KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 13:55
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14.777.862 4.357.399 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
14.511.455 4.128.127
Faiz Gelirleri
266.407 229.272
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.777.862 4.357.399 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
14.777.862 4.357.399 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-6.110.333 -3.118.860
Pazarlama Giderleri
-2.053.608 -1.224.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
384.346 81.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.998.267 95.165 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.998.267 95.165 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.998.267 95.165 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.778.124 -22.340 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33.008 -30.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.811.132 7.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.220.143 72.825 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.220.143 72.825 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.220.143 72.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-185.324 2.396.506
Dönem Karı (Zararı)
3.529.027 95.165
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.529.027 95.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-182.627 -114.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
88.864 114.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-101.093 330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-101.093 330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-170.398 -229.272
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-170.398 -229.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.382.961 2.416.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.875.652 -1.316.722
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.287.666 2.412.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.587.986 -3.728.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.376.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.487.329 21.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.487.329 21.219
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-167.625 -107.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.363.236 3.837.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.363.236 3.837.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.798 6.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.831 8.650
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
81.831 8.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.780 -32.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
72.780 -32.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.561 2.396.506
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-148.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-149.027 -159.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.027 -159.393
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.259 -156.459
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.768 -2.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.399 229.272
Alınan Faiz
170.399 229.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.952 2.466.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-163.952 2.466.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.806.782 16.350.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.642.830 18.816.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21.887.636 19.806.782
Ticari Alacaklar
38.050.777 23.824.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.669.998 5.201.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.380.779 18.623.147
Diğer Alacaklar
4.705.226 3.577.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.705.226 3.577.808
Peşin Ödenmiş Giderler
111.205
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 201.093
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
64.754.844 47.410.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.754.844 47.410.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
34.212 44.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.212 44.066
Maddi Duran Varlıklar
257.549 229.134
Mobilya ve Demirbaşlar
221.190 205.716
Özel Maliyetler
36.359 23.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
281.959 181.397
Diğer Haklar
281.959 181.397
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.772 12.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.115.746 1.983.887
TOPLAM VARLIKLAR
66.870.590 49.394.363
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
30.474.778 17.451.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
30.474.778 17.451.709
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
93.154 83.479
Diğer Borçlar
211.003 132.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
211.003 132.155
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
237.876 159.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
237.876 159.545
ARA TOPLAM
31.016.811 17.826.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.016.811 17.826.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.376.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.376.000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.376.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
334.825 288.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
334.825 288.131
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.323.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.658.422 2.664.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.675.233 20.491.019
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.195.357 28.903.344
Ödenmiş Sermaye
26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.491 -51.379
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.491 -51.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.491 -51.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.665.057 2.909.464
Net Dönem Karı veya Zararı
5.220.143 -1.244.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.195.357 28.903.344
TOPLAM KAYNAKLAR
66.870.590 49.394.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
996.401 -996.401 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
72.825 72.825 72.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -89.310 1.289.666 2.909.464 72.825 30.182.645 30.182.645
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.244.407 1.244.407 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.870 5.220.143 5.292.013 5.292.013
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 20.491 1.289.666 1.665.057 5.220.143 34.195.357 34.195.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.220.143 72.825
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.870 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
92.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.271 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-20.271
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.870 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.292.013 72.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.292.013 72.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883716


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 0,00% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1909 Değişim: 0,11%
Düşük 32,1269 22.05.2024 Yüksek 32,2436
Açılış: 32,1543
34,9727 Değişim: 0,01%
Düşük 34,9086 22.05.2024 Yüksek 35,0417
Açılış: 34,968
2.500,20 Değişim: -0,12%
Düşük 2.495,95 22.05.2024 Yüksek 2.512,19
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.