KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.05.2021 - 18:20
KAP ***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI  A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 604 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
300.000 0 0 0 1.952 0 44.424 0 0 604 0 0 20.850 0 68.512 436.342 0 436.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -32.989 0 0 -6.217 0 0 0 0 36.146 -3.060 0 -3.060
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98 0 98
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.512 -68.512 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 0 0 0 1.952 0 11.435 0 0 -5.613 0 0 20.948 68.512 36.146 433.380 0 433.380
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
360.000 0 0 0 1.952 0 118.781 0 0 -8 0 0 29.362 0 108.903 618.990 0 618.990
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
360.000 0 0 0 1.952 0 118.781 0 0 -8 0 0 29.362 0 108.903 618.990 0 618.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 255.386 0 0 -83 0 0 0 0 40.054 295.357 0 295.357
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.391 -33.391 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.903 -108.903 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.903 -108.903 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
360.000 0 0 0 1.952 0 374.167 0 0 -91 0 0 62.753 75.512 40.054 914.347 0 914.347


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.970.988 4.298.496 7.269.484 3.255.167 3.791.961 7.047.128
GARANTİ VE KEFALETLER
III-2 882.196 57.553 939.749 819.903 56.613 876.516
Teminat Mektupları
III-1 882.196 57.553 939.749 819.903 54.188 874.091
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
882.196 57.553 939.749 819.903 54.188 874.091
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 2.425 2.425
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 2.425 2.425
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Cayılamaz Taahhütler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2.068.792 4.240.943 6.309.735 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.068.792 4.240.943 6.309.735 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.889 6.613 13.502 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.406 3.348 6.754 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.483 3.265 6.748 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.061.903 4.234.330 6.296.233 2.415.264 3.735.348 6.150.612
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.879.321 1.879.321 0 1.908.902 1.908.902
Swap Para Satım İşlemleri
1.126.726 759.547 1.886.273 1.516.993 439.417 1.956.410
Swap Faiz Alım İşlemleri
935.177 272.540 1.207.717 898.271 240.500 1.138.771
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.322.922 1.322.922 0 1.146.529 1.146.529
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
7.063.260 1.522.865 8.586.125 6.371.581 1.356.911 7.728.492
EMANET KIYMETLER
1.843.676 578.212 2.421.888 1.620.300 504.188 2.124.488
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.826.707 565.723 2.392.430 1.599.116 493.059 2.092.175
Tahsile Alınan Çekler
5.969 0 5.969 1.804 0 1.804
Tahsile Alınan Ticari Senetler
11.000 12.489 23.489 19.380 11.129 30.509
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
5.219.584 944.653 6.164.237 4.751.281 852.723 5.604.004
Menkul Kıymetler
97.336 416.290 513.626 87.736 370.970 458.706
Teminat Senetleri
785.379 69.279 854.658 664.938 61.737 726.675
Emtia
1.031.271 16.652 1.047.923 841.169 14.839 856.008
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
119.515 335.170 454.685 118.015 305.078 423.093
Diğer Rehinli Kıymetler
3.186.083 107.262 3.293.345 3.039.423 100.099 3.139.522
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
10.034.248 5.821.361 15.855.609 9.626.748 5.148.872 14.775.620


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
97.254 168.137
Alınan Faizler
VI-1 130.098 134.887
Ödenen Faizler
-61.348 -63.988
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.787 12.475
Elde Edilen Diğer Kazançlar
17.711 17.790
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 87.541
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.298 -14.804
Ödenen Vergiler
-581 -7.962
Diğer
VI-1 -115 2.198
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-40.245 -24.154
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-175.863 -113.975
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
VI-1 -9.416 44.509
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
138.267 251.063
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
VI-1 6.767 -205.751
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
VI-1 57.009 143.983
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
VI-1 -6.130 -41.097
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.840 -3.280
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.386.267 -2.462.163
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.383.698 2.425.041
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
VI-1 -1.721 -695
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
12.979 -4.894
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.824.538 946.524
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.810.565 -950.474
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-994 -944
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
57.913 34.302
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI-2 121.771 132.294
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
395.941 493.637
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 517.712 625.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.054 36.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
255.303 -39.206
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
255.386 -32.989
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
271.927 -32.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.541 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-83 -6.217
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-555 -7.482
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
472 1.265
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295.357 -3.060


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
591.245 715.410 1.306.655 368.051 512.140 880.191
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 93.718 557.979 651.697 104.108 414.951 519.059
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 13.302 134.359 147.661 6.973 123.122 130.095
Bankalar
I-3 80.511 423.620 504.131 97.232 291.829 389.061
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-95 0 -95 -97 0 -97
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 497.463 96.929 594.392 227.741 94.212 321.953
Devlet Borçlanma Senetleri
5.972 0 5.972 7.237 0 7.237
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
481.950 0 481.950 210.023 0 210.023
Diğer Finansal Varlıklar
9.541 96.929 106.470 10.481 94.212 104.693
Türev Finansal Varlıklar
I-2 64 60.502 60.566 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
64 60.502 60.566 36.202 2.977 39.179
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.537.464 1.727.895 3.265.359 1.769.941 1.322.088 3.092.029
Krediler
I-6 1.642.462 1.727.895 3.370.357 1.868.017 1.322.088 3.190.105
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-104.998 0 -104.998 -98.076 0 -98.076
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
16.611 0 16.611 13.843 0 13.843
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9.275 0 9.275 8.594 0 8.594
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.275 0 9.275 8.594 0 8.594
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 296.500 0 296.500 296.500 0 296.500
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 7.324 0 7.324
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 6.727 0 6.727 7.602 0 7.602
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 18.524 0 18.524 19.261 0 19.261
VARLIKLAR TOPLAMI
2.476.346 2.443.305 4.919.651 2.491.116 1.834.228 4.325.344
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 137.218 247.257 384.475 37.861 328.723 366.584
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 1.726 65.974 67.700 2.203 70.111 72.314
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 815.574 0 815.574 722.790 0 722.790
Bonolar
661.490 0 661.490 571.405 0 571.405
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
154.084 0 154.084 151.385 0 151.385
FONLAR
II-4 308.924 489.015 797.939 327.309 353.891 681.200
Müstakrizlerin Fonları
27.593 236 27.829 222.744 5.349 228.093
Diğer
281.331 488.779 770.110 104.565 348.542 453.107
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
125.940 15.546 141.486 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 125.940 15.546 141.486 40.802 41.042 81.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-8 8.471 0 8.471 6.996 0 6.996
KARŞILIKLAR
II-10 37.805 0 37.805 32.510 0 32.510
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
6.232 0 6.232 4.266 0 4.266
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
31.573 0 31.573 28.244 0 28.244
CARİ VERGİ BORCU
II-11 26.166 0 26.166 9.339 0 9.339
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 41.689 41.689 0 113.214 113.214
Krediler
0 41.689 41.689 0 37.158 37.158
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 76.056 76.056
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
76.929 1.607.070 1.683.999 94.584 1.524.979 1.619.563
ÖZKAYNAKLAR
913.556 791 914.347 621.450 -2.460 618.990
Ödenmiş Sermaye
II-14 360.000 0 360.000 360.000 0 360.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
II-15 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
376.119 0 376.119 120.733 0 120.733
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
II-16 -882 791 -91 2.452 -2.460 -8
Kar Yedekleri
62.753 0 62.753 29.362 0 29.362
Yasal Yedekler
13.051 0 13.051 13.051 0 13.051
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
16.311 0 16.311 16.311 0 16.311
Diğer Kar Yedekleri
33.391 0 33.391 0 0 0
Kar veya Zarar
115.566 0 115.566 108.903 0 108.903
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
75.512 0 75.512 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.054 0 40.054 108.903 0 108.903
Azınlık Payları
II-17 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.452.309 2.467.342 4.919.651 1.895.844 2.429.500 4.325.344


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 133.732 101.070
Kredilerden Alınan Faizler
112.338 70.169
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.428 347
Bankalardan Alınan Faizler
3.610 1.819
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 137
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.559 20.246
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.559 20.246
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
8.797 8.352
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -60.570 -45.324
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.120 -11.987
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.893 -529
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-32.529 -26.201
Kiralama Faiz Giderleri
-311 -232
Diğer Faiz Giderleri
-3.717 -6.375
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
73.162 55.746
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
24.967 10.276
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.788 12.618
Gayri Nakdi Kredilerden
3.825 4.533
Diğer
23.963 8.085
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.821 -2.342
Gayri Nakdi Kredilere
-629 -536
Diğer
-2.192 -1.806
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -21.480 146
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.114 8.425
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-61.712 -2.287
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
29.118 -5.992
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 2.023 4.633
FAALİYET BRÜT KÂRI
78.672 70.801
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -9.197 -2.541
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -4.631 -3.240
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.462 -5.747
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -9.280 -10.942
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
48.102 48.331
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 48.102 48.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -8.048 -12.185
Cari Vergi Karşılığı
-23.242 -13.617
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15.194 1.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 40.054 36.146
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 40.054 36.146
Grubun Karı (Zararı)
40.054 36.146
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934997


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,00% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7049 Değişim: -0,04%
Düşük 8,7032 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,4069 Değişim: 0,01%
Düşük 10,3876 25.06.2021 Yüksek 10,4077
Açılış: 10,4059
497,18 Değişim: 0,03%
Düşük 496,39 25.06.2021 Yüksek 497,45
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.