KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 04:19
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
27.1 922.766.393 767.144.410
Satışların Maliyeti
27.2 -636.821.625 -505.225.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
285.944.768 261.918.549
BRÜT KAR (ZARAR)
285.944.768 261.918.549
Genel Yönetim Giderleri
28.1 -142.041.522 -134.555.801
Pazarlama Giderleri
28.2 -27.989.640 -28.003.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 55.008.094 147.041.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -19.437.921 -41.286.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.483.779 205.113.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 230.862.128 431.914.587
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -8.918.213 -3.815.255
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -191.577 -352.371
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
373.236.117 632.860.617
Finansman Gelirleri
32.1 192.402.214 234.990.153
Finansman Giderleri
32.2 -396.807.330 -488.250.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
168.831.001 379.600.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.907.888 -107.418.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -35.423.718 -18.227.557
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -44.484.170 -89.191.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.923.113 272.181.439
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.2 -1.362.149 -608.780
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.560.964 271.572.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.6 11.129.779 11.712.810
Ana Ortaklık Payları
35 76.431.185 259.859.849
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13554600 0,46084600
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,13796200 0,46192600
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00241600 -0,00108000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
351.624.652 139.310.474
Dönem Karı (Zararı)
35 87.560.964 271.572.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 88.923.113 272.181.439
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.2 -1.362.149 -608.780
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
127.465.053 -54.565.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 160.249.399 93.165.674
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.601.759 4.624.484
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 1.601.759 4.624.484
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
527.307 2.382.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 527.307 2.382.177
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.537.160 95.202.626
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 99.609.909 94.423.402
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 3.016.360 4.432.522
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -7.089.109 -3.653.298
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.745.562 115.541.545
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-210.316.216 -427.083.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -210.316.216 -427.083.374
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-15.364.088 -27.589.795
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -15.364.088 -27.589.795
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 44.484.170 89.191.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
189.744.223 -7.112.452
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 273.835 -18.141.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
91.193.607 -19.828.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 86.078.106 17.485.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 5.115.501 -37.314.276
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -771.257 -925.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.859.447 6.154.424
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 1.992.255 -2.259.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 21.867.192 8.414.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -5.336.262 -2.642.540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 12.740.643 -20.210.519
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.322.602 24.783.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.110.618 -3.894
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 49.211.984 24.787.566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 670.448 1.280.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.530.109 1.236.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.256.846 15.054.261
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 679.737 421.536
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -16.936.583 14.632.725
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 40.714.107 458.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.196.210 5.668.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 5.785.203 -218.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -16.981.413 5.886.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
404.770.240 209.894.591
Ödenen Temettüler
-12.349.522 -45.458.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
34 -40.796.066 -25.125.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-190.584.715 -248.701.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.486.286 9.240.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 9.486.286 9.217.251
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 23.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-181.951.217 -242.521.135
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -181.202.055 -241.931.188
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -749.162 -589.947
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 3.429.000 15.840.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -21.548.784 -31.261.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.270.628 57.010.971
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.034.395 -47.635.416
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26 -18.034.395 -47.635.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
216.599.272 632.949.104
Kredilerden Nakit Girişleri
9 216.599.272 632.949.104
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-158.225.596 -433.879.315
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -158.225.596 -433.879.315
Ödenen Faiz
32 -165.299.272 -128.946.700
Alınan Faiz
32 65.689.363 34.523.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.769.309 -52.380.064
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.5 40.899.898 60.936.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.669.207 8.556.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 291.565.401 283.008.725
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 434.234.608 291.565.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 434.234.608 291.565.401
Finansal Yatırımlar
8 66.215.162 33.213.997
Ticari Alacaklar
189.641.744 275.348.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.481.737 89.559.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 186.160.007 185.788.158
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 6.855.835 6.084.578
Diğer Alacaklar
6.624.536 6.763.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.394.915 4.879.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 5.229.621 1.883.966
Stoklar
14 39.439.348 34.103.086
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.242.907 19.546.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 40.796.066 25.125.755
Diğer Dönen Varlıklar
25 11.004.286 16.869.890
ARA TOPLAM
812.054.492 708.620.295
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
812.054.492 708.620.295
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 36.443.570 69.718.570
Diğer Alacaklar
7.759.878 6.354.753
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 6.544.454 5.052.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.215.424 1.302.516
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 135.836.330 120.472.242
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 1.638.379.459 1.409.943.458
Maddi Duran Varlıklar
19 4.507.185.686 3.842.032.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 278.055.723 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.463.304 3.232.994
Peşin Ödenmiş Giderler
15 37.974.623 48.411.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 31.510.115 32.776.869
Diğer Duran Varlıklar
25 10.452.751 10.372.350
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.686.061.439 5.543.315.593
TOPLAM VARLIKLAR
7.498.115.931 6.251.935.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 59.255.567 17.425.181
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 352.982.413 313.018.317
Ticari Borçlar
160.699.887 108.011.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 1.250.705 140.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 159.449.182 107.871.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 6.816.713 6.146.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 15.957.500 12.427.391
Diğer Borçlar
15.068.720 31.113.840
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2. 14.555.543 -279.383.117
Kar Payları
-45.072.956 -45.072.956 -385.406 -45.458.362
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-47.635.416 -47.635.416 -47.635.416
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
6.254.999 6.254.999
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635
Transferler
-45.469.008 18.034.395 287.294.462 -259.859.849
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
473.328.032 403.217 27.434.941 76.431.185 577.597.375 16.713.228 594.310.603
Dönem Karı (Zararı)
76.431.185 76.431.185 11.129.779 87.560.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
473.328.032 403.217 27.434.941 501.166.190 5.583.449 506.749.639
Kar Payları
-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.034.395 -18.034.395 -18.034.395
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
814.260 814.260 -814.260 0
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -451.265.673 0 -53.710.445 2.629.600.552 -869.848 23.474.759 164.892.311 482.255.742 643.788.504 76.431.185 4.489.385.708 69.687.613 4.559.073.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
87.560.964 271.572.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
478.029.628 857.977.737
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 624.339.966 1.121.390.910
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 511.944 142.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-146.822.282 -263.555.286
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -146.822.282 -263.555.286
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.720.011 68.450.757
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.5 28.720.011 68.450.757
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
506.749.639 926.428.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
594.310.603 1.198.001.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.713.228 25.590.608
Ana Ortaklık Payları
577.597.375 1.172.410.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825914


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.549 Değişim: 0,79% Hacim : 16.968 Mio.TL Son veri saati : 14:06
Düşük 2.544 28.06.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.545
16,6492 Değişim: 0,75%
Düşük 16,5102 28.06.2022 Yüksek 16,6533
Açılış: 16,5259
17,6262 Değişim: 0,57%
Düşük 17,4694 28.06.2022 Yüksek 17,6379
Açılış: 17,5264
975,72 Değişim: 0,71%
Düşük 967,83 28.06.2022 Yüksek 978,82
Açılış: 968,85
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.