KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 16:55
KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448
Transferler
1.429.887 -1.429.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-532 1.412.527 1.411.995 1.411.995
Dönem Karı (Zararı)
1.412.527 1.412.527 1.412.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-532 -532 -532
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -1.034 610.570 50.000 -2.946.565 1.412.527 10.326.443 10.326.443
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 200.945 610.570 50.000 -2.035.398 1.870.235 11.696.352 11.696.352
Diğer Düzeltmeler
-34.040 -34.040 -34.040
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.870.235 -1.870.235 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
780.130 780.130 780.130
Dönem Karı (Zararı)
780.130 780.130 780.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 610.570 50.000 -199.203 780.130 12.442.442 12.442.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.993.789 8.184.471
Dönem Karı (Zararı)
780.130 1.412.527
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
780.130 1.412.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
234.222 18.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 6.379
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.379
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.605 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-23.651
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.046
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
247.827 -4.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.173 6.753.816
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.128 36.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
913 7.936.012
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.936.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
913
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-71.389 -58.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.252 53.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.252 53.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.660
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.711 -1.208.221
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.205.437
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.711 -2.784
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-33.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.209 -12.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.209 -12.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
863.179 8.184.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19.846
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.110.764
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -7.954.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.954.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-900.621 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
239.373 7.936.012
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.139.994 -7.936.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.093.168 229.682
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.117.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.565 229.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.039 53.789
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.474 283.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.474 27.039
Ticari Alacaklar
5 15.128 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.128
Diğer Alacaklar
7 11.027.301 10.103.368
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.467.167 6.543.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.560.134 3.560.087
Peşin Ödenmiş Giderler
8 71.389 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
71.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 729 20.575
ARA TOPLAM
11.117.021 10.150.982
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.117.021 10.150.982
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.861 1.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.861 1.861
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
1.861 1.861
Diğer Alacaklar
7 2.024.283 2.024.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.024.283 2.024.283
Maddi Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.026.144 2.026.144
TOPLAM VARLIKLAR
13.143.165 12.177.126
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 4.104 1.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.104 1.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 4.214 6.995
Diğer Borçlar
7 390.316 389.981
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
390.316 367.051
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.930
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 11.096 44.997
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.096 44.997
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 0 8.209
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.209
ARA TOPLAM
409.730 452.034
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.730 452.034
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 290.993 28.740
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
290.993 28.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
700.723 480.774
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.442.442 11.696.352
Ödenmiş Sermaye
15 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 200.945 200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 610.570 610.570
Yasal Yedekler
610.570 610.570
Diğer Yedekler
19 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -199.203 -2.035.398
Net Dönem Karı veya Zararı
780.130 1.870.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.442.442 11.696.352
TOPLAM KAYNAKLAR
13.143.165 12.177.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
22 -102.985 -100.440
Pazarlama Giderleri
23 0 -307
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 124 196.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -520 -273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-103.381 95.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 0 1.406.441
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -1.639
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-103.381 1.500.574
Finansman Gelirleri
28 1.141.384 65
Finansman Giderleri
29 -10.046 -5.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.027.957 1.495.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -247.827 -83.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -59.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-247.827 -23.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
780.130 1.412.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
780.130 1.412.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
780.130 1.412.527
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 133
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -532
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
780.130 1.411.995
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
780.130 1.411.995http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.