KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2019 - 18:10
KAP ***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NRHOL*** NUROL HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 6.750.170 4.361.787
Satışların Maliyeti
29 -4.916.670 -3.208.643
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.833.500 1.153.144
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
434.532 201.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
434.532 201.610
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-300.251 -101.286
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-300.251 -101.286
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
134.281 100.324
BRÜT KAR (ZARAR)
1.967.781 1.253.468
Genel Yönetim Giderleri
30 -284.930 -267.193
Pazarlama Giderleri
30 -84.852 -71.536
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -62.326 -23.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 82.370 35.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -78.373 -49.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.539.670 877.880
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 79.453 115.791
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -27.896 -13.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 474.035 255.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.065.262 1.234.954
Finansman Gelirleri
33 1.395.319 581.242
Finansman Giderleri
33 -3.416.303 -1.617.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.278 199.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
81.128 -22.155
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
34 -29.571 -20.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 110.699 -1.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.406 176.884
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38 -107.669 -54.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.737 122.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -80.899 -54.055
Ana Ortaklık Payları
98.636 176.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
105.958 265.672
Dönem Karı (Zararı)
17.737 122.844
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.737 122.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
865.531 78.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
307.994 189.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120.026 40.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.642 4.692
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
117.384 35.942
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
502.595 44.230
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
350.688 5.137
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
350.688
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-474.035 -255.168
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-474.035 -255.168
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-22.636 448
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
80.899 54.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-642.868 92.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.555 23.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.604 -31.111
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-154.981 133.290
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-205.779 -54.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-934.643 -837.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.130.098 312.526
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-242.493 -33.590
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-245.920 -139.003
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
3.427 105.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
305.675 580.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
305.675 580.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.414 -594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.414 -594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
240.400 293.962
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.751 -35.113
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-111.691 6.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.584.558 -1.099.619
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-10 -39
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-22.323 24.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.621.098 -822.305
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.283.494 -681.584
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-337.604 -140.721
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-934.119 -350.310
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
950 623
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.958 48.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.933.645 904.902
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.196.713 946.419
Kredilerden Nakit Girişleri
2.322.270 948.749
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
500.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
374.443 -2.330
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
6.029
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-116.653
Ödenen Temettüler
-42.518 -35.584
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-103.897 -12.391
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
455.045 70.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
455.045 70.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
901.671 830.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.356.716 901.671


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.356.716 901.671
Finansal Yatırımlar
8 15.098 18.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.098 18.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 15.098 18.266
Ticari Alacaklar
1.346.898 948.216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.103 3.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.329.795 944.495
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 1.221.780 642.443
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
9 105.360 138.184
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 1.116.420 504.259
Diğer Alacaklar
245.900 101.447
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 90.470 38.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 155.430 63.123
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
979.965 734.045
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
17 979.965 734.045
Türev Araçlar
63.825 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
63.825 0
Stoklar
14 1.529.014 1.374.033
Peşin Ödenmiş Giderler
15 316.559 257.434
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 265.030 227.295
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 51.529 30.139
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34 28.507 26.078
Diğer Dönen Varlıklar
27 498.225 292.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 498.225 292.446
ARA TOPLAM
7.602.487 5.296.079
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
38 130.964 24.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.733.451 5.320.477
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
18 4.848 4.838
Ticari Alacaklar
7.670 9.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.670 9.798
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 812.360 699.060
Diğer Alacaklar
10.442 4.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 10.442 4.291
Türev Araçlar
88.505 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
19 3.074.906 2.578.548
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22 2.860.739 1.958.141
Maddi Duran Varlıklar
21 2.572.083 1.512.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
851.803 566.658
Şerefiye
20 73.537 73.537
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24 778.266 493.121
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.860.209 984.691
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 171.289 26.685
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
34 293.481 279.861
Diğer Duran Varlıklar
0 1.108
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
38 0 1.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.608.335 8.626.281
TOPLAM VARLIKLAR
20.341.786 13.946.758
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.716.756 2.532.557
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.716.756 2.532.557
Banka Kredileri
10 2.596.371 1.756.535
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 128.626 75.101
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 936.306 638.849
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 55.453 62.072
Diğer Finansal Yükümlülükler
909.077 462.441
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
11 909.077 462.441
Ticari Borçlar
1.931.096 1.160.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.228 189.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.928.868 971.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 27.891 21.842
Diğer Borçlar
1.083.937 582.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 7 1.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 1.083.930 580.597
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
271.153 267.726
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 271.153 267.726
Türev Araçlar
54.508 18.831
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.648 82.193
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.648 82.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
34 1.487 20.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
244.281 126.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 20.895 14.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 223.386 112.653
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 99.030 62.405
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27-38 99.030 62.405
ARA TOPLAM
8.341.864 5.338.223
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.341.864 5.338.223
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.286.897 5.028.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.286.897 5.028.382
Banka Kredileri
10 6.588.370 4.817.720
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 318.273 153.395
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12 380.254 57.267
Ticari Borçlar
359.852 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 359.852 0
Diğer Borçlar
1.074.016 1.239.539
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13-16 1.074.016 1.239.539
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 115 20
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 115 20
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 34.386 31.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 34.386 31.744
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 244
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 204.014 82.046
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 30.823 18.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 30.823 18.483
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.990.103 6.400.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.331.967 11.738.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.709.101 1.976.902
Ödenmiş Sermaye
28 713.216 713.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.567.711 727.903
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 851.772 501.894
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 851.772 501.894
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 701.783 199.188
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
28 14.156 26.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.776
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
80.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
80.776
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 195.075 170.195
Yasal Yedekler
28 195.075 170.195
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
134.586 242.744
Net Dönem Karı veya Zararı
17.737 122.844
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 300.718 231.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.009.819 2.208.077
TOPLAM KAYNAKLAR
20.341.786 13.946.758


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
713.216 -3.573 501.894 154.958 24.533 89.459 228.432 141.465 1.850.384 187.820 2.038.204
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-23.994 -23.994 -23.994
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
26.232 115.233 -141.465 0 -15.072 -15.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
122.844 122.844 54.055 176.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-594 44.230 6.455 50.091 50.091
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
791 791 791
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-35.584 -35.584 -35.584
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
15.057 15.057 4.372 19.429
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
54.504 -57.191 -2.687 -2.687
Dönem Sonu Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.167 0 501.894 0 0 0 0 0 0 199.188 0 0 0 0 30.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.195 0 0 0 242.744 122.844 0 1.976.902 231.175 2.208.077
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.167 0 501.894 0 0 0 0 0 0 199.188 0 0 0 0 30.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.195 0 0 0 242.744 122.844 0 1.976.902 231.175 2.208.077
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-110.640 -110.640 -110.640
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-56.712 -56.712 -56.712
Diğer Düzeltmeler
-10.796 -10.796 -10.796
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
122.844 -122.844 0 -14.436 -14.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.737 17.737 17.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.414 349.878 502.595 -19.079 839.808 1.066 840.874
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
426 -42.944 -42.518 -42.518
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
13.114 13.114 1.758 14.872
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
80.776 80.776 80.776
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.430 1.430 81.155 82.585
Dönem Sonu Bakiyeler
713.216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.247 0 851.772 0 0 0 0 0 0 701.783 80.776 0 0 0 13.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170.195 0 0 0 157.610 17.737 0 2.709.101 300.718 3.009.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.737 122.844
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
300.316 -28.327
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
505.772 5.137
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-155.158 -8.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.414 -594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56.712 -23.994
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-56.712 -23.994
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
402.354 16.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
503.661 44.230
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-19.079 6.455
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-19.079 6.455
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
80.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
80.776
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-52.364 -33.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-110.640
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-90.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-20.164
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
702.670 -11.383
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
720.407 111.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-80.899 -54.055
Ana Ortaklık Payları
801.306 165.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777386


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,2138 Değişim: 0,11%
Düşük 32,1503 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8437 Değişim: 0,00%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.413,97 Değişim: 0,17%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.418,40
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.