KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.06.2020 - 10:12
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
4.567.481 7.950.078
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
4.269.771 7.429.783
Faiz Gelirleri
86.652 420.182
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
211.058 100.113
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.567.481 7.950.078
BRÜT KAR (ZARAR)
4.567.481 7.950.078
Genel Yönetim Giderleri
-2.086.850 -7.327.067
Pazarlama Giderleri
-698.160 -2.624.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
233.710 860.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.016.181 -1.141.343
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.016.181 -1.141.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.016.181 -1.141.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
77.301 -103.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
77.301 -103.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.093.482 -1.244.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.093.482 -1.244.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.093.482 -1.244.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.791.390 -566.695
Dönem Karı (Zararı)
-1.141.343 1.258.542
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.141.343 1.258.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-341.904 -744.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 212.167 226.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-30.825 -119.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.825 -119.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-420.182 -589.229
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-420.182 -589.229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -103.064 -262.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.732.249 -1.080.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.065 2.322.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 44.065 2.322.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
4 -3.790.822 6.803.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -37.726
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.786.896 -1.090.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.084.900 -9.147.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.084.900 -9.147.471
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
2.970.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardak 11.881 11.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.642 16.915
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.642 16.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.379 39.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
169.379 39.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.249.002 -566.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-63.832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-393.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
245.152 128.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
245.152 128.895
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 191.392 29.808
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 53.760 99.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
420.182 589.229
Alınan Faiz
420.182 589.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.456.724 151.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.456.724 151.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.350.058 16.198.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.806.782 16.350.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.748.132 19.806.782
Ticari Alacaklar
24.597.453 23.824.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.160.534 5.201.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.436.919 18.623.147
Diğer Alacaklar
3.596.343 3.577.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.596.343 3.577.808
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
202.150 201.093
Diğer Dönen Varlıklar
260.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
260.936
ARA TOPLAM
45.405.014 47.410.476
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.405.014 47.410.476
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
44.066 44.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
44.066 44.066
Maddi Duran Varlıklar
283.552 229.134
Mobilya ve Demirbaşlar
263.222 205.716
Özel Maliyetler
20.330 23.418
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
232.819 181.397
Bilgisayar Yazılımları
232.819 181.397
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.952 12.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.087.643 1.983.887
TOPLAM VARLIKLAR
47.492.657 49.394.363
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
15.812.109 17.451.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.812.109 17.451.709
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
79.969 83.479
Diğer Borçlar
34.469 132.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.469 132.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.853 159.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
148.853 159.545
ARA TOPLAM
16.075.400 17.826.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.075.400 17.826.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.376.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.376.000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.376.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
283.408 288.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
283.408 288.131
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
283.408 2.664.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.358.808 20.491.019
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.133.849 28.903.344
Ödenmiş Sermaye
26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.767 -51.379
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.767 -51.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.767 -51.379
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.357.543 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.357.543 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.357.543 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.665.057 2.909.464
Net Dönem Karı veya Zararı
2.093.482 -1.244.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.133.849 28.903.344
TOPLAM KAYNAKLAR
47.492.657 49.394.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.000.000 0
Transferler
996.401 -996.401 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.931 -1.244.407 -1.206.476 -1.206.476
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 0
Dönem Karı (Zararı)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.