KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 22:44
KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
-305.597 -156.666
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -33.696 19.045
Ana Ortaklık Payları
-271.901 -175.711
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-751.506 -390.409
Dönem Karı (Zararı)
-271.901 -175.711
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-271.901 -175.711
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.871 41.257
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
307.162 172.807
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.705 19.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.705 19.053
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
499.187 182.720
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-80 -314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-80 -314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-642.424 -233.930
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-642.424 -233.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-38.983 -118.124
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.696 19.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-561.100 -308.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
218.633 -108.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.163 29.097
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-225.412 1.840.966
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-439.786 -671.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.864 -2.072.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-326.888 593.950
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-37.398 -9.537
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.733 58.375
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
77.733 58.375
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
207.742 2.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.303 29.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.145 -33.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
72.158 63.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-737.130 -443.369
Ödenen Temettüler
-109.025 -61.724
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
119.689 18.481
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-25.040 96.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-549.556 -742.619
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.219
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
30.561 29.771
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
36.292 9.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-611.037 -674.779
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-495.445 -635.352
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-115.592 -39.427
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.573 -28.176
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.349
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-68.210
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.390
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-148 -160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.262.791 1.089.148
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
793.038 1.372.208
Kredilerden Nakit Girişleri
793.038 1.372.208
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
73.587 50.253
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-118.032 -95.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
514.198 -237.684
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.271 -43.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.271 -43.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.789.905 1.358.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.751.634 1.314.330


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.751.634 1.789.905
Finansal Yatırımlar
8 16.561 20.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.561 20.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 16.561 20.910
Ticari Alacaklar
2.245.798 2.460.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.684 36.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.198.114 2.424.349
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.283.813 1.581.014
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.283.813 1.581.014
Diğer Alacaklar
209.956 180.451
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 179.740 149.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 30.216 31.052
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.359.472 3.134.060
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
17 3.359.472 3.134.060
Türev Araçlar
125.769 41.754
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
125.769 41.754
Stoklar
14 2.248.969 1.809.183
Peşin Ödenmiş Giderler
15 220.948 179.501
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 220.948 179.501
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 160.792 165.561
Diğer Dönen Varlıklar
27 415.004 422.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 415.004 422.149
ARA TOPLAM
12.038.716 11.785.049
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
38 166.441 141.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.205.157 11.926.450
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
18 4.803 4.803
Ticari Alacaklar
3.621 7.491
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.621 7.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 727.867 617.310
Diğer Alacaklar
49.690 9.032
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 29.807 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 19.883 9.032
Türev Araçlar
340.042 304.514
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19 4.141.524 3.498.388
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22 2.911.990 2.902.417
Maddi Duran Varlıklar
21 3.873.422 3.590.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
497.150 476.564
Şerefiye
20 73.537 73.537
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24 423.613 403.027
Peşin Ödenmiş Giderler
15 20.382 16.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 653.235 1.182.468
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
34 239.014 333.835
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.462.740 12.943.839
TOPLAM VARLIKLAR
25.667.897 24.870.289
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.892.083 5.273.173
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.892.083 5.273.173
Banka Kredileri
10 5.470.147 3.860.096
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 117.472 106.688
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 1.232.696 1.263.268
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 71.768 43.121
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.249.711 904.639
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
11 1.249.711 904.639
Ticari Borçlar
2.678.347 3.082.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 26.458 288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.651.889 3.082.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 56.162 32.943
Diğer Borçlar
1.123.708 955.284
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 66.144 13.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 1.057.564 941.976
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
77.932 115.330
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 77.932 115.330
Türev Araçlar
52.607 51.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.234 909
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.234 909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 36.107 21.091
Kısa Vadeli Karşılıklar
391.925 336.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 30.013 24.558
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 361.912 311.919
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 89.917 76.892
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 89.917 76.892
ARA TOPLAM
12.650.733 10.850.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.650.733 10.850.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.186.677 8.029.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.186.677 8.029.042
Banka Kredileri
10 6.558.413 7.388.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 223.880 249.757
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 404.384 390.305
Ticari Borçlar
587.581 509.955
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 587.581 509.955
Diğer Borçlar
908.444 828.769
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 908.444 828.769
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 34 227
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 34 227
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 113.264 90.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 50.120 45.415
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
63.144 44.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 340.658 908.874
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 43.990 38.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 43.990 38.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.180.648 10.405.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.831.381 21.256.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.445.977 3.166.291
Ödenmiş Sermaye
28 713.216 713.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.778.178 1.903.287
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 1.116.933 846.933
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 1.116.933 846.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 1.578.107 1.008.237
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28 83.138 48.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
240.879 167.292
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
240.879 167.292
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
240.879 167.292
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 585.011 696.327
Yasal Yedekler
28 585.011 696.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-599.406 -354.736
Net Dönem Karı veya Zararı
-271.901 40.905
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 390.539 447.394
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.836.516 3.613.685
TOPLAM KAYNAKLAR
25.667.897 24.870.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
713.216 284 851.771 743.969 11.909 80.776 275.265 150.564 113.728 2.941.482 303.476 3.244.958
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
-7.250 -7.250 -7.250
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
113.728 -113.728 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.253 50.253 50.253
Dönem Karı (Zararı)
0 -175.711 -175.711 -175.711
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.619 -4.838 182.720 9.544 408.439 -384.323 204.923 204.923
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-61.724 -61.724 -61.724
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-64.377 -64.377 67.356 2.979
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 19.060 19.060
Dönem Sonu Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.335 0 846.933 0 0 0 926.689 0 0 0 0 0 0 0 21.453 0 0 0 0 131.029 0 0 0 0 683.704 0 0 0 -253.382 -175.711 0 2.887.596 389.892 3.277.488
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.089 0 846.933 0 0 0 1.008.237 0 0 0 0 0 0 0 45.028 0 0 0 0 167.292 0 0 0 0 696.327 0 0 0 -354.736 40.905 0 3.166.291 447.394 3.613.685
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 172 172
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-111.088 40.905 -40.905 -111.088 -111.088
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.587 -228 -199.722 -126.363 -126.363
Dönem Karı (Zararı)
-271.901 -271.901 -33.696 -305.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.271 270.000 569.870 36.292 874.891 874.891
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-109.025 -109.025 -109.025
Kar Payı
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5362 Değişim: -0,84%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0937 Değişim: -0,90%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
776,32 Değişim: -1,49%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.