KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 18:32
KAP ***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NOBEL*** NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -4.774.532 1.138.498 -38.747.892 47.881.505 116.722.913 116.722.913
Transferler
47.881.505 -47.881.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.779.957 61.779.957 61.779.957
Dönem Karı (Zararı)
61.779.957 61.779.957 61.779.957
Sermaye Avansı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.490.336 -1.490.336 -1.490.336
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -6.264.868 1.138.498 9.133.613 61.779.957 177.012.534 177.012.534
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -6.264.868 1.138.498 9.133.613 61.779.957 177.012.534 177.012.534
Transferler
6.464.616 55.315.341 -61.779.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
127.544.962 127.544.962 127.544.962
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-8.259.970 -8.259.970 -8.259.970
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.500.607 -2.500.607 -2.500.607
Dönem Sonu Bakiyeler
73.547.734 33.725.633 3.951.967 -8.765.475 7.603.114 56.188.984 127.544.962 293.796.919 293.796.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.312.855 32.475.157
Dönem Karı (Zararı)
127.544.962 61.779.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.436.485 17.964.197
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.821.955 11.037.394
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.413.792 2.754.188
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.413.792 2.754.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.200.738 4.172.615
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.332.454 -49.912.402
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.993.382 -43.579.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.411.649 -16.507.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.581.733 -27.071.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.010.304 -13.325.626
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.076.216 -12.779.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.912 -546.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.895.932 -11.374.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.062.141 36.194.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.720.123 11.448.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.657.982 24.745.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.443.059 1.834.867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.747.790 3.763.542
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.748.318 3.745.532
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-528 18.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.324.574 -23.425.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.324.574 -23.425.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.648.993 29.831.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.999.666 -387.504
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.663.528 3.030.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.342.949 -70.825.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.014 27.070
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.014 27.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.492.963 -70.852.983
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.492.963 -70.852.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.537.448 64.311.299
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.797.418 64.311.299
Kredilerden Nakit Girişleri
94.797.418 64.311.299
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-8.259.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.492.646 25.960.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.492.646 25.960.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.644.861 11.684.318
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.152.215 37.644.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
34 22.152.215 37.644.861
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
414.699.322 318.987.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 157.869.722 117.739.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 256.829.600 201.247.867
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
27.480.183 19.492.020
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-7 26.553.612 18.477.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 926.571 1.014.624
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 108.173.009 63.690.869
Peşin Ödenmiş Giderler
7.220.116 3.034.117
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.220.116 3.034.117
Diğer Dönen Varlıklar
43.547.590 25.581.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 43.547.590 25.581.366
ARA TOPLAM
623.272.435 468.430.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
623.272.435 468.430.521
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.788.406 3.788.406
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
29 3.788.406 3.788.406
Ticari Alacaklar
97.707.450 91.426.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 97.707.450 91.426.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
155.456 133.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 155.456 133.315
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
246.994.734 141.515.301
Arazi ve Arsalar
10 3.129.468 3.129.468
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 239.779 266.216
Binalar
10 47.978.542 24.441.014
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 131.959.396 10.559.661
Taşıtlar
10 4.161.208 2.810.809
Mobilya ve Demirbaşlar
10 4.103.761 5.625.740
Özel Maliyetler
10 92.616 114.826
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 55.314.330 94.542.693
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 15.634 24.874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
53.225.096 53.183.535
Lisanslar
11 26.970.683 27.343.999
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 26.254.413 25.839.536
Peşin Ödenmiş Giderler
12.679.687 29.460.138
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.679.687 29.460.138
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 7.331.330 6.052.224
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
421.882.159 325.559.021
TOPLAM VARLIKLAR
1.045.154.594 793.989.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
214.190.159 185.968.917
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
214.190.159 185.968.917
Banka Kredileri
29 214.190.159 185.968.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.248.989 57.610.934
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.248.989 57.610.934
Banka Kredileri
29 73.248.989 57.610.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
57.330.810 66.810.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 2.490.968 16.211.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 54.839.842 50.599.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.804.403 5.247.462
Diğer Borçlar
8.834.016 1.165.726
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 8.781.326 1.112.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 52.690 53.218
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
15.753.349 7.423.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 15.753.349 7.423.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 8.375.407 4.711.879
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.869.426 1.869.426
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.869.426 1.869.426
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.886.250 3.520.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.886.250 3.520.241
ARA TOPLAM
386.292.809 334.328.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.292.809 334.328.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.011.124 195.073.003
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
246.011.124 195.073.003
Banka Kredileri
29 246.011.124 195.073.003
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 1.582.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 1.582.434
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 20.073.360 19.867.120
Diğer Borçlar
81.543.950 58.464.450
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-7 81.543.950 58.464.450
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 17.436.432 7.661.887
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.064.866 282.648.894
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
751.357.675 616.977.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
293.796.919 177.012.534
Ödenmiş Sermaye
17 73.547.734 73.547.734
Sermaye Avansı
17 33.725.633 33.725.633
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.951.967 3.951.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.765.475 -6.264.868
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -8.765.475 -6.264.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.603.114 1.138.498
Yasal Yedekler
17 7.603.114 1.138.498
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 56.188.984 9.133.613
Net Dönem Karı veya Zararı
127.544.962 61.779.957
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
293.796.919 177.012.534
TOPLAM KAYNAKLAR
1.045.154.594 793.989.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 790.930.972 586.608.838
Satışların Maliyeti
19 -298.056.935 -219.011.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
492.874.037 367.596.983
BRÜT KAR (ZARAR)
492.874.037 367.596.983
Genel Yönetim Giderleri
21 -56.987.148 -43.536.594
Pazarlama Giderleri
21 -257.103.562 -212.189.837
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -25.620.071 -18.870.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 160.454.070 69.009.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -44.003.010 -27.286.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
269.614.316 134.723.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 7.668.585 516.455
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -11.463 -976.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
277.271.438 134.263.307
Finansman Gelirleri
25 21.866.538 26.237.776
Finansman Giderleri
25 -149.458.743 -80.390.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
149.679.233 80.110.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.134.271 -18.330.918
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -12.933.533 -14.158.303
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -9.200.738 -4.172.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.544.962 61.779.957
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.544.962 61.779.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
127.544.962 61.779.957
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.500.607 -1.490.336
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -3.205.906 -1.862.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
705.299 372.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 705.299 372.584
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.500.607 -1.490.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.044.355 60.289.621
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
125.044.355 60.289.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.