KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 22:27
KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 4.331.454 3.077.361
Satışların Maliyeti
29 -2.753.543 -2.342.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.577.911 735.339
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
288.941 236.761
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
288.941 236.761
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-135.570 -96.175
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-135.570 -96.175
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.371 140.586
BRÜT KAR (ZARAR)
1.731.282 875.925
Genel Yönetim Giderleri
30 -231.325 -191.317
Pazarlama Giderleri
30 -66.048 -45.356
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -49.840 -29.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 28.983 19.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -115.405 -36.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.297.647 593.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 14.362 6.855
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -18.434 -33.756
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 1.490.643 642.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.784.218 1.208.732
Finansman Gelirleri
33 1.907.314 561.912
Finansman Giderleri
33 -3.740.492 -2.004.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
951.040 -234.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.043 -70.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -31.347 -17.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -61.696 -53.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
857.997 -304.969
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38 -70 -628
DÖNEM KARI (ZARARI)
857.927 -305.597
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -57.901 -33.696
Ana Ortaklık Payları
915.828 -271.901
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-640.829 -751.514
Dönem Karı (Zararı)
915.828 -271.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
915.828 -271.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-798.695 95.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
345.689 307.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.299 4.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.745 4.705
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
119.554
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
141.124 499.187
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.541 -88
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17.541 -88
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.491.298 -642.424
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.491.298 -642.424
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.823 -38.983
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-51.873 -33.696
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-726.237 -561.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446.948 218.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.045 -70.163
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-505.386 -225.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-570.862 -439.786
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.172 -44.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
714.182 -326.888
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
106.902 -37.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.588 77.733
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
45.588 77.733
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
330.096 207.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.592 79.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-250.045 7.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.547 72.158
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-609.104 -737.138
Ödenen Temettüler
-160.532 -109.025
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7.771 119.689
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
121.036 -25.040
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-774.646 -549.556
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
39 30.561
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
137.684 36.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-913.004 -611.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-782.181 -495.445
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-130.823 -115.592
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.573
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
358 4.349
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
277 -148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.866.270 1.262.791
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.700.697 793.038
Kredilerden Nakit Girişleri
1.700.697 793.038
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
31.894 73.587
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-62.583 -118.032
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
196.262 514.198
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
450.795 -38.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
450.795 -38.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.573.563 1.789.913
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.024.358 1.751.634


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.024.358 2.573.563
Finansal Yatırımlar
8 14.029 14.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.029 14.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 14.029 14.387
Ticari Alacaklar
2.523.713 2.078.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 87.517 62.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.436.196 2.016.716
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 2.425.945 1.989.798
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 2.425.945 1.989.798
Diğer Alacaklar
422.385 308.428
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 359.344 262.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 63.041 45.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
4.840.107 3.009.213
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
17 4.840.107 3.009.213
Türev Araçlar
111.119 44.260
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
111.119 44.260
Stoklar
14 2.647.667 2.076.805
Peşin Ödenmiş Giderler
15 370.682 323.025
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 370.682 323.025
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 161.022 212.242
Diğer Dönen Varlıklar
27 697.350 447.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 697.350 447.305
ARA TOPLAM
17.238.377 13.078.014
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
38 65.399 186.435
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.303.776 13.264.449
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
18 4.764 4.803
Ticari Alacaklar
7.529 5.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.529 5.306
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 948.518 858.725
Diğer Alacaklar
19.307 44.219
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 25.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 19.307 18.355
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 1.325.508
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
17 0 1.325.508
Türev Araçlar
17.236 22.665
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19 6.379.254 4.887.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22 2.983.764 3.001.386
Maddi Duran Varlıklar
21 4.465.031 3.936.108
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
601.225 562.833
Şerefiye
20 73.537 73.537
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24 527.688 489.296
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.223 15.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 392.353 1.085.303
Diğer Duran Varlıklar
292.718 249.269
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
38 292.718 249.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.128.922 15.999.789
TOPLAM VARLIKLAR
33.432.698 29.264.238
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.107.839 7.674.148
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.107.839 7.674.148
Banka Kredileri
10 8.403.834 6.486.230
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 142.716 132.638
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 1.476.604 972.790
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 84.685 82.490
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.826.927 1.120.098
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
11 1.826.927 1.120.098
Ticari Borçlar
4.653.894 3.984.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 12.331 12.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.641.563 3.972.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 54.002 27.019
Diğer Borçlar
1.674.983 1.283.285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 78 2.444
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 1.674.905 1.280.841
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
233.278 126.376
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 233.278 126.376
Türev Araçlar
80.691 81.844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 31.564 8.198
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 31.564 8.198
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 35.147 42.221
Kısa Vadeli Karşılıklar
476.651 395.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 48.551 30.952
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 428.100 365.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 156.919 191.519
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 156.919 191.519
ARA TOPLAM
19.331.895 14.935.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.331.895 14.935.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.111.859 7.844.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.111.859 7.844.853
Banka Kredileri
10 6.156.447 6.742.805
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 161.948 208.834
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 793.464 893.214
Ticari Borçlar
853.269 808.441
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 853.269 808.441
Diğer Borçlar
804.506 820.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 5.100 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 799.406 817.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 42 459
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 42 459
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 196.015 123.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 112.561 51.559
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 83.454 71.550
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 392.819 1.018.872
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 104 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 104 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.358.614 10.616.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.690.509 25.551.486
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.206.421 3.124.278
Ödenmiş Sermaye
28 713.216 713.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.449.494 2.069.936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 961.393 961.393
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 961.393 961.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 1.229.158 987.027
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28 258.943 121.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.330 -38.224
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.330 -38.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.330 -38.224
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 549.683 504.619
Yasal Yedekler
28 549.683 504.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-415.470 -446.406
Net Dönem Karı veya Zararı
915.828 321.137
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 535.768 588.474
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.742.189 3.712.752
TOPLAM KAYNAKLAR
33.432.698 29.264.238


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.089 0 846.933 0 0 0 1.008.237 0 0 0 0 0 0 0 45.028 0 0 0 0 167.292 0 0 0 0 696.327 0 0 0 -354.736 40.905 0 3.166.291 447.394 3.613.685
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 172 172
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-111.088 40.905 -40.905 -111.088 -111.088
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.587 -228 -199.722 -126.363 -126.363
Dönem Karı (Zararı)
-271.901 -271.901 -33.696 -305.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.271 270.000 569.870 36.292 874.891 874.891
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-109.025 -109.025 -109.025
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
23.172 23.172 -23.331 -159
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: 0,83% Hacim : 5.902 Mio.TL Son veri saati : 13:11
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8381 Değişim: -0,31%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3471 Değişim: -0,83%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,32 Değişim: -0,55%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.