" />

KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 17:00
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 7.950.078 8.698.877
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
7.429.783 7.916.967
Faiz Gelirleri
420.182 589.229
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 32.562
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
100.113 160.119
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.950.078 8.698.877
BRÜT KAR (ZARAR)
7.950.078 8.698.877
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.327.067 -5.364.243
Pazarlama Giderleri
15 -2.624.956 -2.236.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 860.602 160.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.141.343 1.258.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.141.343 1.258.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.141.343 1.258.542
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-103.064 -262.141
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 -13.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -103.064 -249.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.244.407 996.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.244.407 996.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.244.407 996.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.791.390 -566.695
Dönem Karı (Zararı)
-1.141.343 1.258.542
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.141.343 1.258.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-341.904 -744.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 212.167 226.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-30.825 -119.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.825 -119.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-420.182 -589.229
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-420.182 -589.229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -103.064 -262.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.732.249 -1.080.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.065 2.322.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 44.065 2.322.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
4 -3.790.822 6.803.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -37.726
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.786.896 -1.090.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.084.900 -9.147.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.084.900 -9.147.471
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
2.970.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.881 11.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.642 16.915
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.642 16.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.379 39.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
169.379 39.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.249.002 -566.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-63.832
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-393.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
245.152 128.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
245.152 128.895
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 191.392 29.808
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 53.760 99.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
420.182 589.229
Alınan Faiz
420.182 589.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.456.724 151.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.456.724 151.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.350.058 16.198.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.806.782 16.350.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.806.782 16.737.664
Ticari Alacaklar
4 23.824.793 20.078.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 5.201.646 7.097.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.623.147 12.980.631
Diğer Alacaklar
3.577.808 1.792.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.577.808 1.792.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 201.093 179.585
ARA TOPLAM
47.410.476 38.787.845
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.410.476 38.787.845
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
9 44.066 42.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 44.066 42.418
Maddi Duran Varlıklar
6 229.134 165.545
Mobilya ve Demirbaşlar
205.716 112.710
Özel Maliyetler
23.418 52.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 181.397 212.001
Bilgisayar Yazılımları
181.397 212.001
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 12.036 125.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.983.887 2.063.016
TOPLAM VARLIKLAR
49.394.363 40.850.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 17.451.709 10.213.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 17.451.709 10.213.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 83.479 71.598
Diğer Borçlar
132.155 102.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 132.155 102.513
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 159.545 148.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 159.545 148.936
ARA TOPLAM
17.826.888 10.536.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.826.888 10.536.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.376.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.376.000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.376.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 288.131 204.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 288.131 204.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.664.131 204.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.491.019 10.741.041
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.903.344 30.109.820
Ödenmiş Sermaye
12 26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-51.379 -89.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.379 -89.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.379 -89.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.909.464 1.913.063
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.244.407 996.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.903.344 30.109.820
TOPLAM KAYNAKLAR
49.394.363 40.850.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-2.865 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.000.000 -89.498 1.289.666 3.425.853 -1.512.790 29.113.231 29.113.231
Transferler
-1.512.790 1.512.790 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
188 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
996.401 996.589 996.589
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.000.000 0
Transferler
996.401 -996.401
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.931 -1.244.407 -1.206.476 -1.206.476
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -51.379 1.289.666 2.909.464 -1.244.407 28.903.344 28.903.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.244.407 996.401
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.931 188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.629 235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.698 -47
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-10.698 -47
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.931 188
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.206.476 996.589
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.206.476 996.589http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823938


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8723 Değişim: -0,51%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8493 Değişim: -0,25%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.536,56 Değişim: -0,57%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.