186
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 793.324 654.618
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 2.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.160.183 -31.521.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -52.147.034 -31.518.145
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -13.149 -3.165
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 702.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -6.347.397 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.640.034 -33.067.886
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.594.926 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -9.594.926 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.637.504 942.622
Kredilerden Nakit Girişleri
9 8.637.504 942.622
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.367.581 -12.862.117
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -33.367.581 -12.862.117
Ödenen Faiz
32 -45.740.551 -40.330.917
Alınan Faiz
32 16.425.520 19.182.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.913.537 -33.632.097
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 20.106.549 11.850.958
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.806.988 -21.781.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 434.234.608 291.565.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 368.427.620 269.784.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 368.427.620 434.234.608
Finansal Yatırımlar
8 73.882.940 66.215.162
Ticari Alacaklar
162.734.899 189.641.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.518.806 3.481.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 158.216.093 186.160.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 7.589.627 6.855.835
Diğer Alacaklar
13.219.025 6.624.536
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.156.415 1.394.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 12.062.610 5.229.621
Stoklar
14 32.769.560 39.439.348
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.629.946 17.242.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 18.689.200 40.796.066
Diğer Dönen Varlıklar
25 12.737.359 11.004.286
ARA TOPLAM
705.680.176 812.054.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
705.680.176 812.054.492
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 28.664.724 36.443.570
Diğer Alacaklar
7.785.332 7.759.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.544.454 6.544.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.240.878 1.215.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 148.987.807 135.836.330
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.644.024.856 1.638.379.459
Maddi Duran Varlıklar
19 4.528.556.918 4.507.185.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 270.711.031 278.055.723
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.498.316 2.463.304
Peşin Ödenmiş Giderler
15 82.382.083 37.974.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 42.358.863 31.510.115
Diğer Duran Varlıklar
25 9.579.212 10.452.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.765.549.142 6.686.061.439
TOPLAM VARLIKLAR
7.471.229.318 7.498.115.931
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 51.472.364 59.255.567
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 422.872.412 352.982.413
Ticari Borçlar
218.368.565 160.699.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 1.318.254 1.250.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 217.050.311 159.449.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 7.466.048 6.816.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.167.773 15.957.500
Diğer Borçlar
15.345.272 15.068.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.301.649 2.081.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 13.043.623 12.987.131
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 44.989.235 56.155.109
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.