KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 14:07
KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 6.000.000 200.945 660.570 -2.465.060 -2.390.285 -4.855.345 2.006.170 2.006.170
Transferler
-53 -2.390.285 2.390.285 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
478.893 -194.130 284.763 284.763 284.763
Dönem Karı (Zararı)
478.893 -194.130 284.763 284.763 284.763
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-42 -42 -42
Dönem Sonu Bakiyeler
16 6.000.000 200.945 610.570 -4.376.452 194.130 4.570.582 7.290.891 7.290.891
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 11.000.000 200.945 -502 -502 610.570 -4.376.452 1.429.887 -2.946.565 8.914.448 8.914.448
Transferler
1.429.887 -1.429.887 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-532 -532 1.412.527 1.412.527 1.411.995 1.411.995
Dönem Karı (Zararı)
1.412.527 1.412.527 1.412.527 1.412.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-532 -532 -532 -532
Dönem Sonu Bakiyeler
16 11.000.000 200.945 -1.034 -1.034 610.570 -2.946.565 1.412.527 -1.534.038 10.326.443 10.326.443


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.184.471 208.681
Dönem Karı (Zararı)
17 1.412.527 -194.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.128 -564.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 16.363 90.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 6.379 619
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -4.614 -656.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.753.816 967.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5, 18 0 99.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 99.360
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
36.040 202.506
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6, 18 7.936.012 565.074
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.936.012 550.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 14.536
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -58.239 -47.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 53.202 -69.592
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.202 -69.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.660 5.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.208.221 228.009
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.205.437 14.221
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.784 213.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.638 -16.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.638 -16.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.184.471 208.681
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.954.789 -1.757
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -7.954.789 -1.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 5.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
229.682 5.206.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
229.682 5.206.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 53.789 1.083.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 283.471 6.290.864


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 283.471 57.389
Finansal Yatırımlar
4 7.969.790 0
Ticari Alacaklar
369 62
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 369 62
Diğer Alacaklar
310.506 8.246.518
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 18 309.129 8.245.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.377 1.377
Peşin Ödenmiş Giderler
58.239 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 58.239 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 45.943 17.927
ARA TOPLAM
8.668.318 8.321.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.668.318 8.321.896
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 222 15.223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.798.569 1.834.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.798.569 1.834.916
Maddi Duran Varlıklar
8 57.827 57.952
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 361.030 384.432
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.217.648 2.292.523
TOPLAM VARLIKLAR
10.885.966 10.614.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
213.887 160.685
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 18 635 635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 213.252 160.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 11.352 3.692
Diğer Borçlar
322.519 1.530.740
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 316.050 1.521.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.469 9.253
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.906 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.906 0
ARA TOPLAM
552.664 1.695.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
552.664 1.695.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.859 4.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 6.859 4.854
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.859 4.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
559.523 1.699.971
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.326.443 8.914.448
Ödenmiş Sermaye
12 11.000.000 11.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
200.945 200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.034 -502
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.034 -502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.034 -502
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
610.570 610.570
Yasal Yedekler
610.570 610.570
Diğer Yedekler
12 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -2.946.565 -4.376.452
Net Dönem Karı veya Zararı
17 1.412.527 1.429.887
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.326.443 8.914.448
TOPLAM KAYNAKLAR
10.885.966 10.614.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
13 -100.440 -144.595
Pazarlama Giderleri
13 -307 -1.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 196.792 16.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -273 -185.066
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.772 -314.480
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.406.441 196.084
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.639 -144.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.500.574 -262.934
Finansman Gelirleri
65 28.178
Finansman Giderleri
-5.003 -783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.495.636 -235.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-83.109 41.409
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -59.574 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -23.535 41.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.412.527 -194.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.412.527 -194.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.412.527 -194.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-532 -64
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -665 -53
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
133 -11
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
133 -11
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-532 -64
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.411.995 -194.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.411.995 -194.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759233


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.