KAP ***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:24
KAP ***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.129.540.307 2.415.481.473 661.905.726 1.173.894.036
Satışların Maliyeti
17 -1.703.660.429 -1.756.049.107 -508.084.535 -817.759.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
425.879.878 659.432.366 153.821.191 356.134.402
BRÜT KAR (ZARAR)
425.879.878 659.432.366 153.821.191 356.134.402
Genel Yönetim Giderleri
18 -55.938.246 -35.647.644 -22.982.483 -11.697.170
Pazarlama Giderleri
18 -110.920.086 -75.843.050 -39.099.131 -28.491.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.206.889 1.478.335 3.546.124 412.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.160.687 -6.895.585 -1.478.050 -6.073.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
266.067.748 542.524.422 93.807.651 310.285.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.485.321 10.308.986 19.330 5.252.690
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
269.553.069 552.833.408 93.826.981 315.537.828
Finansman Gelirleri
22 38.806.155 4.940.092 8.832.003 2.572.224
Finansman Giderleri
22 -23.983.264 -22.339.700 -5.878.033 -6.374.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
284.375.960 535.433.800 96.780.951 311.735.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-57.943.956 -31.945.230 -14.089.836 9.586.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -22.538.459 -91.157.985 -8.843.293 -45.472.180
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -35.405.497 59.212.755 -5.246.543 55.058.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
226.432.004 503.488.570 82.691.115 321.321.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
226.432.004 503.488.570 82.691.115 321.321.247
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
226.432.004 503.488.570 82.691.115 321.321.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,98400000 0,36000000 4,37800000 2,79400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,98400000 0,36000000 4,37800000 2,79400000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
421.909.078 267.365.144
Dönem Karı (Zararı)
226.432.004 503.488.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
226.432.004 503.488.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.169.584 95.620.311
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 103.061.762 54.462.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 9.549.210 3.013.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.576.810 3.013.571
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-27.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 -22.585.593 16.335.382
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.585.593 -6.004.318
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.339.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.314.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -7.314.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 57.943.956 31.945.230
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.485.321 -10.135.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
131.344.412 -286.364.776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
238.777.633 -545.276.406
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-671.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
238.777.633 -544.604.773
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
812.465 -3.399.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
812.465 -3.399.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.797.074 -30.328.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.125.897 332.969.355
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.693.384 -20.070
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-113.819.281 332.989.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.852.696 644.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.769.559 -40.973.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.107.512 -40.973.390
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.662.047
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
494.946.000 312.744.105
Alınan Faiz
1.064.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.778.190 -90.794
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-20.674.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -46.584.201 -46.352.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-257.414.880 -41.519.028
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 30.903.961 15.156.689
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.903.961 15.156.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -288.318.841 -56.675.717
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-288.318.841 -56.675.717
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-307.132.450 -122.942.252
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
209.273.408
Kredilerden Nakit Girişleri
209.273.408
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-263.408.253
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -263.408.253
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 20.281.957 -25.397.445
Ödenen Temettüler
-350.000.000 -35.777.881
Ödenen Faiz
-16.220.562 -12.572.173
Alınan Faiz
21,23 38.806.155 4.940.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142.638.252 102.903.864
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-142.638.252 102.903.864
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
356.949.330 87.670.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
214.311.078 190.574.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 214.562.634 360.624.559
Ticari Alacaklar
364.797.440 595.958.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.184.396 1.316.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 363.613.044 594.642.130
Diğer Alacaklar
7 9.992.093 10.804.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.992.093 10.804.558
Stoklar
5 26.418.233 38.187.707
Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.020.242 27.192.696
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.020.242 27.192.696
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.440.387 75.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.440.387 75.734
ARA TOPLAM
655.231.029 1.032.844.018
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
655.231.029 1.032.844.018
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
9 845.824.825 678.546.723
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 56.697.812 65.080.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.389.619 3.447.067
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.658.828 7.322.843
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.658.828 7.322.843
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 15.946.108 51.351.605
Diğer Duran Varlıklar
3.001
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.001
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
929.932.601 806.160.673
TOPLAM VARLIKLAR
1.585.163.630 1.839.004.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.194.240 31.784.390
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.194.240 31.784.390
Banka Kredileri
11 51.194.240 31.784.390
Ticari Borçlar
278.982.889 387.108.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6.278.514 585.130
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 272.704.375 386.523.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.334.748 2.482.052
Diğer Borçlar
7 4.301.797 9.357.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.301.797 9.357.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 8.807.354 32.853.096
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.107.841 26.047.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.107.841 26.047.668
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
399.982 6.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
399.982 6.817
ARA TOPLAM
356.128.851 489.639.818
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.128.851 489.639.818
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 40.784.700 39.912.593
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 40.784.700 39.912.593
Banka Kredileri
11 40.784.700 39.912.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.346.588 2.980.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.346.588 2.980.779
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.131.288 42.893.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.260.139 532.533.190
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.182.903.491 1.306.471.501
Ödenmiş Sermaye
15 230.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 0 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 303.626.979 303.626.979
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 303.626.979 303.626.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
156.921.204 9.570.192
Yasal Yedekler
156.921.204 9.570.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
265.923.304 2.675.209
Net Dönem Karı veya Zararı
226.432.004 767.308.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.182.903.491 1.306.471.501
TOPLAM KAYNAKLAR
1.585.163.630 1.839.004.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000.000 108.290.986 303.626.979 5.337.885 16.499.343 26.186.054 574.941.247 574.941.247
Transferler
4.232.307 21.953.747 -26.186.054 0 0
Dönem Karı (Zararı)
503.488.570 503.488.570 503.488.570
Kar Payları
-35.777.881 -35.777.881 -35.777.881
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.124.637 23.124.637
Dönem Sonu Bakiyeler
15 115.000.000 108.290.986 326.751.616 9.570.192 2.675.209 503.488.570 1.065.776.573 1.065.776.573
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 115.000.000 108.290.986 303.626.979 9.570.192 2.675.209 767.308.135 1.306.471.487 1.306.471.487
Transferler
767.308.135 -767.308.135
Dönem Karı (Zararı)
226.432.004 226.432.004 226.432.004
Sermaye Arttırımı
115.000.000 -108.290.986 -6.709.014
Kar Payları
154.060.026 -504.060.026 -350.000.000 -350.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 230.000.000 0 303.626.979 156.921.204 265.923.304 226.432.004 1.182.903.491 1.182.903.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
226.432.004 503.488.570 82.691.115 321.321.247
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 23.124.637 0 30.896.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -14.809.934 0 -5.094.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 37.934.571 0 35.991.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 2.961.987 0 1.018.991
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 34.972.584 0 34.972.584
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 23.124.637 0 30.896.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.432.004 526.613.207 82.691.115 352.217.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
226.432.004 526.613.207 82.691.115 352.217.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211796


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8176 Değişim: 0,08%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,2158 Değişim: -0,08%
Düşük 35,1552 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.451,14 Değişim: 0,24%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,37
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.