KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.01.2020 - 15:16
KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 478.893 2.485.063 2.485.063
Transferler
478.893 -478.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-360 1.183.843 1.183.843 1.183.843
Dönem Karı (Zararı)
1.183.843 1.183.843 1.183.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-360 -360 -360
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -360 610.570 50.000 -4.376.452 1.183.843 8.668.546 8.668.546
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 200.945 -502 610.570 50.000 -4.376.452 1.429.887 8.914.448 8.914.448
Diğer Düzeltmeler
907.284 907.284 907.284
Transferler
1.429.887 -1.429.887 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
348 1.789.900 1.790.248 1.790.248
Dönem Karı (Zararı)
1.789.900 1.789.900 1.789.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
348 348
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -154 610.570 50.000 -2.039.281 1.789.900 11.611.980 11.611.980


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
377.214 -5.328.329
Dönem Karı (Zararı)
1.789.900 1.183.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.789.900 1.183.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-947.638 720.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.238 130.140
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.593 296.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.593 3.124
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 293.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-432.292 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-432.292 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
245.718 293.903
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-783.895 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.004.767 -7.232.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.231.194 -1.590.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.231.194 -1.590.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.191.137 -7.169.804
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.314.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.191.137 144.814
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.776 -15.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.908 37.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-635 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-158.273 37.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.790 3.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.287 1.516.837
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.516.685
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.287 152
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
131.240 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.117 -14.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.117 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.162.505 -5.328.329
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.319 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.542.038 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.179.570 6.036
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
-1.192.932 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.362 6.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
760.467 5.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8.048.920 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-7.288.453 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.889 -322.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.786 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.103 -322.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.389 400.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.286 78.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.286 57.389
Ticari Alacaklar
6 0 62
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62
Diğer Alacaklar
8 10.053.346 8.246.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6.326.902 8.245.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.726.444 1.377
Peşin Ödenmiş Giderler
9 19.776
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.776
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 20.246 17.927
ARA TOPLAM
10.119.654 8.321.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.119.654 8.321.896
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.861 15.223
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.861 15.223
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
1.861 15.223
Diğer Alacaklar
1.993.150 1.834.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.993.150 1.834.916
Maddi Duran Varlıklar
57.952
Tesis, Makine ve Cihazlar
57.536
Mobilya ve Demirbaşlar
416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 14.730 384.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.009.741 2.292.523
TOPLAM VARLIKLAR
12.129.395 10.614.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 1.777 160.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.777 160.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 6.658 3.692
Diğer Borçlar
363.979 1.530.740
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
363.979 1.521.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 131.240
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
131.240
Kısa Vadeli Karşılıklar
44023 5.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.382
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.117
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.117
ARA TOPLAM
511.153 1.695.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
511.153 1.695.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
44023 6.262 4.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.262 4.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.262 4.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
517.415 1.699.971
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.611.980 8.914.448
Ödenmiş Sermaye
17 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 200.945 200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -154 -502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154 -502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154 -502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 610.570 610.570
Yasal Yedekler
610.570 610.570
Diğer Yedekler
21 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -2.039.281 -4.376.452
Net Dönem Karı veya Zararı
32 1.789.900 1.429.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.611.980 8.914.448
TOPLAM KAYNAKLAR
12.129.395 10.614.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
23 -245.174 -354.973
Pazarlama Giderleri
24 -4.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 20.145 59.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -45.637 -494.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-270.666 -794.497
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.976.827 2.344.402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -144.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.706.161 1.405.367
Finansman Gelirleri
29 377.824 49.225
Finansman Giderleri
30 -51.186 -3.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.032.799 1.451.223
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -242.899 -267.380
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-81.972 -267.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-160.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.789.900 1.183.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.789.900 1.183.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.789.900 1.183.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-154 -360
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-197 -450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
43 90
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
43 90
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-154 -360
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.789.746 1.183.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32 1.789.746 1.183.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808282


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.692 Değişim: -0,74% Hacim : 68.648 Mio.TL Son veri saati : 16:03
Düşük 10.683 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9043 Değişim: 0,25%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9079
Açılış: 32,8221
35,3789 Değişim: 0,67%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,3861
Açılış: 35,1421
2.461,86 Değişim: 0,46%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.467,53
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.