KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 13:07
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
5.805.333 3.575.660 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
5.470.539 3.329.097
Faiz Gelirleri
334.794 238.536
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 2.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 5.875
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.805.333 3.575.660 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.805.333 3.575.660 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-5.010.210 -2.708.181
Pazarlama Giderleri
-1.879.680 -975.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
285.957 6.018
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-798.600 -102.035 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-798.600 -102.035 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-798.600 -102.035 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
165.366 14.453 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
157.604 -30.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.762 45.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-633.234 -87.582 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-633.234 -87.582 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-633.234 -87.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.659.354 -566.695
Dönem Karı (Zararı)
633.234 1.258.542
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
633.234 1.258.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-533.351 -744.480
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
220.155 226.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-101.256 -119.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-101.256 -119.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-496.125 -589.229
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-496.125 -589.229
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-156.125 -262.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.759.237 -1.080.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.441.281 9.125.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.185.156 2.322.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.256.125 6.803.861
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-30.525 -37.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.080.125 -1.090.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.080.125 -1.090.029
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.147.471 -9.147.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.147.471 -9.147.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.826 11.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.521 16.915
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.521 16.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.256 39.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.256 39.674
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.659.354 -566.695
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
110.251 128.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.251 128.895
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.125 29.808
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.126 99.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
589.229 589.229
Alınan Faiz
589.229 589.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.959.874 151.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.959.874 151.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.350.058 16.198.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.390.184 16.350.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.672.943 16.737.664
Ticari Alacaklar
23.068.423 20.078.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.808.069 7.097.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.260.354 12.980.631
Diğer Alacaklar
3.214.450 1.792.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.214.450 1.792.559
Peşin Ödenmiş Giderler
86.384
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
86.384
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
356.736 179.585
ARA TOPLAM
46.398.936 38.787.845
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.398.936 38.787.845
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
34.212 42.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.212 42.418
Maddi Duran Varlıklar
218.645 165.545
Mobilya ve Demirbaşlar
191.340 112.710
Özel Maliyetler
27.305 52.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
201.852 212.001
Bilgisayar Yazılımları
201.852 212.001
Ertelenmiş Vergi Varlığı
133.560 125.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.105.523 2.063.016
TOPLAM VARLIKLAR
48.504.459 40.850.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
15.798.512 10.213.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.798.512 10.213.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
81.054 71.598
Diğer Borçlar
113.960 102.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
113.960 102.513
Kısa Vadeli Karşılıklar
152.320 148.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
152.320 148.936
ARA TOPLAM
16.145.846 10.536.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.145.846 10.536.958
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.678.131
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.678.131
Banka Kredileri
2.678.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
204.083 204.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.882.214 204.083
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.028.060 10.741.041
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.476.399 30.109.820
Ödenmiş Sermaye
26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-89.497 -89.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.497 -89.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.497 -89.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 1.289.666
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.909.464 1.913.063
Net Dönem Karı veya Zararı
-633.234 996.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.476.399 30.109.820
TOPLAM KAYNAKLAR
48.504.459 40.850.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
26.000.000 -86.633 1.289.666 3.425.853 -1.512.790 29.116.096 29.116.096
Transferler
-1.512.790 1.512.790 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.767 0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-87.582 33.185 33.185
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 34.134 1.289.666 1.913.063 -87.582 29.149.281 29.149.281
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820
Transferler
996.401 -996.401 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-187 -187 -187
Dönem Karı (Zararı)
-633.234 -633.234 -633.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -89.497 1.289.666 2.909.464 -633.234 29.476.399 29.476.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-633.234
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-633.234 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-633.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794759


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.