KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2019 - 17:30
KAP ***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
Satışların Maliyeti
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 8.698.877 6.105.223
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
7.916.967 5.692.858
Faiz Gelirleri
589.229 359.816
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
32.562 38.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
160.119 13.707
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.698.877 6.105.223
BRÜT KAR (ZARAR)
8.698.877 6.105.223
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.364.243 -6.476.142
Pazarlama Giderleri
15 -2.236.390 -1.569.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 160.298 25.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.258.542 -1.915.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.258.542 -1.915.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.258.542 -1.915.116
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-262.141 402.326
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -13.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -249.039 402.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
996.401 -1.512.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
996.401 -1.512.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
996.401 -1.512.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 2.865 649.441 2.776.412 29.428.718 29.428.718
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
2.776.412 -2.776.412 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89.498 -1.512.790 -1.602.288 -1.602.288
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.000.000 -86.633 3.425.853 -1.512.790 27.826.430 27.826.430
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 0
Diğer Düzeltmeler
-2.865 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12 26.000.000 -89.498 1.289.666 3.425.853 -1.512.790 29.113.231 29.113.231
Transferler
-1.512.790 1.512.790
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
188 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
996.401 996.589 996.589
Dönem Sonu Bakiyeler
26.000.000 -89.310 1.289.666 1.913.063 996.401 30.109.820 30.109.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-566.695 2.518.629
Dönem Karı (Zararı)
1.258.542 -1.512.790
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.258.542 -1.512.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-744.480 37.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 226.451 234.155
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-119.561 -198.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-119.561 -198.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-589.229 -359.816
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-589.229 -359.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -262.141 361.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.080.757 4.408.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.125.952 6.667.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 2.322.091 6.045.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.803.861 621.565
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3 -37.726 -99.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.090.029 -681.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.090.029 -681.602
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.147.471 -1.295.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.147.471 -1.295.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.928 -48.612
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.915 -40.738
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.915 -40.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.674 -92.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
39.674 -92.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-566.695 2.933.293
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-414.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
128.895 53.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.895 53.185
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 29.808 5.170
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 99.087 48.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
589.229 359.816
Alınan Faiz
589.229 359.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.429 2.931.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.429 2.931.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.198.629 13.266.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.350.058 16.198.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
996.401 -1.512.790
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
188 89.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
235 111.872
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47 -22.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-47 -22.374
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188 89.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
996.589 -1.423.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
996.589 -1.423.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.737.664 16.548.509
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 20.078.037 29.203.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 7.097.406 9.419.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.980.631 19.784.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.792.559 700.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.792.559 700.696
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 179.585 477.089
Diğer Dönen Varlıklar
0
ARA TOPLAM
38.787.845 46.930.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.787.845 46.930.284
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 42.418 44.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.418 44.252
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
6 165.545 288.843
Mobilya ve Demirbaşlar
112.710 218.041
Özel Maliyetler
52.835 70.802
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 212.001 186.261
Bilgisayar Yazılımları
212.001 186.261
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 125.798 442.761
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.063.016 1.121.828
TOPLAM VARLIKLAR
40.850.861 48.052.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 10.213.911 19.846.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.213.911 19.846.956
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 71.598 59.670
Diğer Borçlar
102.513 85.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 102.513 85.598
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 148.936 102.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 148.936 102.275
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
10.536.958 20.094.499
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.536.958 20.094.499
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 204.083 131.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 204.083 131.183
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.083 131.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.741.041 20.225.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.109.820 27.826.430
Ödenmiş Sermaye
12 26.000.000 26.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-89.310 -86.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.310 -86.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.310 -86.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.289.666 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.913.063 3.425.853
Net Dönem Karı veya Zararı
996.401 -1.512.790
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.109.820 27.826.430
TOPLAM KAYNAKLAR
40.850.861 48.052.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748573


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.760 Değişim: 1,19% Hacim : 44.288 Mio.TL Son veri saati : 12:27
Düşük 9.696 24.04.2024 Yüksek 9.760
Açılış: 9.716
32,5191 Değişim: -0,09%
Düşük 32,4457 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,7903 Değişim: -0,22%
Düşük 34,7410 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.418,23 Değişim: -0,49%
Düşük 2.415,67 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.