KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2021 - 14:37
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13.165.331 17.801.407 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
12.301.084 17.168.658
Faiz Gelirleri
864.247 423.946
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 208.803
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.165.331 17.801.407 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.165.331 17.801.407 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-7.141.219 -8.627.438
Pazarlama Giderleri
-2.199.393 -2.873.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
302.337 217.289
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.127.056 6.517.576 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.127.056 6.517.576 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.078.840 -1.137.442 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
42.997 -1.171.459
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.121.837 34.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.048.216 5.380.134 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.048.216 5.380.134 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.048.216 5.380.134
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.158.929 3.281.694
Dönem Karı (Zararı)
6.517.576 -1.141.343
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.517.576 -1.141.343
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-77.278 -238.840
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
176.693 212.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
169.975 -30.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.975 -30.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-423.946 -420.182
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-423.946 -420.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.971.654 5.119.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.819.207 44.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.819.207 44.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-17.484.039 -3.790.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.698.989 -1.786.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.698.989 -1.786.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.940.967 7.084.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.940.967 7.084.900
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.376.000 2.970.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.819 11.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.199 29.642
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
172.199 29.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
279.596 556.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
279.596 556.619
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.468.644 3.739.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.497 -63.832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.271.218 -393.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-262.686 -245.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-262.686 -245.152
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.379 -191.392
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.307 -53.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
423.946 420.182
Alınan Faiz
423.946 420.182
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.320.189 3.456.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.320.189 3.456.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.806.782 16.350.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.126.971 19.806.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.235.541 21.126.971
Ticari Alacaklar
44.016.672 43.106.569
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.014.274 7.020.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.002.398 36.085.716
Diğer Alacaklar
2.974.066 5.275.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.974.066 5.275.726
Peşin Ödenmiş Giderler
125.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
125.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
368.846 99.759
ARA TOPLAM
68.720.308 69.609.025
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.720.308 69.609.025
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
47.334 45.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.334 45.137
Maddi Duran Varlıklar
251.535 237.862
Mobilya ve Demirbaşlar
225.369 204.064
Özel Maliyetler
26.166 33.798
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
266.287 258.663
Bilgisayar Yazılımları
266.287 258.663
Ertelenmiş Vergi Varlığı
65.900 33.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.148.310 2.092.422
TOPLAM VARLIKLAR
70.868.618 71.701.447
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
32.044.281 36.392.676
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.044.281 36.392.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
111.341 97.298
Diğer Borçlar
239.460 304.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
239.460 304.354
Kısa Vadeli Karşılıklar
322.894 242.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
322.894 242.435
ARA TOPLAM
32.717.976 37.036.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.717.976 37.036.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
420.579 336.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
420.579 336.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
311.470
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
732.049 336.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.450.025 37.373.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.418.593 34.327.965
Ödenmiş Sermaye
26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.518 -6.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.518 -6.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.518 -6.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.045.193 1.665.057
Net Dönem Karı veya Zararı
3.048.216 5.380.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.418.593 34.327.965
TOPLAM KAYNAKLAR
70.868.618 71.701.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.244.407 1.244.407 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.487 5.380.134 5.424.621 5.424.621
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -6.892 1.289.666 1.665.057 5.380.134 34.327.965 34.327.965
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.380.136 -5.380.134 2 2
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.410 3.048.216 3.090.626 3.090.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 35.518 1.289.666 7.045.193 3.048.216 37.418.593 37.418.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.048.216 5.380.134 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.349 44.487 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.012 57.034 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.663 -12.547 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.663 -12.547 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.349 44.487 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.089.565 5.424.621 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.089.565 5.424.621 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971687


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.